6 As 2/2010-95

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8-Libeň, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 7. 2008, 1) sp. zn. 2008/177/vav/FTV, č. j. vav/6764/08, 2) sp. zn. 2008/178/vav/FTV, č. j. vav/6899/08, 3) sp. zn. 2008/179/vav/FTV, č. j. vav/6898/08, 4) sp. zn. 2008/180/vav/FTV, č. j. vav/6897/08, 5) sp. zn. 2008/181/vav/FTV, č. j. vav/6913/08, 6) sp. zn. 2008/182/vav/FTV, č. j. vav/6912/08, 7) sp. zn. 2008/183/vav/FTV, č. j. vav/6911/08, 8) sp. zn. 2008/184/vav/FTV, č. j. vav/6910/08, 9) sp. zn. 2008/356/vav/FTV, č. j. vav/6909/08, 10) sp. zn. 2008/495/vav/FTV, č. j. vav/6908/08, 11) sp. zn. 2008/496/vav/FTV, č. j. vav/6907/08, 12) sp. zn. 2008/497/vav/FTV, č. j. vav/6906/08, 13) sp. zn. 2008/498/vav/FTV, č. j. vav/6905/08, 14) sp. zn. 2008/499/vav/FTV, č. j. vav/6904/08, 15) sp. zn. 2008/500/vav/FTV, č. j. vav/6902/08, 16) sp. zn. 2008/711/vav/FTV, č. j. vav/6903/08, 17) sp. zn. 2008/712/vav/FTV, č. j. vav/6901/08, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2009, č. j. 11 Ca 434/2008-50,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobkyni s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 2008/177/vav/FTV, č. j. vav/6764/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o vysílání ), jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 8) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 12. 2007 v 19:28:05 hodin a následně ji takto odvysílala ještě šestkrát v průběhu prosince 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/178/vav/FTV, č. j. vav/6899/08, žalovaná dále udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 9) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 12. 2007 v 20:26:59 hodin a následně ji takto odvysílala ještě desetkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/179/vav/FTV, č. j. vav/6898/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 10) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 12. 2007 v 21:33:17 hodin a následně ji takto odvysílala ještě devětkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/180/vav/FTV, č. j. vav/6897/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 11) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 4. 12. 2007 v 19:53:39 hodin a následně ji takto odvysílala ještě desetkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/181/vav/FTV, č. j. vav/6913/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 12) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 4. 12. 2007 v 22:19:29 hodin a následně ji takto odvysílala ještě dvanáctkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/182/vav/FTV, č. j. vav/6912/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6131 (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 12. 2007 v 14:17:04 hodin a následně ji odvysílala ještě jedenáctkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/183/vav/FTV, č. j. vav/6911/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6234 (mutace 3) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 12. 2007 v 12:36:27 hodin a následně ji takto odvysílala ještě dvanáctkrát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/184/vav/FTV, č. j. vav/6910/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6300 (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 12. 2007 v 09:20:04 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 337krát v měsíci prosinci 2007. Rozhodnutím sp. zn. 2008/356/vav/FTV, č. j. vav/6909/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 14. 1. 2008 v 20:17:38 hodin a následně ji takto odvysílala ještě dvacetkrát v měsíci lednu 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/495/vav/FTV, č. j. vav/6908/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 13) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 17. 2. 2008 v 18:03:08 hodin a následně ji takto odvysílala ještě třikrát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/496/vav/FTV, č. j. vav/6907/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 2) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 4. 2. 2008 v 18:28:12 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 26krát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/497/vav/FTV, č. j. vav/6906/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 2. 2008 v 21:40:05 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 48krát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/498/vav/FTV, č. j. vav/6905/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 2) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 7. 2. 2008 v 20:23:15 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 33krát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/499/vav/FTV, č. j. vav/6904/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 3) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 2. 2. 2008 v 14:52:17 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 42krát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/500/vav/FTV, č. j. vav/6902/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt Želetavské sýrárny, Smetanito (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 2. 2008 v 18:28:53 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 429krát v měsíci únoru 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/711/vav/FTV, č. j. vav/6903/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt OPAVIA, Diskito (mutace 2) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 3. 2008 v 21:20:31 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 31krát v měsíci březnu 2008. Rozhodnutím sp. zn. 2008/712/vav/FTV, č. j. vav/6901/08, žalovaná udělila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení téhož ustanovení zákona o vysílání, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že zařadila reklamu na produkt Veselá kráva, Mini Babybel (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 3. 2008 v 21:07:00 hodin a následně ji takto odvysílala ještě 107krát v měsíci březnu 2008.

Proti uvedeným rozhodnutím žalované podala žalobkyně žaloby k Městskému soudu v Praze. Městský soud usnesením ze dne 14. 7. 2009 spojil tyto žaloby vedené pod sp. zn. 11 Ca 434/2008 až sp. zn. 11 Ca 450/2008 ke společnému projednání a rozhodnutí pod sp. zn. 11 Ca 434/2008. Městský soud ve svém rozsudku ze dne 14. 7. 2009 přisvědčil námitce žalobkyně, že při stanovení výše pokuty žalovaná nepřihlédla k počtu repríz jednotlivých verzí sponzorských vzkazů, ačkoliv jedním z hledisek pro stanovení výše pokuty uvedených v zákoně o vysílání je i rozsah závadného vysílání. Městský soud dále uvedl, že žalovaná měla v odůvodnění svých rozhodnutí detailněji konkretizovat, zda a z jakých důvodů považuje jednotlivé sponzorské vzkazy za reklamy, a to z hlediska všech znaků definice reklamy dle zákona o vysílání. Městský soud proto rozhodnutí žalované zrušil a vrátil jí věc k dalšímu řízení.

