71 INS 29510/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i '-J'v-W'--v- vvvvvvv-vlvvl lvlv vl-v lvvlvlvlv--vv-v

71INS 29510/2015 -A14-usnesení o změně rozhodnutí soudu l.stupně RP, tisková skupina 59648-4/2016 LHŮTA Lhůta: 10.05.2016

Usnesení_prázdné 2016/04/18 07:24:53 EKO BUILDING s.r.o., IČ: 22801375, právnická, ID: EKO BUILD22801375 1 Typ DS: PO

EKO BUILDING s.r.o., Josefa Skupy 2262/38, 43401 Most, CZ

ID DS: vgmn4yz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.04.201616:22:13

Zprávu vypravil: Bc. Radka Povejšilová

Doručeno: 29.04.2016 08:47:59

19.04.2016 16:22:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.04.201616:22:13 29.04.2016 08:47:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 08:40 Kontrolu provedl:

30.04.2016 00:03

Kraková lvaSpisová značka:7lľNS 29510/2015 Identifikace dotazuz59648-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.04.2016 15:19 Kontrolu proved JŠBC. Povejšilová Radka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzEKO BUILDING s.r.o., IČ: Typľprávnická IDzEKO BUILD22801375 1 22801375, právnická Údaje o schránce: typ:PO ID DS:ngn4yz Stav DS Přístupná

Název DS firma: EKO BUILDING s.r.o. IČ: 22801375 Adresa: Josefa Skupy 38/2262, 43401 Most, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R

KSUL-A

Ref.

-usnesení o změně usnesení předlož k podpisu soudci

-Zašli do datové schránky: -dlužník-EKO BUILDING s.r.o., IČ 22801375

-zveřejni v IR

Lh.: doručenka + 15 dní

V Ústí nad Labem dne 18. dubna 2016

Eva Koutová vyšší soudní úřednice