71 INS 2775/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-lvl vlvvvv v. l-l lvvv 'uv-UI vu' vvlllvvv I "v

71INS 2775/2015 A-14 usnesení VS, |h. 28/5, tisková skupina 18307-5/2016 LHŮTA Lhůta: 28.05.2016

1_VSPH_1509_2015 odmítnut 2016/05/09 13:22:01 EL-LIB s.r.o., IČ: 28992393, právnická, ID: EL-LIB S.28992393 1 Typ DS: P0

EL-LIB s.r.o., Amforová 1927/11, 15500 Praha 5, CZ

ID DS: 5p9gc7d

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 14:21 :06 13.05.2016 14:21:07

Zprávu vypravil: Jana Vyskočilová

Doručeno: 13.05.2016 15:08:25

13.05.2016 14:21:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 15:08:25 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 08:37 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:08

Dušková Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vulvv lvl Ivvv "VI Iv-Iv-I ..vvi

71INS 2775/2015 A-14 usnesení VS, |h. 28/5, tisková skupina 18307-5/2016 LHŮTA Lhůta: 28.05.2016

1_VSPH_1509_2015 odmítnut 2016/05/09 13:22:01 SUN TECHNOLOGY s.r.o., IČ: 28409906, právnická, ID: SUN TECH28409906 1 Typ DS: PO

SUN TECHNOLOGY s.r.o., Holečkova 799/99, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: h255did

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 14:21:06

Zprávu vypravil: Jana Vyskočilová

Doručeno fikcí: 23.05.2016 14:21:06

13.05.2016 14:21:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:21:06 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

25.05.2016 08:37 Kontrolu provedl: Dušková Eva

24.05.2016 00:03KONEC VÝPISU