Proti rozhodnutí městského soudu podala žalovaná (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost, v níž uplatňuje kasační důvod dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Ačkoliv tento důvod nebyl uveden výslovně, jeho uplatnění vyplývá z obsahu kasační stížnosti (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 2 Afs 7/2003-50, publikovaný pod č. 161/2004 Sb. NSS). Stěžovatelka konkrétně namítá, že ve svém rozhodnutí zohlednila všechna zákonná kritéria, která souvisejí s ukládáním pokut. Tato kritéria uvedená v zákoně o vysílání jsou však dosti obecná, a proto je na správním orgánu, aby vyhodnotila relevantní obsah těchto kritérii v konkrétním případě. Stěžovatelka má za to, že ne vždy záleží na počtu repríz obchodních sdělení, neboť dopad na diváka se může lišit z odlišných důvodů než je tento a městským soudem uvedený předpoklad, že s počtem repríz stoupá i zisk provozovatele, je pouhou domněnkou nepodloženou konkrétními důkazy. Stěžovatelka v souvislosti s tímto poukazuje na specifika reklamních sdělení, kdy výše zisku vysílatele je závislá (mimo počtu repríz) na mnoha skutečnostech jako jsou konkrétní okolnosti, souvislosti či doba odvysílání spotu. Z toho vyplývá, že jediné odvysílání jednoho spotu může pro vysílatele znamenat stejný zisk jako odvysílání desítek repríz spotu jiného. Stěžovatelka proto nesouhlasí s rozhodnutím městského soudu a požaduje jeho zrušení.

Žalobkyně ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že dle jejího názoru stěžovatelka musí ve svém rozhodnutí přihlédnout k rozsahu závadného vysílání a tím i k počtu repríz jednotlivých sponzorských vzkazů, jež shledala reklamami, neboť zisk za dvě uvedení sponzorského vzkazu je vždy vyšší než za jedno odvysílání.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění formálních náležitostí. Konstatoval, že stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí městského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.). V kasační stížnosti, kterou podala včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), uplatňuje přípustný důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a jedná za ni osoba se vzděláním podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud dále přezkoumal kasační stížnost v rozsahu stěžovatelkou uplatněných důvodů a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Nejvyšší správní soud přisvědčuje tvrzení stěžovatelky, že zákonná kritéria pro stanovení výše pokuty za závadné vysílání jsou velmi obecná a je na stěžovatelce, aby si jejich relevantní obsah v jednotlivých případech pro účely rozhodnutí sama vyhodnotila. Současně však podle Nejvyššího správního soudu nelze ze zvažování vyloučit skutečnost, která pod zákonná kritéria spadá a logicky by mohla mít vliv jak na diváky (opakováním shlédne reklamu více diváků a ti, kteří ji vidí opakovaně, si produkt snáze zapamatují), tak na zisk vysílatele (z logiky věci plyne, že obvykle i zde platí přímá úměra, tedy více uvedení jedné reklamy, větší zisk vysílatele). Tvrdí-li stěžovatelka, že ne vždy záleží na počtu repríz reklamních sdělení, ale často také na jiných skutečnostech jako jsou okolnosti, souvislosti či doba odvysílání spotu, měla podle Nejvyššího správního soudu tyto relevantní skutečnosti do svého rozhodnutí uvést a zvážit je. Ve stávajícím rozhodnutí stěžovatelky je v části zaměřené na rozsah závadného vysílání a jeho vliv na výši pokuty uveden počet repríz konkrétního sponzorského vzkazu. Není však již zřejmé, zda a jaký vliv měl tento počet na stanovení výše pokuty. Až ze srovnání jednotlivých rozhodnutí vyplývá, že počet repríz nemá na výši pokuty žádný vliv, neboť za 6 i 108 odvysílání sponzorského vzkazu byla vždy uložena pokuta v totožné výši. Žádné z rozhodnutí přitom neuvádí, jaké důvody stěžovatelku k takovému postupu vedly.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že ačkoli stěžovatelka ve svém rozhodnutí neopomenula uvést žádné ze zákonných kritérií pro stanovení výše pokuty, není z tohoto posouzení patrné, jakým způsobem stěžovatelka dospěla v každém jednotlivém případě k výši pokuty. Nejvyšší správní soud již dříve dospěl k závěru, že pouhý výčet kritérií pokuty nepostačuje a že se stěžovatelka musí s jednotlivými kritérii přesvědčivě vypořádat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2008, č. j. 2 As 58/2008-77, dostupný na www.nssoud.cz). K tomuto Nejvyšší správní soud dále dodává, že mezi tím, jak stěžovatelka vyhodnotí kritéria pro uložení pokuty, a uloženou pokutou v konkrétním případě, by měla být znatelná souvislost. Principy právní jistoty vyžadují, aby ten, komu je ukládán trest, neměl naprosto žádnou pochybnost o tom, jakými jednáními naplnil skutkovou podstatu deliktu, o jaký delikt se jedná a na základě jakých pravidel je mu ukládána sankce; pokud pak ohledně výše sankce existuje možnost správní úvahy, je povinností správního orgánu vyrovnat se v odůvodnění s podmínkami, které pro úvahu zákon stanoví, aby soud mohl posoudit, zda meze správní úvahy nebyly překročeny či dokonce zneužity (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2005, č. j. 6 As 8/2005-66, dostupný na www.nssoud.cz).

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, a proto ji zamítl v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s.

Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, a proto jí nenáleží právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 a contrario ve spojení s § 120 s. ř. s.) Žalobkyně, která by jinak měla právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.), je neuplatnila. Nejvyšší správní soud proto rozhodl, že se žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2010

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu