74 INS 19017/2015
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vlvvl

74INS 19017/2015

'vvi' v-Iv lvlvl 'vv' VI. lvllvlvlvlv

-Usnesení P2-2 JČ, tisková skupina 36413-4/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 30.09.2016

Usnesení_prázdné 2016/04/11 17:49:44 IREKON, v.o.s., IČ: 28781309, ins. správce, ID: IREKON, 1

Typ DS: P0

IREKON, v.o.s., Palackého 211, 51101 Turnov, CZ

ID DS: ts6gsje

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.04.2016 17:34:48

25.04.2016 17:34:48

25.04.2016 17:34:48 26.04.2016 09:00:28

20.05.2016 13:19 27.04.2016 00:49

Jana Černá 26.04.2016 09:00:28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Sloupová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v . Ivvvl l vlvv Ill. vu vv-vvvvlv-vlvv

74INS 19017/2015 -Usnesení P2-2 JČ, tisková skupina 36413-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 30.09.2016

Usnesení_prázdné 2016/04/11 17:49:44 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, právnická, ID: PROFI CRE61860069 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 2

PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: gz8ftup

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.04.2016 17:34:51

Jana Černá 26.04.2016 05:30:01

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.04.2016 17:34:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.04.2016 05:30:01 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 13:19 Kontrolu provedl:

27.04.2016 00:49

Sloupová lvaSpisová značka:74INS 19017/2015 Identifikace dotazuz36413-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.04.2016 16:31

Kontrolu provedl: Černá Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů AdresátzľREKON, v.o.s., IČ: 28781309, Typľins. IDzľREKON, 1 ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:ts6gsje Stav DS Přístupná Název DS firma: IREKON, v.o.s. IČ: 28781309 Adresa: Palackého /le, 51101 Turnov, CZ AdresátzPROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: Typľprávnická IDzPROPI CRE61860069 1 61860069, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:gz8ftup Stav DS Přístupná Název DS firma: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ: 61860069 Adresa: Jindřišská 24/941, 11000 Praha l, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzNeudeková anonymizovano , anonymizovano , ?31% podnikajíc: IDzNEUDEKOANNA24ll74 1 IČ: 03587959, podnikající FO í PO Hledáno V DS:typ: PPO, Neudeková, A anonymizovano , 03587959 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 Z 1

AAM112R

Referát kancel.:

1) Zveřejni prosím usnesení o odmítnutí V IR-oddíl P, k P2 a vyznač den, hod. a min. uveřejnění

2) Doruě usnesení:

-dlužníci-Přítkovská 1613, 415 10 Teplice DS/Vz.3 -ins. správci DS/Vz.3 -V2 DS/Vz.1

3) Lhůta PM: dnem zveřejnění

4) P0 lhůtě PM předlož s razítkem PM asistentovi k vyznačení PM + kvyznačení pohledávky V ISIR jako zjištěné

V Ústí nad Labem dne 12. dubna 2016 V Mgr. Iva Cerná samosoudkyně