6 Tdo 293/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
6 Tdo 293/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 o dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně ve prospěch obviněného P. G., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2006, sp. zn. 10 To 256/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 1 T 3/2006, takto:

I. Podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2006, sp. zn. 10 To 256/2006, z r u š u j e .

Současně se z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Hradci Králové p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 22. 5. 2006, sp. zn. 1 T 3/2006, byl podle § 37a tr. zák. zrušen u trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 11. 2005, č. j. 4 T 166/2005 124, který byl obviněnému P. G. doručen 16. 12. 2005 a který nabyl právní moci 28. 12. 2005, výrok o vině o pokračujícím trestném činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák., dílem dokonaného a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., výrok o trestu, jakož i všechny výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad [bod I.]. Dále byl obviněný P. G. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) odst. 2 tr. zák., spáchaným dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. [body III./1.-7.], trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. [body III./8.-11.], trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., spáchaným dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. [body III./12.-13.] a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák. [bodem III./14.]. Podle skutkových zjištění jmenovaného soudu totiž

Obžalovaný P. G. sám:

1. v přesně nezjištěné době v průběhu měsíce března až dubna 2005 v prostoru sídliště odcizil z objektu trafostanice okapový svod z mědi o délce 4 m a dvě úchytová oka, čímž způsobil společnosti V. e., a. s. škodu ve výši nejméně 1.660,- Kč,

obžalovaný P. G. a obžalovaný F. Č. společně:

2. dne 5. 4. 2005 v době kolem 17.00 hod. v prostoru manipulační plochy bývalé pily společně s nezl. L. Č., vůči němuž bylo trestní řízení odloženo z důvodu věku, se pokusili odcizit celkem 2 ks volně ležícího hliníkového profilu o délce 13,5 m, přičemž jeden kus donesenou pilou rozřezali na čtyři menší díly, z nichž dva odvezli v osobním motorovém vozidle s přívěsem do bydliště obžalovaného G. a dva ponechali na místě, a druhý kus hliníkového profilu pouze nařízli, neboť poškodili pilu, kterou k tomuto účelu používali, čímž způsobili A. Š., škodu ve výši celkem 17.200,- Kč,

obžalovaný P. G. sám :

3. v přesně nezjištění době od 15.00 hod. dne 14. 4. 2005 do 17.00 hod. dne 17. 4. 2005 v místní části za areálem bývalé pily vnikl po vysazení okna WC do myslivecké chaty, kde odcizil dvě lovecké trofeje v podobě lebky jelena s parožím a dále vypreparovanou hlavu muflona, čímž způsobil Mysliveckému sdružení O. h., škodu ve výši celkem 7.500,- Kč,

4. dne 4. 5. 2005 kolem 22.00 hod. v areálu střediska Ovocné školky a sady firmy S., a. s. vnikl po vypáčení okna do provozního objektu firmy, který prohledal, přičemž zde odcizil drobné mince v hodnotě 500,- Kč, samonamáčecí firemní razítko z plastu, refraktometr WINE TESTER a svazek klíčů, čímž způsobil společnosti S., a. s. škodu ve výši celkem 1.500,- Kč,

5. v době od 23.00 hod. dne 8. 5. 2005 do 05.15 hod. dne 9. 5. 2005 poblíž místního fotbalového hřiště vnikl po vytlačení okna a vyražení vnitřní sádrokartonové desky do objektu restaurace, kde odcizil plastový zásobník s mincemi v hodnotě 4.000,- Kč, čímž způsobil provozovateli zařízení J. J., škodu na odcizených věcech ve výši celkem 4.015,- Kč a škodu na poškozeném zařízení objektu ve výši 180,- Kč,

obžalovaní P. G., J. Ch. a M. V. společně:

6. v přesně nezjištěné době od 14.15 hod. dne 20. 5. 2005 do 04.15 hod. dne 23. 5. 2005 vnikli po rozbití skleněné výplně zadních dveří do objektu v. d. S., který prohledali, přičemž zde odcizili finanční hotovost ve výši 7.500,- Kč, bezdrátový telefon zn. TELSON, mobilní telefon zn. NOKIA 3310, čtečku kódů a počítač s monitorem a tiskárnou, čímž způsobili společnosti S., výrobní družstvo, škodu na odcizených věcech ve výši celkem 29.600,- Kč a škodu na poškozeném zařízení objektu ve výši 800,- Kč,

obžalovaný P. G. sám:

7. v přesně nezjištěné době ve druhé polovině měsíce května 2005 vnikl po přelezení plotu do areálu místního sběrného střediska odpadů, kde urazil visací zámek na vratech do haly, odkud odcizil celkem 20 kg hliníkových plechů a nejméně 16 kg měděných kabelů, čímž způsobil společnosti O. s. r. o. škodu na odcizených věcech ve výši celkem 760,- Kč a škodu na poškozeném objektu ve výši 50,- Kč,

8. v přesně nezjištěné době v polovině června 2005 vnikl po vytržení ochranné dřevěné latě na vstupních dveří do zahradního domku u rekreační chalupy, kde odcizil celkem 3 ks elektrických prodlužovacích kabelů s koncovkami o délce 15 m, čímž způsobil S. R., škodu ve výši celkem 300,- Kč,

9. v přesně nezjištěné době od 18. 6. 2005 do 19. 6. 2005 vnikl po rozbití skleněné výplně dveří do skladu společnosti S. s. r. o., kde postupně odcizil celkem 4.666 ks hliníkových formiček na lití svíček o velikosti 115/60mm a 974 ks hliníkových formiček na lití svíček o velikosti 80/55mm, čímž způsobil společnosti S. s. r. o. škodu na odcizených věcech ve výši nejméně 13.613,- Kč a škodu na objektu ve výši 80,- Kč,

10. v přesně nezjištěné době v průběhu měsíce června 2005 v hlavním provozním areálu firmy S., a. s. opakovaně vnikl nezajištěnými dveřmi do objektu přípravny krmiv místního kravína, kde za pomoci donesené hadice a barelu postupně ve třech případech odčerpal z nádrží zaparkovaných zemědělských strojů celkem 90 litrů motorové nafty, kterou poté odcizil, čímž způsobil společnosti S., a. s. škodu ve výši celkem 2.475,- Kč,

11. v době od 08.00 hod. dne 13. 6. 2005 do 08.00 hod. dne 14. 6. 2005 vnikl po předchozím přelezení oplocení do nezajištěného přístavku v zahradě rodinného domu, kde odcizil celkem 2 ks prodlužovacích kabelů z mědi o délce 15 m, čímž způsobil O. J., škodu ve výši celkem 1.200,- Kč,

12. v době od 19.30 hod. dne 30. 6. 2005 do 05.15 hod. dne 1. 7. 2005 v areálu firmy D. spol. s r. o. vnikl po odstranění visacího zámku na vratech do budovy P., kde odčerpal z nádrží zaparkovaných zemědělských strojů celkem 150 litrů motorové nafty, kterou poté i s jedním kanystrem odcizil, čímž způsobil společnosti D. spol. s r. o. škodu na odcizených věcech ve výši celkem 4.225,- Kč a škodu na poškozeném objektu ve výši 50,- Kč,

13. v přesně nezjištěné době od 10. 7. 2005 do 17. 7. 2005 vnikl po odstranění visacího zámku do objektu dílny u rekreační chalupy, který prohledal, ale nic zde neodcizil, čímž způsobil majiteli TJ S., škodu na poškozeném zařízení objektu ve výši 50,- Kč,

obžalovaní P. G., R. N. a M. V. společně:

14. dne 17. 10. 2005 kolem 01.15 hod. přijeli terénním automobilem zn. Jeep Cherokee, který patřil R. P., a který také toto motorové vozidlo řídil (vůči němž bylo trestní stíhání usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou 1 T 3/2006 z téhož dne zastaveno dle § 223/2 tr. ř. se zřetelem k ust. § 172/2a/ tr. ř.), do prostoru u restaurace na místním fotbalovém hřišti, kde z iniciace obžalovaného P. G. vnikli P. G., R. P. a R. N. do objektu restaurace tak, že P. G. odstranil visací zámek na ochranné mříži a vypáčil okno, objekt prohledali a odcizili uvnitř láhev vína zn. Frankovka v hodnotě 45,- Kč, kterou při odchodu z objektu rozbili, přičemž před objektem hlídal pro zdárné provedení akce M. V.; z důvodu zásahu hlídky Policie ČR pak z místa činu utekli, přičemž na napadeném objektu byla způsobena škoda ve výši 450,- Kč vše vůči provozovateli restauračního zařízení J. J.,

obžalovaný P. G. se shora uvedeného jednání dopustil, ačkoliv byl rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou čj. 1 T 91/2003-289 ze dne 28. 11. 2003, který ve vztahu k jeho osobě nabyl právní moci dne 3. 3. 2004, odsouzen mimo jiné pro dvojnásobný trestný čin krádeže, kvalifikovaný podle § 247 odst. 1 písm. b) trestního zákona a podle § 247 odst. 1 písm. b), d), 2 trestního zákona, za což byl potrestán alternativním trestem obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, který doposud nevykonal .

Za uvedené trestné činy, kdy ze zrušeného trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orl. 4 T 166/2005 jsou útoky ad 1/, 2/ v pokračujícím vztahu s útoky ad 1/ - 7/ předmětného výroku o vině při komplexní právní kvalifikaci trestného činu dle § 247/1b, e, 2 tr. z. a útoky ad 3/ - 5/ zrušeného trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orl. 4 T 166/2005 jsou v pokračujícím vztahu s útoky ad 12/, 13/ předmětného výroku o vině při komplexní právní kvalifikaci trestného činu dle § 247/1 a, b, e) tr. z. , a za sbíhající se trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., za který byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Nymburce ze dne 12. 9. 2005, sp. zn. 3 T 378/2005, byl obviněný P. G. odsouzen za použití § 37a tr. zák. a § 35 odst. 2 tr. zák. podle § 247 odst. 2 tr. zák. ke společnému a souhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře dvou let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dva roky a šest měsíců. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Nymburce ze dne 12. 9. 2005, sp. zn. 3 T 378/2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byl obviněný P. G. zavázán k povinnosti nahradit poškozeným v rozsudku uvedeným škodu ve stanovených výších (podle trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 4 T 166/2005).

Citovaným rozsudkem bylo dále rozhodnuto o vině a trestu obviněných F. Č., J. Ch., M. V. a R. N. a o jejich povinnosti nahradit způsobenou škodu.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný P. G., rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. 8. 2006, sp. zn. 10 To 256/2006, jímž toto odvolání jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání ve prospěch obviněného P. G., přičemž uplatnila dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. k), l) tr. ř.,

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku nejprve připomněla trestní příkaz Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 4 T 166/2005, dále odcitovala část výroku shora uvedeného rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou týkající se obviněného P. G. a výrok výše konstatovaného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové včetně části odůvodnění. V návaznosti na to vyjádřila nesouhlas se závěrem odvolacího soudu, pokud neshledal ve výroku o vině rozsudku nalézacího soudu, a to v části týkající se obviněného P. G., žádné pochybení a považuje ho za víceméně úplný, byť nestandardní . Poté, co rozvedla ustanovení § 37a tr. zák., namítla, že Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou svým rozsudkem ze dne 22. 5. 2006, sp. zn. 1 T 3/2006, za použití § 37a tr. zák. nejdříve zrušil výrok o vině z trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 4 T 166/2005, pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), písm. e) tr. zák., ale již znovu nerozhodl o vině obviněného P. G. těmito dílčími útoky a vinu těmito dílčími útoky pokračujícího trestného činu vůbec nevyslovil. Vyslovil vinu pouze novými dílčími útoky a výrok o vině je tak neúplný. K tomu dále zdůraznila, že Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou obviněnému P. G. vlastně uložil trest (společný trest) i za skutky, pro které vinu nevyslovil, což je v rozporu se zákonem. Výrok o trestu je tak v důsledku nerespektování ustanovení § 37a tr. zák. také vadný.

Tím, že soud prvního stupně při rozhodování o společném trestu podle § 37a tr. zák. do nového výroku o vině nezahrnul i výrok o vině dílčími skutky pokračujícího trestného činu z předchozího trestního příkazu, rozhodl výrokem neúplným a založil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. Soud druhého stupně, který zmíněné pochybení neodstranil a odvolání obviněného P. G. jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl, založil svým rozhodnutím též dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Z těchto důvodů nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) v neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.,

1) podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2006, sp. zn. 10 To 256/2006, v celém rozsahu a rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 22. 5. 2006, sp. zn. 1 T 3/2006, v části týkající se obviněného P. G. a stejně tak zrušil všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí soudu prvního stupně obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,

2) dále podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, a

3) podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě obviněného P. G.

Pro případ, že by Nejvyšší soud shledal, že je nutno rozhodnout jiným způsobem, než předpokládaným v ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř., resp. v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř., vyslovila nejvyšší státní zástupkyně souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

K tomuto dovolání se za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil prostřednictvím svého obhájce obviněný tak, že rozhodnutí ponechává na úvaze Nejvyššího soudu, a dodal, že souhlasí s projednáním dovolání v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání je z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř. přípustné, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, přičemž směřuje proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest.

Nejvyšší státní zástupkyně je podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného. Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podala ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném tímtéž zákonným ustanovením.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., bylo dále, jak již shora naznačeno, zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněné dovolací důvody (resp. konkrétní argumenty, o něž se dovolání opírá) lze považovat za důvody uvedené v předmětném zákonném ustanovení.

Důvod dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. je dán tehdy, pokud v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný.

Důvodem dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k) (§ 265b odst. 1 tr. ř.). Předmětný dovolací důvod tedy dopadá na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci, nebo byl li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

V návaznosti na to je třeba konstatovat, že námitky, jež nejvyšší státní zástupkyně ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnila, jsou z hlediska citovaných dovolacích důvodů právně relevantní. Nejvyšší soud shledal, že jde o námitky důvodné.

Ustanovení § 37a tr. zák., o jehož aplikaci se v posuzované věci jedná, bylo do trestního zákona zařazeno jeho novelizací provedenou s účinností od 1. 1. 2002 zákonem č. 265/2001 Sb. Jsou jím řešeny důsledky koncepce v pojímání skutku a nepřípustnosti trestního stíhání, kterou přinesla novelizace trestního řádu. Podle § 11 odst. 2 tr. ř. totiž platí, že týká-li se důvod nepřípustnosti trestního stíhání uvedený v § 11 odst. 1 tr. ř. jen některého dílčího útoku pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo trestní stíhání. Překážkou tedy není ani skutečnost, že o některých z dílčích útoků pokračujícího trestného činu ve smyslu § 89 odst. 3 tr. zák. již bylo pravomocně rozhodnuto [§ 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.]. Přitom podle § 12 odst. 12 tr. ř. skutkem podle trestního řádu se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno jinak. Z hlediska trestního zákona pak uvedené změny v trestním řádu znamenají zvláštní způsob ukládání trestu za trestné činy spáchané ve formě pokračování (§ 89 odst. 3 tr. zák.) v případech, nebudou-li všechny dílčí útoky takových trestných činů projednávány společně v jednom řízení (§ 20 odst. 1 tr. ř.) anebo bude-li z jiných důvodů rozhodováno o některých útocích později (viz Šámal, P., Půry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. 331 s.).

Ustanovení § 37a tr. zák. uvádí: Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 89 odst. 3), za jehož ostatní útoky již byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci, zruší v rozsudku dřívějším výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaným s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Je-li ukládán trest za více trestných činů, ustanovení § 35 až § 37 tu platí obdobně .

V případě společného trestu za pokračování v trestném činu podle § 37a tr. zák. se tedy zruší dřívější odsuzující rozsudek též ve výroku o vině, jímž byl pachatel pravomocně odsouzen za ostatní útoky pokračujícího trestného činu (popřípadě i za trestné činy spáchané s nimi v jednočinném souběhu). Tento zrušující výrok musí být součástí nového výroku o vině (nikoli výroku o uložení společného trestu), jímž soud rozhoduje o celém souhrnu pokračujícího trestného činu. Ohledně těchto původně již odsouzených útoků je pak soud vázán skutkovými zjištěními ve zrušeném rozsudku (výroku o vině). Jinak soud postupuje prakticky stejně jako v případě ukládání souhrnného trestu (viz Šámal, P., Půry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. 333, 334 s.). Z rozvedených skutečností je jednoznačně zřejmé, že v novém rozhodnutí musí soud znovu vyjádřit (popsat) dílčí skutky pokračujícího trestného činu, jimiž byl obviněný uznán vinným zrušovaným rozhodnutím.

