6 Tdo 1574/2012
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 354 odst. 1 písm. b), c) tr. zákoník, § 230 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoník, § 175 odst. 1 tr. zákoník6 Tdo 1574/2012-35

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 30. ledna 2013 o dovolání obviněného M. H. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 6. 2012, č. j. 5 To 241/2012-437, v trestní věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 2 T 33/2012, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. s e b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného M. H .

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal obviněný M. H. prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání.

Podáním ze dne 28. 1. 2013 doručeným Nejvyššímu soudu dne 28. 1. 2013 vzal obviněný M. H. své dovolání výslovně zpět.

Protože nebylo shledáno překážek, které by tomu bránily, bylo prohlášení obviněného o zpětvzetí dovolání vzato na vědomí ( § 265g odst. 2 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. ledna 2013
Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann