69 INS 28450/2015
-- Hmm-[mu 71ml'

ŽE ł JIHLMIUIIIÍ LIL WI 1m WL lm !WIN !ML HI u ü Jll Jil 1

3:35.-_ :11.69lN52845WZÚISB-!EUsneseanS má !fw . .. mam* .. _ . anonymizovano Rybář, 03.07.19?5 F/Wä??

|:| Hutdłdldmiuädlm----?MMHIIHMHIH I-admmmmms Idlłinhrdm

Mawmmmw-r'"mem zit/MU' x

WMMMHMi W Mamma. Já jar/15

ÉMWWłÍ _

Hnummmmmmr' F .I .a I u.

ř' "mm" "m"

' IWH! nr mm!" WI umnmu m | U11le

*1175 5 2D16'-2

Ill. 69 [NS 2345012015 B-18 Usnesení V5 17:'6

u. , 'Vladislava Rybářová, 29.12.1986

m ZŽÉÍ F trh Přemysluva 27'] u? v. .....---u 273 06 Libušín umumumm 1mm,h'łllíułłłlll--

Hmmm dhmhduim dn! r I :Hmmm-Mmmm mám

WMMMIW M ._;MHIIMŮII Jarnímv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v". vllvvvl VI I . -u vlva-vlvv- vlvvvl

69INS 28450/2015 B-18 Usnesení Vs 17/6 ML, tisková skupina 11756-5/2016 LHŮTA Lhůta: 17.06.2016

4 VSPH 681 2016 zrušení n 2016/05/05 09:28:27 Mgr. Bc. Tomášek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71463461, ins. správce, ID: TOMÁŠEKIGOR751205 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Tomášek-Tomášek anonymizovano , Mgr. Bc., insolvenční správce, Sudoměřská 1550/6, 13000 Praha 3, CZ ID DS: ynkj7ws

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 15:20:51 24.05.2016 15:20:52

Marcela Švejdová 24.05.2016 15:48:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 15:20:51 24.05.2016 15:20:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 15:48:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 10:45 Kontrolu provedl:

25.05.2016 02:12

Prokopová MonikaSpisová značkaz69INS 28450/2015 Identifikace dotazu:11756-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 12:14 Kontrolu provedl: Švejdová Marcela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Bc. Tomášek anonymizovano , nar. TYPľins. ID:TOMÁŠEKIGOR7512 anonymizovano , IČ: 71463461, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:ynkj7WS Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Tomášek, firma: Mgr. Bc. anonymizovano Tomášek-Insolvenční správce 1Č: 71463461 Adresa: Sudoměřská 6/1550, 13000 Praha 3, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzRybář anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzRYBÁŘ ZDEN080776 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Rybář, Zde anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzRybářová Vladislava, nar. 131% fyzická IDzRYBÁŘOVVLAD291286 1 29.12.1986, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Rybářová, Vladislava, 29.12.1986 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R