V těchto souvislostech je na místě konstatovat, že trestním příkazem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 4 T 166/2005, byl obviněný P. G. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., spáchaným tím, že1) v době od 7.00 hod. dne 26. 3. 2005 do 6.30 hod. dne 27. 3. 2005 vnikl do nezajištěného objektu společnosti K., a. s., kde z nezajištěných palivových nádrží odstavené zemědělské techniky traktoru odcizil 1001 motorové nafty, z traktoru odcizil 30 l motorové nafty, z traktoru odcizil 20 l motorové nafty a z nákladního vozidla odcizil 40 l motorové nafty, čímž způsobil společnosti K., a. s., škodu ve výši 4.845,- Kč,

2) v přesně nezjištěný den koncem měsíce března 2005 vnikl do nezajištěného objektu společnosti K., a. s., kde z nezajištěné palivové nádrže odstaveného nákladního vozidla odcizil 80 l motorové nafty, čímž výše uvedené společnosti způsobil škodu ve výši 2.040,- Kč,

3) dne 11. 7. 2005 kolem 23.15 hodin na volném prostranství před objektem kravínu po utržení visacího zámku vnikl do palivové nádrže nákladního vozidla zn. Tatra, do které zasunul hadice a přistavil plastové barely, do kterých začal odčerpávat naftu, přičemž byl vyrušen, z místa utekl a z nádrže na zem vyteklo 185 l motorové nafty v ceně 5.457,50 Kč ke škodě společnosti P., s. r. o.

4) v době od 16.00 hod. dne 8. 7. 2005 do 10.00 hod. dne 11. 7. 2005 po vystříhání otvoru v oplocení vnikl do objektu společnosti Ž. z. o., a. s., kde z nezajištěných palivových nádrží odstavené zemědělské techniky rypadla zn. Ostrovek K162 odcizil 30 l motorové nafty, z traktoru odcizil 40 l motorové nafty a po odstranění visacích zámků vnikl do dvou palivových nádrží stroje ŠT 180, ze kterých odcizil celkem 70 l motorové nafty, čímž uvedené společnosti způsobil odcizením škodu ve výši 4.130,- Kč a na zařízení škodu ve výši 1.274,- Kč,

5) v době od 17.00 hod. dne 19. 7. 2005 do 8.00 hod. dne 20. 7. 2005 na volně přístupné odstavné ploše společnosti K. m. u., a. s., po utržení visacího zámku vnikl do palivové nádrže nákladního vozidla zn. Tatra 815 UDS, ze které odcizil 150 l motorové nafty, čímž způsobil společnosti T. D., s. r. o. odcizením škodu ve výši 4.425,- Kč a na zařízení škodu ve výši 150,- Kč,

a tohoto jednání se dopustil, přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č. j. 1 T 91/2003 ze dne 28. 11. 2003 odsouzen i pro trestný čin krádeže podle § 247/1b), d), odst. 2 tr. zák.

V návaznosti na to je na místě přisvědčit nejvyšší státní zástupkyni, že Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou svým rozsudkem ze dne 22. 5. 2006, sp. zn. 1 T 3/2006, podle § 37a tr. zák. sice zrušil výrok o vině citovaného trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), písm. e) tr. zák., ale již znovu nerozhodl o vině obviněného P. G. popsanými dílčími útoky (dílčími skutky) a vinu těmito dílčími útoky pokračujícího trestného činu vůbec nevyslovil. Vyslovil vinu pouze novými dílčími útoky a výrok o vině je tak neúplný. V důsledku tohoto pochybení zakládajícího dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. zák. pak obviněnému P. G. uložil trest (společný trest) i za skutky, pro které vinu nevyslovil, což je v rozporu se zákonem. Výrok o trestu je tak v důsledku nerespektování ustanovení § 37a tr. zák. vadný.

Odvolací soud rozhodující o odvolání obviněného uvedenou vadu nenapravil a odvolání zamítl podle § 256 tr. ř. Naplnil tak dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud podle § 265k odst.1, odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2006, sp. zn. 10 To 256/2006. Současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Věc se tak vrací do stádia, kdy bude zapotřebí znovu rozhodnout o řádném opravném prostředku. V novém řízení se tedy Krajský soud v Hradci Králové bude muset věcí znovu zabývat, a to k odvolání obviněného P. G. (směřujícímu proti výroku o trestu). Přitom musí respektovat zákaz reformationis in peius, což znamená, že bude povinen (a současně oprávněn) posoudit výrok o trestu jmenovaného obviněného pouze ve vztahu ke skutkům, jimiž byl tento obviněný skutečně uznán rozsudkem nalézacího soudu vinným (skutkům a trestným činům popsaným ve výroku o vině předmětného rozsudku).

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 29. března 2007Předseda senátu :

JUDr. Vladimír Veselý