6 Tdo 6/2016
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 342 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoník6 Tdo 6/2016-43

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 19. ledna 2016 o dovolání, které podal obviněný V. D. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 9. 2015, č. j. 11 To 80/2015-1200, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 5 T 42/2012, t a k t o :
Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í : I.
Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2014, č. j. 5 T 42/2012-1148 , byl obviněný V. D. (dále jen obviněný , příp. dovolatel ) uznán vinným přečinem neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, ve znění účinném do 30. 11. 2011 (dále jen tr. zákoník ), jehož se dopustil podle jeho skutkových zjištění tím, že

jako jednatel společnosti DAVUM V. D. s. r. o., IČ: 26013967, se sídlem Líbeznice, Karla Hynka Máchy 173, od počátku ledna 2010 do 28. 2. 2010 nejméně ve 42 případech obstaral níže uvedeným cizincům (dále jen cizinci), kteří nebyli zaměstnanci společnosti DAVUM V. D. s. r. o., IČ: 26013967, ale byli bud' členy Družstva BRATRSTVO M. V. I., IČ: 27479358 nebo Družstva VAMMI CZ, IČ: 27497356, práci ve společnosti Rubena a. s., IČ: 00012131, na pracovišti v provozovně v ulici A. B. v H. K. (dále jen předmětná provozovna), přestože věděl, že těmto cizincům byla vydána povolení k zaměstnání ve smyslu § 89 a násl. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen povolení k zaměstnání) pouze pro odlišné profese a druhy práce, než které zde měli vykonávat a vykonávali, navíc pro místo výkonu práce pouze na okrese P., a to tak, že cizince k práci v předmětné provozovně dodával coby dočasně přidělené zaměstnance agentury práce na základě rámcové smlouvy o agenturním zaměstnávání mezi spol. Rubena a. s., coby uživatelem, a spol. DAVUM V. D. s. r. o., coby agenturou práce, kterou podepsal dne 1. 9. 2007, a na základě na ni navazující dílčí dohody na rok 2010, kterou podepsal dne 18. 12. 2009, a společnosti DAVUM V. D. s. r. o. tak byla za leden a únor roku 2010 na základě dohody, kterou ujednal obžalovaný, vyplacena společností Rubena a. s. na základě fakturace firmy DAVUM V. D. s. r. o. částka ve výši 2.284.842,25 Kč plus 20% DPH, celkem tedy ve výši 2.741.810,70 Kč, z níž společnosti DAVUM V. D. s r. o. zůstával po poskytnutí 30% podílu Družstvu VAMMI CZ a 30% podílu Družstvu BRATRSTVO M. V. I. na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1. 1. 2010 vždy podíl ve výši 40%, tj. v konkrétním případě částka 1.096,724,28 Kč, z níž firma DAVUM V. D. s. r. o. zajišťovala a hradila dopravu, ubytování a pracovní pomůcky těchto pracovníků a zbytek jí zůstával jako odměna za zprostředkování, přičemž šlo o následující osoby:

1) B. V., st. přísl. Ukrajiny (dále jen UKR), na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 394,5 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 61.147,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-192-2/207-za a č. j. PAA-192-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

2) R. I., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 419,5 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 56.022,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-474-2/2007-za a PAA-474-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

3) G. M., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci ruční nátěr KZ, opracování + kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 345,75 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 47.367,75 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-4328-1/2008-za a PAA-4328-2/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

4) B. M., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 328,75 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 45.038,75 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-22/2010-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ: 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

5) K. G., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 270 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 36.990 Kč navýšenou o DPII ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1180-3/2006-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

6) H. Y., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 334 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 51.770 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-6170-1/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

7) K. V., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden 2010 a únor 2010 odpracovala 281,25 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 38.531,25 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Uřadu práce v Pardubicích č.j. PAA-1119-3/2006-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T.G.Masaryka, č.p. 19, 533 03 Dašice v Cechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

8) T. V., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 253,50 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 39.292,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-6195-1/2008-za a PAA-6195-2/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

9) S. N., st. přísl. Ruské federace (dále jen RUS), na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 430,50 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 58.978,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-145-1/2009-za a PAA-145-1/2009 povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

10) S. N., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 427,25 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 58.533,25 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-4330-1/2008-za a PAA-4330-2/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

11) K. S., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování + kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 526 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 72.062 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-5976-1/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

12) M. V., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala opracování + kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 529 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 72.473 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-3640-1/2009-za a PAA-3640-2/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

13) P. V., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 355,50 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 55.102,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-618-2/2007-za a PAA-618-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

14) S. V., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 445,50 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 68.385,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-5449-1/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Cechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

15) L. O., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 403 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 55.211 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1171/2009-za a PAA-1171-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

16) D. I. , st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 449,50 hodin, za což společnost DAVUM V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 69.339 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1139-3/2006-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

17) S. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 486 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 70.911 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-543-3/2006-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 274973.56 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

18) R. I. , st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 409,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 63.472,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-480/2009-za a č. j. PAA-480-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

19) B. Y., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola a ruční nátěr KZ, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 448,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 61.444,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-482-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Cechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

20) L. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 454 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 62.198 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-527-3/2006-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Cechách, IC 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

21) D. H., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci ruční nátěr KZ, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 475 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 65.075 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-788-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

22) K. T., st. přísl. UKR na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 526 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 72.062 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1565-1/2008-za a č. j. PAA-1565-2/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo VAMMI CZ, náměstí T. G. Masaryka, č. p. 19, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 27497356 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

23) T. A., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 373,50 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 57.892,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-556-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

24) T. Y., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden až únor 2010 odpracoval 316 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 48.980 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-487/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

25) T. Y., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci vulkanizace na vstřikolisech, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 226,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 35.107,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-4718-1/2007-za, č. j. PAA-4718-2/2007-za, č. j. PAA-4718-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

26) V. L., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 270 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 36.990 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1316-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

27) T. N., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 258,75 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 35.448,75 Kč navýšenou o DPII ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-4076-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

28) T. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 345,75 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 47.367,75 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-869-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

29) P. N., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 247,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 33.907,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-827/2009-za a č. j. PAA-827-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

30) R. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 281,25 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 38.531,25 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-667-2/2007-za a č. j. PAA-667-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

31) Ch. S., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci obsluha linek Sprimag, fosfátování a odmašťování ROLL, kde v období měsíce února 2010 odpracoval 46 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 7.130 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tento cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1037-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

32) R. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 281,25 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 38.531,25 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1144-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

33) A. N., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 526 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 72.062 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40% přičemž měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1952-2/2007-za a č. j. PAA-1952-3/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

34) I. L., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 433 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 59.321 Kč navýšenou o DPII ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-2625-1/2008-za a č. j. PAA-2625-2/2008-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

35) S. N., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 437 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 59.869 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-778/2009-za a č. j. PAA-778-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu (zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

36) N. Y., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden až únor 2010 odpracovala 509 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 69.733 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-2267-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

37) B. M., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 433 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 59.321 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-490/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

38) O. L., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 449,75 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 61.615,75 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-782/2009-za a č. j. PAA-782-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

39) L. M. , st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci ruční nátěr KZ a opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 360,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 49.388,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-561-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P.,

40) S. V., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci opracování a kontrola, kde v období leden a únor 2010 odpracoval 464,50 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 63.636,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž tento cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-1039-2/2007-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. L, Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

41) K. V., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonával práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracoval 488,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 66.924,50 navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, přičemž cizinec měl na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-486/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocný dělník hlavní stavební výroby s místem výkonu práce na okrese P.,

42) T. V., st. přísl. UKR, na pracovišti v předmětné provozovně vykonávala práci opracování a kontrola, kde v období leden 2010 až únor 2010 odpracovala 384,5 hodin, za což společnost DAVUM - V. D. s. r. o. na základě provedené fakturace obdržela částku 52.676,50 Kč navýšenou o DPH ve výši 20%, a z této celkové částky si ponechala 40%, Kč, přičemž tato cizinka měla na základě rozhodnutí Úřadu práce v Pardubicích č. j. PAA-897/2009-za a č. j. PAA-897-1/2009-za povolení k zaměstnání pouze ve vztahu k zaměstnavateli Družstvo BRATSTVO M. V. I., Smilova 335, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 27479358 v profesi pomocník, uklízeč jinde neuvedený s místem výkonu práce na okrese P..

Za toto své jednání byl odsouzen podle § 342 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců, jehož výkon mu byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 22. 9. 2015, č. j. 11 To 80/2015-1200, jímž je podle § 256 tr. ř. zamítl.
II.
Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal obviněný prostřednictvím obhájkyně JUDr. Jarmily Černé dovolání , v němž uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Jeho naplnění spatřuje v tom, že skutková zjištění nebyla správně právně posouzena a rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

Obviněný uvedl, že zaměstnanci měli platné povolení k zaměstnání, šlo o osoby, které byly zaměstnanci společnosti VAMMI CZ a BRATRSTVO M. V. I., s nimiž jeho společnost uzavřela smlouvu o sdružení. Současně připomenul, že vymezeným osobám žádné zaměstnání nezprostředkoval, protože podstatou zprostředkovatelské činnosti je zprostředkování zaměstnání oproti zaplacení úhrady za takové zprostředkování , přičemž on za tuto činnost žádnou úplatu neobdržel. Účet společnosti, jejímž byl obviněný jednatelem, byl pouze platebním místem a obdržené finanční prostředky byly přeposílány společnostem VAMMI CZ a BRATRSTVO M. V. I., když ze zbylé částky bylo předmětným osobám hrazeno ubytování, dopravné, pracovní pomůcky. Zisk, který vznikl, byl řádně zdaněn. Jednalo se o zisk obchodní společnosti, nikoli o zisk jeho vlastní.

Dovolatel zdůraznil, že jeho jednáním nevznikla společnosti Rubena, a. s. žádná škoda. Díky jeho jednání tato společnost naopak mohla zajistit výrobu, neboť občané České republiky tuto práci odmítali vykonávat. V tomto kontextu jeho jednání postrádá jakoukoli společenskou škodlivost, když jím nikterak nenarušil tuzemský pracovní trh. Pokud soudy dospěly k závěru, že jeho jednáním byly naplněny všechny znaky trestného činu, který je mu kladen za vinu, potom opomenuly zohlednit zásadu subsidiarity trestní represe. Předmětný trestný čin je trestným činem úmyslným, subjektivní stránka ovšem nebyla nijak prokázána. Současně měl být jeho úmysl posuzován v kontextu měnících se právních předpisů. Chce-li stát kriminalizovat nelegální zaměstnávání, pak musí vytvořit jasná pravidla, z nichž úmysl tyto pravidla obcházet musí být zcela zřejmý.

Závěrem obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 9. 2015, č. j. 11 To 80/2015-1200 zrušil, podle ustanovení § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i rozhodnutí jemu předcházející a současně (alternativně) buď podle § 265 l odst. 1 tr. ř. věc přikázal odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí nebo sám podle § 265m odst. 1 tr. ř. rozhodl o jeho zproštění obžaloby, neboť nebylo nade vší pochybnost prokázáno, že by se dopustil jednání, jež je mu kladeno za vinu.

Nejvyšší státní zástupce se k podanému dovolání vyjádřil prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství. S poukazem na vymezení obviněným zvoleného dovolacího důvodu podotkl, že dokazování bylo soudy provedeno v rozsahu předpokládaném v § 2 odst. 5 tr. ř. a důkazy byly hodnoceny tak, jak stanoví § 2 odst. 6 tr. ř., tj. v souladu se zásadami formální logiky. Soudní rozhodnutí nejsou projevem libovůle, když jejich obsah odpovídá mj. požadavkům vyplývajícím z § 125 odst. 1 tr. ř. a jako taková jsou plně přezkoumatelná. Neobstojí tudíž námitka obviněného, že určité skutkové okolnosti nebyly dostatečně objasněny, když tato námitka nemůže být pod uplatněný dovolací důvod přiřazena.

Státní zástupce rozvedl, že při hodnocení správnosti hmotně právní kvalifikace je nutné zohlednit skutkové závěry, k nimž soudy ve věci dříve činné dospěly, a jež jsou vyjádřeny zejména v tzv. skutkové větě výroku o vině, případně dále rozvedeny a upřesněny v odůvodnění rozhodnutí. S ohledem na skutková zjištění popsaná soudem prvního stupně považuje právní kvalifikaci jednání obviněného v podobě přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 11. 2011, za zcela přiléhavou. Z nastíněných skutkových zjištění vyplývají veškeré zákonné znaky příslušné skutkové podstaty, tedy to, že obviněný ve větším rozsahu (který je dán především množstvím dodaných pracovníků, rozsahem jimi odvedené práce či sumou vyplacených peněžních prostředků) zprostředkoval zaměstnání cizinců (obstaral práci v provozovně společnosti Rubena, a. s., cizím státním příslušníkům, zejména Ukrajincům), kteří neměli platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu (jejich povolení se týkala odlišných profesí a druhů práce, navíc v jiném okresu, což bylo v rozporu s § 89 a násl. zákona o zaměstnanosti) a čin spáchal za úplatu (finanční prostředky poskytnuté společností Rubena, a. s.). Kromě zmíněných objektivních znaků přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 11. 2011, byl podle mínění státního zástupce nepochybně naplněn i znak subjektivní v podobě úmyslu, když tzv. skutková věta pojednává výslovně o vědomí obviněného o nedostatečnosti pracovních povolení dotčených cizinců. Krom toho platí, že činnost obviněného popsaná v tzv. skutkové větě, musela být přímo z povahy věci činností úmyslnou, neboť pokládá za vyloučené, aby obviněný obstarával jiným lidem práci z nedbalosti. Takováto aktivita musí být přímo z povahy věci vždy vedena úmyslem. Považuje proto za správné konstatování okresního soudu, že Nelegálnost práce cizinců je tak soudem spatřována především v tom, že vyjmenovaní cizinci vykonávali zcela odlišný druh práce, než jaký byl uveden v jejich pracovním povolení, a současně se nejednalo o vlastní zaměstnance vysílající agentury, což je podmínkou pro možnost dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání .

S ohledem na tyto skutečnosti podle státního zástupce nemohou obstát námitky obviněného, které se týkají údajného nedostatku naplnění všech znaků předmětného přečinu, ať již znaků objektivních či subjektivních. Naopak, byla naplněna jak objektivní, tak i subjektivní stránka předmětného přečinu. Na tom nic nemůže změnit ani tvrzení obviněného, že dotčení cizinci měli platné pracovní povolení, neboť toto tvrzení neodpovídá učiněným skutkovým zjištěním, podle kterých vykonávali práci v rozporu s existujícím povolením. Nemění na tom nic ani jeho úvahy o kvalifikované, resp. nekvalifikované práci a proškolování, když ani tyto úvahy nemohou otřást vyjádřenými skutkovými zjištěními a na ně navazující právní kvalifikací.

Učiněným skutkovým zjištěním neodpovídá ani námitka, že obviněný neobdržel žádnou úplatu, což podle jeho představy vylučuje možnost zprostředkování. Kromě tzv. skutkové věty odkázal státní zástupce i na str. 26 29 rozsudku okresního soudu, kde se soud otázkou úplaty zabývá, přičemž dospívá k tomu, že ji obviněný obdržel. K tomu doplnil, že není podstatné, zda byly peníze poukázány na osobní účet obviněného či účet společnosti DAVUM V. D., s. r. o., neboť obviněný jako jednatel této společnosti právě za tuto společnost jednal a trestnou činnost spáchal právě v rámci jednání za tuto společnost. Námitku obviněného, že peněžní prostředky byly daněny jako příjem společnosti, a ne jako příjem obviněného, proto považuje za bezpředmětnou. Za případnou trestnou činnost ve sféře právnické osoby při splnění všech zákonných podmínek odpovídá osoba fyzická, která svým jednáním příslušnou skutkovou podstatu naplnila.

Pokud jde o obviněným namítanou existenci smlouvy o sdružení, má státní zástupce za to, že ani ta nemůže obviněného s ohledem na shora popsaná skutková zjištění nikterak vyvinit. Odmítl i námitku nedostatku společenské škodlivosti jednání obviněného. Ze skutkových zjištění totiž podle jeho přesvědčení nevyplývá nic, co by mohlo vést k závěru, že jeho jednání nedosahuje ani spodní hranice trestnosti obvyklé u typově shodné trestné činnosti. V jednání obviněného neshledává přítomny žádné mimořádné, zcela specifické a výjimečné okolnosti, díky kterým by bylo možno říci, že skutek obviněného nebyl společensky škodlivý. Je nepochybné, že neoprávněné zaměstnání, které tkví v základu trestné činnosti obviněného, je v rozporu se zásadami ochrany tuzemského pracovního trhu, kdy ochrana tuzemského pracovního trhu představuje objekt příslušného přečinu. Okolností vylučující společenskou škodlivost pak nemůže být obviněným tvrzená skutečnost, že společnosti Rubena, a. s., v níž byli dotčení cizinci pracovně činní, nevznikla jeho jednáním žádná škoda, a že tato společnost naopak z jeho jednání profitovala. Vznik škody totiž není znakem skutkové podstaty daného přečinu. Navíc je v případech tohoto typu trestné činnosti zcela běžné, že příjemci pracovních sil škoda nevzniká, naopak díky pracovním silám získává prospěch. Nejedná se tedy o nějaké výjimečné okolnosti svědčící o nedostatku společenské škodlivosti.

Závěrem státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl a aby tak učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i pro případ jiného rozhodnutí než jím navrženého [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].
III.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v této trestní věci je dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a na místě, kde lze takové podání učinit, a zda je podala osoba oprávněná. Shledal přitom, že dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř. Dále zjistil, že dovolání bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), přičemž splňuje i obsahové náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.).

Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vyjádřených v § 265b tr. ř., Nejvyšší soud dále posuzoval, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný dovolací důvod.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Případy, na které dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.

Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva (trestního, ale i jiných právních odvětví). Obecně platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení tohoto dovolacího důvodu podle § 256b tr. ř., nestačí jen formální odkaz na příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Z hlediska rozhodování dovolacího soudu je vhodné připomenout, že Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozhodnutí z vlastní iniciativy. Fundovanou argumentaci tohoto mimořádného opravného prostředku má zajistit povinné zastoupení obviněného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Na podkladě těchto východisek přistoupil Nejvyšší soud k posouzení dovolání obviněného.
IV.
Obviněný ve svém mimořádném opravném prostředku dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uplatnil pouze částečně relevantním způsobem. Z podaného dovolání je zřejmé, že jeho naplnění spatřuje jednak ve skutečnosti, že soudy nižších stupňů nesprávně kvalifikovaly jeho jednání jako trestný čin, přestože se o trestný čin nejednalo, neboť nebyly naplněny znaky skutkové podstaty přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, účinného do 30. 11. 2011, jednak ve skutečnosti, že soudy řádně neobjasnily společenskou škodlivost činu, v důsledku čehož jimi nebyla aplikována zásada subsidiarity trestní represe. Toliko tyto výhrady dovolatele lze pokládat za námitky hmotně právní povahy.

Ohledně nenaplnění znaku skutkové podstaty přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku obviněný namítá, že a) zaměstnanci měli platné povolení k zaměstnání, neboť i nekvalifikovaná práce vyžaduje určité proškolení,
b) neobdržel žádnou úplatu za jednání, které je mu kladeno za vinu (přičemž opakuje obhajobu, kterou uplatnil v řízení před soudy prvního a druhého stupně spočívající v tom, že práci osobám uvedeným v popisu skutku nezprostředkoval, jednalo se o zaměstnance společnosti VAMMI CZ a BRATRSTVO M.V.I., s nimiž měla jeho společnost smlouvu o sdružení).
Ke shora uplatněným námitkám lze uvést následující.

Přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců zdržujících se neoprávněně na území České republiky, nebo kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu . Kvalifikované skutkové podstaty se pachatel dopustí tehdy, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za úplatu.

Objektem ochrany u uvedeného přečinu je zájem na zabránění nelegální migrace a ochraně pracovního trhu v České republice před neoprávněným zaměstnáváním cizinců. Jedná se o trestněprávní normu s blanketní dispozicí, tedy normu, jež se odvolává na normy jiného druhu, což jsou v případě uvedeného přečinu předpisy upravující zaměstnávání cizinců, konkrétně zákon č. 326/1999 Sb., upravující pobyt cizinců, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Z dikce skutkové podstaty trestného činu podle § 342 odst. 1 tr. zákoníku vyplývá, že postihuje i zprostředkování zaměstnání cizinci, který na území České republiky sice pobývá legálně, avšak nebylo mu uděleno povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno, kdy je vyžadováno, aby se tak stalo ve větším rozsahu. Definici nelegální práce cizince obsahuje § 5 písm. e) bod 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ve znění účinném do 30. 6. 2010). Podle něj se za nelegální práci považuje, pokud osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen zelená karta ), vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce (nutnost převedení na jinou práci těhotné ženy, kojící matky a matky dítěte do 9 měsíců).

Z dikce § 5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2004 Sb. tedy vyplývá, že za nelegální práci cizince se považuje i případ, kdy cizinec sice povolení k zaměstnání má, avšak vykonává zaměstnání v rozporu s tímto povolením. Může se jednat o situaci, kdy cizinec pracuje pro jiného zaměstnavatele, než má povoleno, nebo vykonává jinou práci, než kterou má uvedenou v pracovním povolení, anebo může pracovat na jiném místě, než odpovídá udělenému pracovnímu povolení. Vykonává-li tedy cizinec práci v rozporu s vydaným povolením, porušuje zákon.

Na citované ustanovení navazuje § 89 zákona č. 435/2004 Sb., podle kterého cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li držitelem zelené karty, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo. Povolení k zaměstnání cizince pak obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. Povolení k zaměstnávání cizince vydává úřad práce, který může rozhodnutím povolení odejmout, jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením.

Z obsahu námitek obviněného proti právní kvalifikaci jeho jednání vyplývá, že byť formálně uplatňuje dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., tak fakticky jeho námitky směřují do hodnocení provedených důkazů soudem prvního a druhého stupně. V tomto směru je třeba opětovně zdůraznit, že skutkový stav je v případě tohoto uplatněného dovolacího důvodu hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu tedy nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř., nelze ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení jednotlivých důkazů podle § 2 odst. 6, protože to jsou otázky upravené normami procesního práva, nikoli hmotným právem. V tomto směru je třeba odkázat např. na rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 73/03, či sp. zn. II. ÚS 273/02.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. pak může naplňovat i případ, kdy právní závěry soudu jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo pokud z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, resp. případy, když jsou učiněná skutková zjištění soudů v extrémním nesouladu s provedenými důkazy (srov. ÚS 34/1995-n., ÚS 79/1995-n., ÚS 91/2004-n., ÚS 22/2005-n. atd.). V podaném dovolání ovšem extrémní nesoulad není namítán.

K výhradám dovolatele pakliže tyto směřují do způsobu hodnocení důkazů soudy a nenaplňují tak v této části dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. považuje dovolací soud za nutné uvést, že jimi obviněný v podstatě opětovně namítá to, co již v rámci své obhajoby uplatnil v předchozích stadiích trestního řízení (tj. že zaměstnanci měli platné povolení k výkonu zaměstnání, že se jednalo o nekvalifikovanou práci, kdy i tato vyžaduje určité proškolení a že neobdržel žádnou úplatu za jednání, které je mu kladeno za vinu). S těmito námitkami se již v dostatečném rozsahu vypořádaly soudy nižších stupňů. V tomto směru považuje dovolací soud za nutné poukázat na písemné odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně, který se s takto uplatněnou obhajobou obviněného řádně a pečlivě vypořádal na str. 25-29 svého rozsudku. Stejně pečlivě se s námitkami obviněného vypořádal i soud odvolací (viz str. 11-12 jeho rozhodnutí).

V předmětné věci je třeba zdůraznit, že soud prvního stupně stanovil rozsah trestné činnosti obviněného v minimálním rozsahu a že oproti podanému návrhu na potrestání vypustil právní kvalifikaci jednání obviněného podle § 342 odst. 3 tr. zákoníku, účinného do 30. 11. 2011, čímž výrazně postupoval ve prospěch obviněného (viz úvahy odvolacího soudu obsažené na str. 12 jeho rozhodnutí).

Lze konstatovat, že nalézací soud velmi přesvědčivě a logicky odůvodnil, na základě jakých důkazů považuje obhajobu obviněného za vyvracenou. Poukazuje zejména na obsah listinných důkazů, ze kterých je nepochybné, že osoby, jež obviněný prostřednictvím společnosti DAVUM - V. D. s. r. o., dodával jako dočasně přidělené zaměstnance firmě Rubena, a. s., měly sice povolen pobyt na území České republiky a měly i pracovní povolení, ovšem na zcela odlišné druhy práce (pomocník, uklízeč či pomocný dělník hlavní stavební výroby), popř. mohly vykonávat zaměstnání jen u konkrétního zaměstnavatele (např. S. N. bod 36 rozsudku), čehož si obviněný musel být vědom. Skutečnost, že obviněný si musel být vědom toho, jaké druhy práce a kde mohou tyto osoby vykonávat, vyplývá z důkazů, na které soud prvního stupně poukazuje. Obviněný věděl, že tyto osoby nejsou zaměstnanci firmy DAVUM V. D. s. r. o. Jeho společnost s těmito osobami neměla uzavřené pracovní smlouvy. Přitom podle rámcové smlouvy o agenturním zaměstnání ze dne 1. 9. 2007 a na ni navazující dílčí dohody na rok 2010 se obviněný zavázal dodávat společnosti Rubena, a. s., zaměstnance agentury, tedy společnosti DAVUM - V. D. s. r. o.

Pokud se týká argumentace obviněného, že jeho společnost měla s Družstvem VAMMI CZ a s Družstvem BRATRSTVO M.V.I., uzavřenou smlouvu o sdružení, lze mít za to, že i s tímto tvrzením se soud prvního stupně řádně vypořádal (viz č. l. 25 až 29 rozsudku). V souvislosti s uplatněnými námitkami lze poukázat i na výpověď svědka M. B., předsedy Družstva VAMMI CZ, který uvedl, že každý člen družstva měl složku, která obsahovala i pracovní povolení. Tuto předával obviněnému, jenž se s obsahem příslušných pracovních povolení měl a mohl seznámit (kdy tak byl i povinen učinit).

Obviněný jako jednatel společnosti, která dlouhodobě (od roku 2007) podnikala na úseku zajištění zaměstnávání a vykonávala zprostředkovatelskou činnost (jednalo se o agenturu práce), si musel být vědom svých povinnosti, tj. i seznámit se s příslušnými předpisy na úseku zaměstnávaní cizinců, tyto respektovat a dodržovat. V případě nějakých nejasností mu nic nebránilo v tom, aby se obrátil na příslušné státní instituce (jako je úřad práce, který vydával povolení pro zaměstnávání cizinců, popř. Ministerstvo práce a sociálních věci ČR) a tyto s jejich přispěním odstranil. Proto nemůže obstát námitka obviněného ohledně nedostatku zavinění, respektive nedostatku úmyslu. V daném kontextu je proto třeba uzavřít, že obviněný jednal přinejmenším v úmyslu nepřímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, jak uvádí soud prvního i druhého stupně ve svých rozhodnutích.

K argumentaci obviněného, že se nejednalo o nelegální práci, neboť i nekvalifikovaná práce vyžaduje určité proškolení, považuje dovolací soud za nutné odkázat na závěry soudů nižších stupňů, nad jejichž rámec lze uvést následující skutečnosti.

Povolení k zaměstnání pro cizince musí mimo jiných údajů obsahovat i druh práce, který může cizinec na našem území vykonávat. Druhem práce se rozumí vymezení toho, jaké konkrétní povolání může cizinec vykonávat. Cizinec může na základě vydaného pracovního povolení legálně vykonávat jen druh práce výslovně uvedený v pracovním povolení. Nemůže vykonávat jinou práci, neboť výkon jiného druhu práce se považuje za nelegální práci. Ministerstvo práce a sociálních věci pak vede seznam Národní soustavy povolání, což je veřejně přístupný, dostupný a soustavně aktualizovaný registr povolání vyskytujících se na českém trhu práce. Národní soustava povolání obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Povoláním se podle § 5 písmeno f) zákona č. 435/2004 Sb. rozumí standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.

Pokud tedy příslušný úřad práce vydal pracovní povolení cizinci pro určitý druh práce, může cizinec vykonávat jen druh práce uvedený v tento povolení, kdy obsah konkrétního povolání stanoví národní registr povolání. Jinak řečeno, skutečnost, že cizinci bylo vydáno povolení (např. pro druh práce pomocný stavební dělník) neznamená, že může legálně vykonávat jinou práci (např. pomocné práce ve zdravotnictví), byť se v obou případech jedná o nekvalifikovanou práci, ohledně níž se zpravidla nevyžaduje vyšší vzdělání a postačí zpravidla základní vzdělání. Obsah těchto povolání je totiž zcela jiný.

V dané souvislosti je také nezbytné zdůraznit, že při rozhodování o tom, zda příslušný úřad práce udělí cizinci pracovní povolení ke konkrétnímu zaměstnání, musí úřad práce posoudit, jestli se jedná a) o oznámené volné pracovní místo a b) volné pracovní místo nelze, s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil, obsadit jinak.

Proto nelze přisvědčit argumentaci obviněného. Tím, že cizinci vykonávali jinou práci, než na jakou měli příslušné pracovní povolání byť se v obou případech jednalo o nekvalifikovanou práci docházelo k porušení ochrany pracovního trhu, která se realizuje u zaměstnávání cizinců i tím, že musí (kromě povolení k pobytu) mít i pracovní povolení, jež obsahuje druh práce, který mohou na našem území vykonávat.

Rovněž další námitku obviněného, že za své jednání neobdržel žádnou úplatu, nelze považovat za důvodnou. Pokud se týká naplnění znaku, zda přečin neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 tr. zákoníku byl spáchán za úplatu, je třeba uvést, že úplatou se rozumí peněžité anebo jiné plnění vyčíslitelné v penězích. Může se jednat o odměnu zaplacenou pachateli za zprostředkování práce, byť takto přímo nemusí být označena ve smlouvě o zprostředkování práce. Při posuzování otázky naplnění uvedeného zákonného znaku je tedy třeba vycházet ze zjištěného skutkového stavu, kdy je nutno objasnit, zda pachatel za zprostředkování práce získal nějaké plnění vyčíslitelné v penězích či nikoliv, přestože např. ve smlouvě o zprostředkování práce není výslovně sjednaná odměna pro zprostředkovatele.

V předmětné věci je nepochybné, že obviněný se jednání, kterým byl pravomocně uznán vinným, dopustil za úplatu. Z provedeného dokazování totiž vyplývá, že dovolatel, respektive jeho společnost DAVUM - V. D. s. r. o., vystavila za práce, které provedly osoby uvedené v popisu skutku pro společnost Rubena, a. s., této společnosti faktury, kdy následně získané finanční prostředky se mezi společnosti obviněného a Družstva BRATRSTVO M.V.I, a VAMMI CZ dělily v poměru 40 %, 30 % a 30 %. Společnost obviněného z částky, která byla vyfakturována společnosti Rubena a.s., zůstalo prokazatelně 40 %. Lze připustit, že celá tato částka nepředstavovala odměnu, neboť z této částky bylo třeba odečíst náklady, které společnost obviněného vynaložila v souvislosti se zajištěním práce pro osoby uvedené v popisu skutku. Jednalo se zejména o náklady za dopravu, ubytování, vodu, teplo a energie a pracovní pomůcky. I po odečtení těchto prokazatelných nákladů je pak nepochybné, že společnosti obviněného zůstala určitá částka, která nepochybně představovala její odměnu. Náklady společnosti, které vynaložila, nepokryly 40 % fakturovaných částek, jež byly společnosti Rubena, a. s., uhrazeny. Zároveň je třeba zdůraznit, že není podstatné, že tato částka byla poukázána na účet společnosti obviněného, která zprostředkovala práci, neboť obviněný byl jednatelem této společnosti a trestnou činnost spáchal právě v rámci jednání za tuto společnost.

Pokud obviněný dále namítal, že jeho jednáním nevznikla společnosti Rubena, a .s., žádná škoda, že naopak právě díky jeho jednání mohla uvedena společnost zajistit výrobu a řádně dostat svým závazkům, považuje dovolací soud za potřebné opětovně zdůraznit, že přečin neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku není trestným činem, u kterého je objektem ochrany majetek či tržní hospodářství, byť lze připustit, že páchání této trestné činnosti se zprostředkovaně nepochybně může projevit v oblasti ekonomiky a tím i v oblasti majetkových práv. Objektem ochrany je primárně zabránění nelegálnímu zaměstnávání cizinců a ochrana pracovního trhu České republiky. Skutečnost, že společnosti Rubena, a. s., nevznikla v důsledku jednání obviněného žádná škoda, je nerozhodná a nepodstatná a nemůže mít vliv ani na společenskou škodlivost jednání obviněného.

Ohledně další námitky obviněného týkající se subsidiarity trestní represe je třeba uvést, že subsidiarita trestní represe se vztahuje k pojmu trestného činu a týká se otázky viny, takže se jedná o námitku, která z pohledu § 265b odst. 1 písm. g) tr. zákoníku formálně naplňuje uvedený dovolací důvod.

Obviněný při uplatnění této námitky žádnou konkrétní argumentaci neuvádí, pouze zmiňuje, že soudy nedostatečně objasnily skutkové okolnosti, v důsledku čehož nebyla aplikovaná subsidiarita trestní represe.

Subsidiarita trestní represe představuje jednu ze základních zásad, kterou se z ústavního hlediska řídí aplikace trestního práva. Vyjadřuje zásadu, že trestní represe je krajním prostředkem ochrany zájmů, které byly činem dotčeny. Zásada subsidiarity trestní represe je vyjádřena v § 12 odst. 2 tr. zákoníku, který stanoví, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

S uvedenou námitkou se dovolací soud nemohl ztotožnit již proto, že obviněný svým jednáním naplnil všechny znaky kvalifikované skutkové podstaty přečinu neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku. S jeho hodnocením, že se soudy nižších stupňů ve svých rozhodnutích nedostatečně zabývaly otázkou společenské škodlivosti jeho jednání, se nelze ztotožnit. Obecně platí, že trestným činem je podle § 13 odst. 1 tr. zákoníku takový protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. Zásadně tedy každý protiprávní čin, který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem. V případě jeho existence je třeba vůči jeho pachateli vyvodit trestní odpovědnost za jeho spáchání. Naznačený závěr je v případě méně závažných trestných činů korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku.

Společenská škodlivost není zákonným znakem trestného činu, neboť má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenská škodlivost se neposuzuje v obecné poloze, vždy ji je třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty.

Dovolací soud (vyjma odkazu na stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikovaného pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.) považuje za vhodné připomenout závěry obsažené v rozhodnutích Nejvyššího soudu, týkajících se problematiky zásady subsidiarity, v nichž bylo vysloveno (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 6 Tdo 1508/2010), že sama existence jiné právní normy, umožňující nápravu závadného stavu způsobeného pachatelem, ještě sama o sobě nezakládá nutnost postupu jen podle této normy s odkazem na zásadu subsidiarity trestní represe (resp. pojetí trestního práva jako ultima ratio), bez možnosti aplikace trestně právních institutů. Byl-li spáchán trestný čin, jehož skutková podstata byla beze zbytku ve všech znacích naplněna, nemůže stát rezignovat na svou roli při ochraně oprávněných zájmů fyzických a právnických osob s poukazem na primární existenci institutů občanského, obchodního práva či jiných právních odvětví, jimiž lze zajistit náhradu škody, která byla trestným činem způsobena. Akcentace principu ultima ratio nemůže zcela znemožnit aplikaci základního principu účelu trestního řízení - tak, jak je vymezen v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř.

V dané věci považuje dovolací soud za potřebné poukázat na úvahy soudu prvního stupně týkající se společenské škodlivosti jednání obviněného obsažené na str. 29 rozsudku, kdy sice nelze pominout výši pokut, které byly uděleny ve správním řízení společnostem BRATRSTVO M.V.I., a VAMMI CZ za poskytování jejich zaměstnanců společnosti Rubena, a. s., k výkonu nelegální práce (200.000 Kč a 280.000 Kč), avšak při současném uvážení faktu, že tyto pokuty byly uvedeným společnostem ve správním řízení uděleny za jeden den nelegální práce, kdy tyto společnosti měly z této nelegální práce výrazně nižší prospěch než společnost obviněného, která nelegální zaměstnání uvedených osob iniciovala a zajišťovala. Nelze také pominout, že obviněný svým jednáním naplnil kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu (přečinu), kdy motivem jeho trestné činnosti byl nepochybně majetkový prospěch. Při hodnocení společenské škodlivost nelze pominout, že nejvyšší zisk z provedené nelegální práce měl, vzhledem ke způsobu rozdělování odměny uhrazené společností Rubena, a. s., právě obviněný a jeho společnost. Proto lze mít za to, že v dané věci i z pohledu konkrétní míry společenské škodlivosti nepřichází v úvahu použití § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Námitku obviněného proto nelze považovat za důvodnou.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovoláním napadeného rozhodnutí, resp. ani jemu předcházející rozsudek prvního stupně, nejsou zatíženy vadou spočívající v nesprávném právním posouzení skutku, která by odůvodňovala závěr o existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Proto dovolání obviněného posoudil jako zjevně neopodstatněné.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o dovolání zjevně neopodstatněné . Jelikož v posuzované věci jako takové vyhodnotil dovolání obviněného, rozhodl o něm způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl dovolací soud o tomto mimořádném opravném prostředku obviněného v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje se na ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř., dle něhož V odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí .

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 19. ledna 2016


JUDr. Ivo Kouřil
předseda senátu

Vyhotovila:
JUDr. Marta Ondrušová