761 NS 12802/2016
Č.j. MSPH 761NS 12802/2016-A-1O

K:-doruč do DS/typ I-navrhovateli předběžného opatření

-likvidátorovi dlužnlka lhůta: doručenka + 5 dní se zprávou o zaplacení/nezaplacení SOPU lhůta : soudci se zaplacenou Zalohou na naklady insolv.řízení

6.6.2016 dr. Víšková mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v--..v

76INS 12802/2016

'v' v! 'v I -vlv Ivvv .vv I vI-v

-A-10-usnesení |h.25/6, tisková skupina 13138-6/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.06.2016

12802-16 zamít návrh exek 2016/06/07 09:17:51 Mgr. Hynek Robert, fyzická, ID: HYNEK ROBE 6 Typ DS: PFO_INSSPR

Robert Hynek-Mgr. Robert Hynek, Vodičkova 30, Praha 1, 110 00

ID DS: g6zx2e9

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 15:01 :15 07.06.2016 15:01:15

07.06.2016 15:01:15

07.06.2016 15:01:15 07.06.2016 15:29:11

10.06.2016 13:31 08.06.2016 02:04

Lenka Horáčková 07.06.2016 15:29:11

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudrmannová Blanka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvv vv. vvvv l lv I vv l-Ivvvvll I l vv

76INS 12802/2016 -A-10-usnesení |h.25/6, tisková skupina 13138-6/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

12802-16 zamít návrh exek 2016/06/07 09:17:51 JUDr. Tvrdková Jana, IČ: 13297082, exekutor, ID: TVRDKOVJANA 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Tvrdková Jana, JUDr.-soudní exekutorka, Hornokrčská 650/29, 14000 Praha 4, CZ ID DS: ggtg856

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 15:01:05

Lenka Horáčková 08.06.2016 07:00:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 15:01:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 07:00:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.06.2016 13:31 Kontrolu provedl:

09.06.2016 00:39

Kudrmannová BlankaSpisová značkaz761NS 12802/2016 Identifikace dotazuzl3l38-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 12:44 Kontrolu proved :ZHoráčková Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Hynek Robert, fyzická Typľfyzická IDzHYNEK ROBE 6 Údaje o schránce: typzpF0_INsspR ID Dszg62x2e9 Stav DS Přístupná Název DS Robert Hynek, firma: Mgr. Robert Hynek

IČ: 66248914 Adresa: Vodičkova 30, Praha l, 110 00 nar. 28.03.1974

Adresát:JUDr. Tvrdková Jana, IČ: Typľexekutor IDzTVRDKOVJANA l 13297082, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:ggtg856 Stav DS Přístupná Název DS firma: Tvrdková Jana, JUDr.-soudní exekutorka IČ: 13297082

Adresa: Hornokrčská 29/650, 14000 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R