71 INS 7576/2010
mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-.v'---v-vv l I lv vlvvvl l-vv lv .vv vvvvvvvvlvvlvv JI'

71INS 7576/2010 -B-47-Usnesení-KI, tisková skupina 83464-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

71 INS 7576-2010 zamítnut 2016/01/15 09:03:58 lng. Jechová Vápeníková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 43183522, ins. správce, ID: JECHOVAVLAD675928 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jechová Vápeníková-lng. anonymizovano Jechová Vápeníková, Révová 3242/3, Praha 10, 100 00 ID DS: sndx2he

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

21.04.201613:38:21 lva Kraková 21.04.2016 15:44:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.2016 13:38:20 21.04.201613:38:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 15:44:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 07:54 Kontrolu provedl:

22.04.2016 02:02

Kraková lvaSpisová značka:7lľNS

7576/2010

Identifikace dotazuz44541-1/2016

Datum a čas provedení kontroly:15.01.2016 09:07 Kontrolu proved ::Baboráková Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůanonymizovano , 43183522, Údaje o schránce:

IČ: Adresa: nar.Adresátzľng. Jechová Vápeníková ins.

Révová 3/3242,

28.09.1967, IČ: správce typ=PFo_INSSPR nar .

1D

Název DS anonymizovano Jechová Vápeníková, -Insolvenční správce

43183522

10000 Praha anonymizovano

TYPľins. správce

DS:sndx2he firma:

CZ

IDzJECHOVÁVLAD675928

Stav DS Přístupná

anonymizovano Jechová Vápeníková

1nepřístupná DS:O adresátů

z toho DS nalezena

AdresátzNeugebauer 30.11.1978,

Hledáno V DS:typ:

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

František, nar. fyzická FO, Neugebauer,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

František,

TYP: fyzická

30.11.1978

IDzNEUGEBAFRAN301178

1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL

Strana 1 z 1

AAM112R

KSULl) Zveřejni usnesení o splnění oddlužení V IR (oddíl B) a vyznač den, hod. a min. uveřejnění (zamítnutí návrhu na osvobození dlužnüça od placení pohledávek).

2) Doruč usnesení do DS, pokud není, obálkou I:

-dlužník -ins. správce (IS obálkou III.) na vědomí lhůta: právní moc

V Ústí nad Labem dne 15.01.2016

J UDr. Irena Lacinová samosoudkyně