76 ICm 977/2011
76 ICm 977/2011-709 (KSLB 76 INS 2522/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Vandou Rozsypalovou, samosoudkyní, ve věci žalobce EFIS, s.r.o. IČ 610 58 378, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 709/26, PSČ 110 00, zastoupeného Mgr. Radkem Hladkým, advokátem, se sídlem v Praze 1, Národní 41/973, PSČ 110 00, proti žalovanému KOPPA, v.o.s., IČ 254 28 578, se sídlem v Liberci, Hvězdná 491/21, PSČ 460 01, insolvenčnímu správci dlužníka LENOXA, a.s., IČ 250 04 034, se sídlem v Liberci 12, Bukovského 222/4, PSČ 460 12, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

Z majetkové podstaty dlužníka LENOXA, a.s., se sídlem v Liberci 12, Bukovského 222/4, PSČ 460 12, IČ 250 04 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 856 se vylučují tyto movité věci:

1. Movitá věc-vnější tepelné rozvody tvořené dvoutrubkovým rozvodem podzemního bezkanálové vedení včetně sdělovacího (komunikačního) kabelu k přenosu informací a nízkonapěťového silového (napájecího) kabelu, který je veden ve dvou trasách: (i) Větev A vedená od budovy č. p. 637 do budov č.p. 623, 622, 629, 630, 626, 627, 628, 564, 565, 566, 620, 621, 624, 625, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 836, 193 a 199, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera, a (ii) Větev B vedená od budovy č.p. 637 do budov č.p. 811-822, 631-636, 885-890, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera

2. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874959, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 629-630

3. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150589, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 629-630

4. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874961, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 564-566

5. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874965, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 620-621

6. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4140593, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 620-621 se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka

7. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874968, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 624-625 se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka

8. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150595, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 624-625 se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka

9. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874973, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 890 se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka

10. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150596, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 890

11. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874969, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 889

12. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150583, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 889

13. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874964, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 888

14. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150594, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 888

15. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874971, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 887

16. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150582, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 887

17. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874955, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 836, MŠ s

18. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150588, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 836, MŠ

19. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 28105694, nacházející se na adrese Doksy, Panská 199, DPS 20. Movitá věc-měřič na teplo, typ Supercal 531, výrobní číslo 06080074, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 818-819 s

21. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150579, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 818-819

22. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874952, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 631-633 s

23. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150590, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 631-633

24. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874957, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 626-628

25. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150597, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 626-628

26. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874962, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 725-726

27. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874956, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 815-817

28. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150580, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 815-817

29. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 28138193, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 622-623

30. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150584, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 622-623

31. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874967, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 723-724

32. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874966, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 811-812

33. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150592, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 811-812

34. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874960, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 813-814

35. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150585, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 813-814 36. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26791492, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 727-728

37. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874954, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 634-636

38. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150586, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 634-636.

39. Movitá věc-měřič na teplo, typ Supercal 531, výrobní číslo 06180036, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 820-822

40. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150581, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 820-822

41. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874970, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 885

42. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150587, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 885

43. Movitá věc-měřič na teplo, typ Combimetr II, výrobní číslo 26874972, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 886

44. Movitá věc-měřič TUV, typ Multical 601, výrobní číslo 4150591, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 886

45. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-50, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 723-724

46. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-50, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 725-726

47. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-50, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 727-728

48. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 885

49. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 886

50. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 887,

51. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 888, 52. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 889, 53. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Hálkova 890, 54. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-50, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 564-566, 55. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 620-621, 56. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 622-623, 57. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 624-625, 58. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 626-628, 59. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 629-630, 60. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 631-633 61. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Pražská 836 MŠ 62. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 634-636 63. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 811-812 64. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 813-814 65. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-40, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 815-817 66. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 818-819 67. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-30, nacházející se na adrese Doksy, Sochorova 820-822 68. Movitá věc-DPS (domovní předávací stanice), typ OPS-TDL-50, nacházející se na adrese Doksy, Panská 199 Domov pro seniory

Odůvodnění:

Dne 26.4.2011 byla soudu v rámci insolvenčního řízení dlužníka LENOXA, a.s., IČ 250 04 034, vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSLB 76 INS 2522/2010, doručena žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty. Předmětem řízení je návrh žalobce směřující proti insolvenčnímu správci, aby z majetkové podstaty dlužníka byl vyloučen movitý majetek nacházející se v budovách ve vlastnictví nebo užívání dlužníka v obcích Krajková u Sokolova, Kuřim, Třemošnice, Višňová, Ralsko-Kuřívody a Doksy. Věc je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn.. V tomto řízení společnost EFIS, s.r.o., vystupuje jako žalobce a insolvenční správce KOPPA, v.o.s., jako žalovaný. Dne 16.12.2011 byla soudu doručena faxem, a následně 20.12.2011 poštou, přičemž k poštovní přepravě bylo podání předáno 16.11.2011, další žaloba společnosti EFIS, s.r.o., proti insolvenčnímu správci KOPPA, v.o.s., týkající se vyloučení dalšího majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka LENOXA, a.s. Majetek, který má být dle této žaloby vyloučen z majetkové podstaty, se nachází rovněž v Doksech, stejně jako část majetku, která je předmětem výše specifikovaného sporu. Věc je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 76 ICm 3328/2011.Obě řízení byla spojena ke společnému projednání. Obě žaloby byly podány včas ve lhůtě 30 dnů od doručení žalobci vyrozumění o sepsání věcí do majetkové podstaty.

Žalobce navrhl, aby ve věci bylo rozhodnuto částečným rozsudkem, a to pouze ve vztahu k movitým věcem nacházejících se v obci Doksy, když obě strany sporu mají zájem na tom, aby o vlastnictví bylo rozhodnuto přednostně, aby mohl být majetek zpeněžen. Částečný rozsudek se týká vyloučení movitých věcí specifikovaných v žalobě ze dne 16.12.2011 a části movitých věcí nacházejících se v obci Doksy specifikované v žalobě ze dne 26.4.2011 pod body 39 až 107. Tyto věci žalovaný sepsal do majetkové podstaty jako věci náležející do vlastnictví dlužníka. O úpadku dlužníka bylo rozhodnuto Krajským soudem v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci dne 31.3.2010, č.j. KSLB 76 INS 2533/2010-A-16, současně byl insolvenčním správcem ustanoven žalovaný. Dne 19.1.2011 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka LENOXA, a.s. Žalobce v zákonné lhůtě uplatnil svůj nárok u soudu jako incidenční žalobu. Své vlastnické právo ke všem sepsaným věcem odvozuje žalobce ze skutečnosti, že všechny tyto movité věci nabyl smlouvou o dílo a tyto pak následně formou leasingového pronájmu pronajal dlužníkovi. Dle žalobce dlužník vlastnické právo nikdy nenabyl. Žalobce jako leasingový pronajímatel a společnost Teplo Doksy, spol. s r.o., se sídlem Doksy, Pražská 637, PSČ 472 01, IČ 250 38 184, jejímž jediným společníkem je dlužník LENOXA, a.s., uzavřeli smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, na základě nichž se žalobce zavázal umožnit společnosti Teplo Doksy dočasné užívání předmětu leasingu s tím, že společnost Teplo Doksy bude oprávněna po uplynutí doby leasingu nabýt předmět leasingu do svého vlastnictví. Byla uzavřena leasingová smlouva č. 200-10090 ze dne 11.6.2001, jejímž předmětem jsou movité věci označené jako rekonstrukce tepelného hospodářství v Doksech-vnější tepelné rozvody s odkazem na specifikace ve smlouvě o dílo č. 3220147 uzavřená mezi zhotovitelem předmětů leasingu dne 11.6.2002. Dále byla uzavřena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 2005-10070 ze dne 22.9.2005, jejímž předmětem je soubor movitých věcí označených jako Soubor předmětů technologie plynové kotelny č.p. 637 ve městě Doksy, souhlas 24 k objektových předávacích stanic (OPS) v vytápěných objektech ve městě Doksy . Obě smlouvy byly předčasně ukončeny ke dni 1.4.2010 písemnou dohodu nazvanou Výpověď smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem. Dle žalobce součástí předmětu leasingu jsou rovněž měřiče tepla a TUV a 24 ks domovních předávacích stanic. Žalovaný namítal, že měřiče jsou ve vlastnictví dlužníka, a proto by měly být součástí majetkové podstaty. Uvádí, že tyto movité věci jsou zaevidovány v majetku dlužníka a z tohoto odvozují vlastnické právo dlužníka k těmto věcem. Vnější tepelné rozvody považuje žalovaný za součást věci, která je ve vlastnictví dlužníka. Teplo Doksy s.r.o., je koupilo od Města Doksy a byly následně rekonstruovány. Dle žalovaného nevznikla věc nová, pouze byla zhodnocena věc stávající, která je ve vlastnictví žalovaného, přestože rekonstrukce byla financována žalobcem.

K prokázání svých tvrzení předložil tyto důkazy: Výše citované leasingové smlouvy č. 2002-10090 a 2005-10070, dohoda o výpovědi ze dne 1.4.2010. Obsah těchto smluv odpovídá žalobních tvrzením. Dále byl předložen odborný posudek k otázce vlastnictví tepelných zařízení zpracovatele Ing. Josef Helcl ze dne 18.4.2011, který potvrdil, že tepelná zařízení jsou dle jeho odborného názoru ve vlastnictví společnosti EFIS s.r.o. Z dopisu Teplo Doksy s.r.o., ze dne 3.4.2002 adresované společnosti SOVA Liberec s.r.o., vyplývá, že tato společnost se rozhodla financovat dílo v Doksech za pomocí společnosti EFIS s.r.o. Ze smlouvy o dílo uzavřené dne 2.4.2002 mezi Teplo Doksy s.r.o., a SOVA Liberec s.r.o., se sídlem Liberec, Vratislavická 200/24, PSČ 460 06, že společnost SOVA Liberec s.r.o., provede pro objednatele Teplo Doksy s.r.o., dílo nazvané Rekonstrukce tepelného hospodářství-vnější tepelné rozvody za částku 6.621.500,-Kč. Dále předložil žalobce faktury, a to fakturu č. 212005019, kterou dlužník vyúčtoval žalobce 24 ks objektových předávacích stanic v systému CZT Doksy za částku 1.606.500,-Kč, fakturu č. 200500153 za sadu měřičů, fakturu č. 0500000000001 ze dne 29.9.2005, kterou Teplo Doksy s.r.o., vyúčtovalo žalobci předmět dle leasingové smlouvy 2005-10070 za částku 3.629.962,-Kč, zálohovou faktury č. 2005021, kterou Teplo Doksy s.r.o., vyúčtovalo žalobci technologii teplovodní kotelny v Doksech na adrese Pražská ulice 637 za částku 4.319.654,80 Kč, fakturu č. 2200956, kterou SOVA Liberec s.r.o., vyúčtovala žalobci částku 3.345.200,-Kč za dílo dle smlouvy o dílo ze dne 22.2.2012 na stavbu rekonstrukce tepelného hospodářství-vnější tepelné rozvody a Dodatku č. 1 této smlouvy a tři zálohové faktury na toto dílo na částky 2.218.800 Kč, 1.479.200 Kč a 739.600,-Kč. Žalobce předložil rovněž protokol o převzetí předmětu koupě a jeho uvedení do provozu jako předmětu leasingu k leasingové smlouvě č. 2005-10070, dle kterého je jako kupující a zároveň pronajímatel uveden žalobce, nájemce TEPLO DOKSY spol. s r.o., a prodávající rovněž TEPLO DOKSY spol. s r.o. Protokol je ze dne 30.9.2005 a předmětem je soubor technologie plynové kotelny v Doksech a soubor 24 ks OPS v Doksech. Součástí listinných důkazů žalobce je rovněž prováděcí projekt rekonstrukce tepelného hospodářství-vnější tepelné rozvody zpracované pro Teplo Doksy s.r.o., od SOVA Liberec s.r.o. Žalovaný k důkazu předložil předávací protokol energetického zařízení ze dne 27.5.2010, kterým oba účastníci řízení předali zařízení v Doksech ČEZ Teplárenská, a.s., k provozování na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Dle této nájemní smlouvy mají být měřiče ve vlastnictví dlužníka. K důkazu bylo předloženo i usnesení Energetického regulačního úřadu ze dne 20.5.2010, dle kterého byla rozhodnuto předběžným opatření o uložení povinnosti poskytnout energetické zařízení pro výrobu tepelné energie a poskytnout dodávku na rámec licence dlužníkovi s využitím zařízení kotelny v Doksech. Žalobce předložil výpisy ze svého účtu, z nichž vyplývá úhrada faktury za 24 ks objektových předávacích stanic. Dále předložil kartu z evidence majetku potvrzené auditorem, že předmětné movité věci eviduje žalobce ve svém účetnictví. Dále předložili prohlášení Jana

Honiga ze dne 10.11.2011 o tom, že společnost Energotis s.r.o., byla pověřena revizí souboru předmětů technologie plynové kotelny č.p. 637 v Doksech včetně měřidel, a to dle pověření žalobce. Jako listinný důkaz byl přečten odborný posudek Ing. Josefa Helcla z 3.11.2011 zpracovaný na žádost žalobce, který považuje domovní předávací stanice a měřice za součást systému centrálního energetického zařízení. Žalobce předložil rovněž výňatek z auditu společnosti TEPLO Doksy s.r.o., ze kterého vyplývá, že tato společnost neevidovala ve svém vlastnictví majetek, který je předmětem leasingových smluv. Dále předložil smlouvu o dílo č.3220147 ze dne 11.6.2002 mezi žalobcem a firmou SOVA Liberec s.r.o., na realizaci díla rekonstrukce tepelného hospodářství v Doksech-vnější tepelné rozvody, ze které vyplývá, že objednatelem tohoto díla byl právě žalobce, nikoliv dlužník. Žalobce doložil rovněž faktury, kterým zhotovitel SOVA Liberec s.r.o., dílo žalobce vyúčtoval a výpisy z účtu o jejich uhrazení včetně protokolu o předání a převzetí díla. Jako listinný důkaz byl přečten znalecký posudek firmy Znalex s.r.o., zpracovaný na žádost žalobce. Tento posudek byl následně doplněn o nový posudek, který již obsahoval doložku ve smyslu ustanovení § 127a o.s.ř. Z tohoto posudku vyplývá, že vnější rozvody, byť vznikly v rámci rekonstrukce stávajících rozvodů, jsou novou samostatnou věcí. Žalovaný předložil kupní smlouvu na prodej investičního majetku z 14.3.2002, dle které dlužník koupil od města vnější rozvody, když výměníkové stanice měla společnosti Teplo Doksy s.r.o., pronajaté od Města Doksy dle nájemní smlouvy ze dne 30.12.1999. Žalobce předložil listinu nazvanou připojovací podmínky pro projektování, provádění a uvádění do provozu staveb centralizovaného zásobování teplem společnosti Pražská teplárenská z října 2005, které dokládají, že je běžnou praxí to, že domovní předávací stanice náleží jak výrobci tepla, tak odběrateli. Obdobné závěry vyplývají ze studie stavu teplárenství vydaného národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v lednu-únoru 2011, stejně tak z rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci 62 A 7/2010 ze dne 12.4.2012 a Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2548/1998 a 22 Cdo 1118/2007.

Ve věci byli vyslechnuti svědci. Z jejich výpovědí vyplývá toto: Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vnějších rozvodů. Dílo bylo nazváno rekonstrukce pouze proto, aby bylo dosaženo stavebního povolení, a protože rozvody jdou v trase původních rozvodů. Z původních rozvodů zůstaly zachovány pouze části betonových koryt, do kterých se vkládaly nové trubky. Byly vyměněny všechny trubky, protože původní čtyřtrubkový systém byl nahrazen dvojtrubkovým. Vnější systém byl veden od kotelny k jednotlivým domovním výměníkovým stanicím. Nové trubky jsou předizolované, a proto nemohou být napojené na původní trubky. Z betonových koryt původního vedení byla využita pouze část koryt, a to jen spodní část a boky. Pro funkčnost systému nemají koryta přímý vliv, pokud by v místě nebyla, byl by zvolen jiný systém uložení trubek. Dílo si objednal žalobce, který jej celé uhradil a převzal. Domovní předávací stanice nejsou součástí vnějších rozvodných trubek ani celého výtopného systému, protože mohou být samostatným předmětem vlastnictví, což nebývá neobvyklé a mohou být bez větších zásahů nahrazeny jiným systém. Součástí domovních předávacích stanic jsou měřidla, která se však musí pravidelně kalibrovat nebo vyměnit. Jejich životnost je tedy menší než životnost domovních předávacích stanic. Pokud dlužník evidoval ve svém majetku měřidla, tak byla jeho vlastnictvím. Hranice pro rozlišení, kde začíná věc vnější tepelné rozvody, je na straně kotelny pata kotelny a na straně domovních předávacích stanic pata jednotlivých domů. Takto se ve věci vyjadřovali svědci: Josef Bureš, bývalý zaměstnanec zhotovitele Sova Liberec s.r.o., Mgr. Jan Podolský, bývalý zaměstnanec dlužníka, RNDr. Jan Černý, předseda představenstva dlužníka, Mgr. Ing. Luděk

Carbo, který zpracovával znalecký posudek od firmy Znalex s.r.o., Ing. Michaela Cechová, jednatelka Sova Liberec s.r.o., Ing. Jiří Tejchman, projektant díla vnější předávací stanice, Jan Honig působící dle mandátní smlouvy pro ENERGOTIS, s.r.o., který na základě mandátní smlouvy prováděl revizi tepelného zařízení v Doksech pro žalobce, a Ing. Josef Helcl, který se rovněž podílel na zpracování posudku pro Znalex s.r.o.

Dle § 132 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem.

Dle § 135b odst. 1zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění zpracuje-li někdo v dobré víře cizí věc na věc novou, stává se vlastníkem nové věci ten, jehož podíl na ní je větší. Je však povinen uhradit druhému vlastníku cenu toho, o co se jeho majetek zmenšil. Jsou-li podíly stejné a účastníci se nedohodnou, rozhodne na návrh kteréhokoliv z nich soud.

Dle § 120 a § 121 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.

Dle § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Soud žalobci v plném rozsahu vyhověl. Žalobce prokázal, že má k věcem zapsaným v majetkové podstatě právo, které vylučuje, aby movité věci byly do majetkové podstaty sepsány. Žalobce prokázal své vlastnické právo. Věci zahrnuté v žalobě ze dne 16.11.2011 specifikované v bodě 1 výroku žalobce nabyl dle smlouvy o dílo. Ze smlouvy o dílo č. 3220147 ze dne 11.6.2002 vyplývá, že žalobce si realizaci díla u společnosti SOVA Liberec s.r.o., objednal. Z výpisu z účtů žalobce dále vyplývá, že toto dílo zaplatil. Z evidence vlastnictví žalobce a leasingové smlouvy mezi Teplo Doksy s.r.o., a žalobcem pak vyplývá, že žalobce se k věci choval jako vlastník, tj. pronajímal ji a vedl ji ve svém účetnictví. Soud neuvěřil tvrzení žalovaného, že se jednalo o pouhou rekonstrukci věci původní. Přestože celé dílo bylo nazváno rekonstrukce, jedná se o věc novou. Tato skutečnost vyplývá jak ze znaleckého posudku předloženého žalobcem, tak z výpovědí svědků. Aby bylo možné považovat dílo za rekonstrukci, musely by být zachovány původní části díla, což prokazatelně nebyly. Byla zachována pouze betonová koryta, a to jen částečně, které nemají pro využití věci a její funkčnost podstatný vliv, přičemž nové věci tvoří především trubky, které tvoří hlavní podstatu věci-vnějších teplených rozvodů. Tyto původní věci se staly součástí věci nové, protože podíl věci nové je výrazně větší než podíl původní. Rovněž ze smlouvy o dílo, postoje dlužníka, který si věc pronajímal, a jednání žalobce je zřejmá vůle žalobce jako vlastníka věci oddělit tuto věc od ostatních věcí, tj. od celého systému vytápění města Doksy. Nelze proto vnější rozvody považovat za součást jiné věci, byť bez dalších částí vytápění, tj. kotelny, domovních předávacích stanic apod., neplní žádnou funkci. Vůlí vlastníka věci, tj. žalobce, a vůlí vlastníků ostatních věcí tvořících systém vytápění města Doksy, tj. dlužníka, který vlastní budovu kotelny a který byl rovněž provozovatelem celého systému, bylo oddělit vlastnictví této věci od ostatního vlastnictví. Přestože vnější tepelné rozvody samy o sobě nemohou plnit žádnou funkci a musí být vždy napojeny na zdroj tepla a nelze je přemístit, nelze je považovat za příslušenství ani součást věci hlavní, tj. systému vytápění města Doksy. Tím, že tato věc byla samostatně pronajímána bez věci hlavní, nebyla určena k tomu, aby sdílela osud věci hlavní jako její příslušenství nebo součást.

Pokud se týká věcí uvedených ve výroku pod bodem 45-68, tj. domovní předávací stanice, ty nabyl žalobce kupní smlouvou od dlužníka a za tyto věci dlužníkovi uhradil. Tyto skutečnosti jsou z listinných důkazů prokázané, a to zejména předávacím protokolem ze dne 30.9.2005, příslušnou fakturou a výpisem z účtu o zaplacení. Pokud tedy dlužník i žalobce se k těmto věcem chovali samostatně a samostatně je převáděli, není důvod tyto věci označit za součást jiné věci. Rovněž je prokázáno, že pokud dojde k výměně stanic za jiné, bude systém vytápění nadále fungovat. Nedojde k znehodnocení věci hlavní.

Věci označené v žalobě čísly 2-44-měřiče, tyto žalobce nabyl buď společně s domovními předávacími stanicemi nebo zapracováním. Při prodeji domovních předávacích stanic byly prodány rovněž měřiče. Žalobce tedy tyto měřiče nabyl kupní smlouvou. Avšak mohlo dojít k tomu, že některý měřič byl vyměněn z důvodu omezené životnosti. Měřiče musí být pravidelně kalibrovány nebo měněny. Nebylo prokázáno, že se tato výměna týkala některého měřiče právě v Doksech, avšak pokud by došlo k výměně některého konkrétního měřiče, stal se žalobce jeho vlastníkem právě z důvodu zapracování do věci hlavní dle § 135b odst. 1 občanského zákoníku.

O nákladech řízení soud nerozhodoval, protože tímto rozsudkem řízení nekončí. Po právní moci tohoto rozsudku bude soud projednávat žalobu ve vztahu k movitým věcem sepsaných do majetkové podstaty nacházejících se v lokalitách Krajková u Sokolova, Kuřim, Třemošnice, Višňová, Ralsko-Kuřívody.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

V Liberci dne 6. prosince 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková