73 ICm 4372/2017
Jednací číslo: 73 ICm 4372/2017-220 KSBR 28 INS 27304/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou v právní věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873 se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, Adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 -Nové Město zastoupen JUDr. Martinem Šípem, advokátem se sídlem Tyršova 521, 390 02 Tábor proti žalovanému Hansreal s.r.o., Brno-střed, Veveří, Botanická 606/24, IČO: 29277043 o odpůrčí žalobě

rozsudkem pro uznání takto: I. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 24. 10. 2013 kupní smlouvu, na základě které převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 945/15, 946/35, 946/36, 961/23, 979/69, 979/114, 981/12, 1113/17, 1122/57, 1122/66, 1122/114, 1131/18, zapsané na LV č. 964 v katastru nemovitostí vedeném isir.justi ce.cz

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro katastrální území Červenka, obec Červenka, k pozemku parc. č. 1572/41, 1572/82, 1580/15, 1580/25, 1580/37, 1586/23, 1587/21, 1590/28, 1590/60, 1590/98, 1590/100, 1591/19, 1591/21, 1592/46, 1592/48, 1614/18, 1615/27, 1616/176, 1616/229, 1628/17, 1629/22, zapsané na LV č. 1723 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro katastrální území Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou. II. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 1828/3, 1830, 1944, 1956/1, zapsané na LV č. 397 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, pro katastrální území Janov u Krnova, obec Janov. III. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 32/1, 1692/9, 1751/1, 1757/9, 1757/10, 2653/11, zapsané na LV č. 230 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro katastrální území Leskovec nad Moravicí, obec Leskovec nad Moravicí. IV. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 1490/10, 1490/11, 1516/2, 1518/6, 1520/26, 1520/27, 1533, zapsané na LV č. 1011 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Hodslavice, obec Hodslavice. V. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 2. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 157/6, 157/7, 157/8, 193/4, 302/11, 319/11, zapsané na LV č. 200 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro katastrální území Bousín, obec Bousín, k pozemku parc. č. 140/13, 150/2, 151/49, 193/8, 285/142, 285/144, 506/72, 506/75, 585/22, 585/34, 604/24, 604/25, 616/51, 616/79, 616/90, 620/19, 648/166, 912/59, 1039/16, 1039/17, 1039/27, 1223/12, 1349, 1351/15, 1407/7, 1495/6, 1495/69, 1495/74, zapsané na LV č. 733 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální

pracoviště Prostějov, pro katastrální území Otinoves, obec Otinoves, k pozemku parc. č. 540/23, 540/24, 540/58, 540/92, zapsané na LV č. 280 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro katastrální území Niva, obec Niva. VI. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemku parc. č. 448, zapsaný na LV č. 66 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Babice u Kelče, obec Kelč, k pozemku parc. č. 379/1, 416, 419, 424/5, 424/7, 425, 627/1, 627/2, 629, 631, 632, 799/24, 804/4, 813, 814, 816, 817, 1116/19, 1116/46, 1116/64, 1127/1, 1127/2, 1130, zapsané na LV č. 609 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Kelč-Staré Město, obec Kelč, k pozemku parc. č. 146, 238, 372, 416/27, 416/43, 540, 741/12, 741/99, 1228, 1233, zapsané na LV č. 536 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Kunovice, obec Kunovice, k pozemku parc. č. 85/8, 112/1, 115/6, 117, 125/1, 130/2, 289, 290/1, 324/4, 357/3, zapsané na LV č. 7 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Lázy u Valašského Meziříčí, obec Loučka, k pozemku parc. č. 145/29, 170/231, 170/232, 330/13, zapsané na LV č. 175 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Mštěnovice, obec Lešná, k pozemku parc. č. 180/5, 180/9, 183/4, 183/10, 183/12, 183/16, 191/2, 193/1, 193/3, 300/41, 325/3, 427, 428, 429/11, 430/28, 430/40, 487/1, zapsané na LV č. 180 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Mštěnovice, obec Lešná, k pozemku parc. č. 164/58, 172/15, zapsané na LV č. 230 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Perná u Valašského Meziříčí, obec Lešná, k pozemku parc. č. 165/6, 165/7, 176/7, 184/7, 531, 543/3, zapsané na LV č. 238 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Perná u Valašského Meziříčí, obec Lešná, k pozemku parc. č. 204/11, zapsaný na LV č. 126 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí, obec Lešná, k pozemku parc. č. 6439, zapsaný na LV č. 151 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Police u Valašského Meziříčí, obec Police,- pozemek parc. č. 275/1 zapsaný na LV č. 208 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Příluky, obec Lešná, k pozemku parc. č. 241/134, 241/200, 255/2, 262/37, 262/49, 330/7, 330/10, 330/16, 332/3, 337/2, 338/1, 1334, 1580, 1675/2, 1676/4, 1677/4, zapsané na LV č. 1498 v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Kelč-Nové Město, obec Kelč. VII. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 9. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemkům parc. č. 394, 471, 472, 473/1, 473/2, 625/3, 625/23, zapsané na LV č. 20 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Dolní Těšice, obec Dolní Těšice, k pozemkům parc. č. 897/18, 897/22, 1000/12, 1501/4, 1501/8, 1501/42, 1501/72, 1501/76, zapsané na LV č. 1637 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Drahotuše, obec Hranice, k pozemkům parc. č. 132/19, 137/2, 140/1, 140/30, 187/36, 209/3, zapsané na LV č. 104 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Hranické Loučky, obec Hustopeče nad Bečvou, k pozemkům parc. č. 126/1, 183, 229, 379, 393, 462, 463, 590/2, 775/1, 775/2, 775/3, 776, 792/1, 792/2, 872, 873, 874, 1041, 1101, 1103/1, 1103/2, 1244, 1247, 1249/1, 1249/2, 1581/5, 1583/13, 1583/44, zapsané na LV č. 731 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Malhotice, obec Malhotice, k pozemkům parc. č. 455/14, 459/16, 462/12, 481/36, 568/8, zapsané na LV č. 56 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Skalička u Hranic, obec Skalička, k pozemkům parc. č. 1670/4, 2498, 2539, 2666, 2682, 2774, 2775, 2956, 3049, zapsané na LV č. 312 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Velká u Hranic, obec Hranice, k pozemkům parc. č. 1025, zapsaný na LV č. 36 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Polom u Hranic, k pozemkům parc. č. 59/1, 60/1, 61, 62, 63/3, 63/4, 65/1, 65/2, 142/2, 166, 170, 280/2, 383/2, 500/11, 511/3, 511/6, 1257/11, 1257/22, 1257/24, zapsané na LV č. 347 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Provodovice, obec Provodovice, k pozemkům parc. č. 149/1, 149/2, 179, 279, 345, 375, 400/3, 934, 935, 950, 1185, 1222, 1250, zapsané na LV č. 331 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Rouské, obec Rouské, k pozemkům parc. č. 541/1, 541/2, 630, 639/16, 659, 701, 816/1, 816/2, 1259/1, 1260, 1297, 1418/18, zapsané na LV č. 371 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Ústí, obec Ústí, k pozemkům parc. č. 509, 815, zapsané na LV č. 352 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Ústí, obec Ústí. VIII. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS

27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemkům parc. č. 1219, 1220, zapsané na LV č. 216 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Horní Nětčice, k pozemkům parc. č. 123/7, 220/40, zapsané na LV č. 153 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Radkovy, k pozemkům parc. č. 298/12, 298/14, zapsané na LV č. 528 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Soběchleby, k pozemkům parc. č. 169/3, 210/10, zapsané na LV č. 646 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Tupec. IX. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 27304/2015, je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 1. 10. 2013, na základě které dlužník převedl vlastnické právo na společnost Hansreal s.r.o., IČ: 29277043, se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, k pozemkům parc. č. 2982, 2983, 2991, zapsané na LV č. 144 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro katastrální území Střítež nad Ludinou. X. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku ve výši 13 297 837 Kč. XI. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 6 800 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Martina Šípa do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. XII. Žalovaný je povinen z titulu soudního poplatku zaplatit České republice částku 2 000 Kč na účet Krajského soudu v Brně č. účtu 19-5720621/0710, variabilní symbol 7343437217, vedeného u České národní banky do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odůvodnění: Včasnou žalobou datovanou dnem 6. 10. 2017 doručenou soudu téhož dne a doplněnou podáním ze dne 10. 11. 2017 a podáním ze dne 21. 11. 2017se žalobce domáhal určení, že ve výroku I. až IX. označené kupní smlouvy jsou vůči věřitelům dlužníka neúčinné a dále uložení povinnosti žalovanému vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 13 297 837 Kč za pozemky, které dlužník dále převedl na společnost GA Agri Moravia s.r.o.. Usnesením ze dne 20. 11. 2017 č.j.-70 byl žalovaný vyzván k vyjádření ve smyslu ustanovení § 114b o.s.ř. a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jmenovaného usnesení. Jmenované usnesení bylo žalovanému doručeno dne 8. 12. 2017.

Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. V souzeném případě jsou splněny podmínky ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř., a proto soud ve výroku I. tohoto rozsudku rozhodl za podmínek uvedených v § 153a odst. 4 o.s.ř. rozsudkem pro uznání. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalovaný povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšnému žalobci. Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ). V dané věci žalobci náleží mimosmluvní odměna za dva úkony právní služby (přípravu a převzetí věci a sepis žaloby). Spor o určení popřené pohledávky v incidenčním řízení je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c/ advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50.000,-Kč. Tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3.100,-Kč za 1 úkon právní služby (celkem 6.200,-Kč). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za 1 úkon právní služby (600,-Kč) jde o částku 6.800,-Kč, kterou je žalovaný povinen zaplatit k rukám zástupce žalobce. Výrok o povinnosti zaplatit soudní poplatek je odůvodněn ust. § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 1 č. 1 písm. a) sazebníku. Poučení: Proti rozsudku pro uznání obsaženém ve výroku I. rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu s tím, že odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b) o.s.ř., (§ 205 o.s.ř.). Proti výroku II., III. a IV. tohoto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Nesplní-li žalovaný dobrovolně uloženou povinnost, může se stát domáhat podle tohoto rozsudku nařízení výkonu rozhodnutí. Krajský soud v Brně dne 22. 1. 2018

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Miroslava Veselá