68 INS 8069/2014
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvvlvvll-vvv lvvv 'vlvl VI l Ivvlvvlvlv

68INS 8069/2014 B-99-rozhodnutí LHŮTA

JK, tisková skupina 29296-1/2016 Lhůta: 24.05.2016

1 vsph 4 2016 předběžné o 2016/01/18 09:14:22,opravné usnesení.1 vsph 4 2016/01/26 12:02:49 Horizont ISPL v.o.s., IČ: 28599373, ins. správce, ID: HORIZON 1 Typ DS: P0

Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, 71300 Ostrava, CZ

ID DS: p87xinq

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.02.2016 12:34:40 02.02.2016 12:34:41

Jana Kvapilová 02.02.2016 12:34:59

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.02.2016 12:34:40 02.02.2016 12:34:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.02.2016 12:34:59 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 12:30 Kontrolu provedl: Pohanková Pavlína

03.02.2016 01 :35v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vluvvvvl 'IU-vv l .vv v vvlv vvlulvv l

68INS 8069/2014 B-99-rozhodnutí LHŮTA

JK, tisková skupina 29296-1/2016 Lhůta: 24.05.2016

1 vsph 4 2016 předběžné o 2016/01/18 09:14:22,opravné usnesení.1 vsph 4 2016/01/26 12:02:49 Mgr. Povolný František, IČ: 64734994, obch.náz. advokát, advokát, ID: POVOLNÝFRAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

František Povolný-Povolný František, Mgr., advokát, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ ID DS: ybrgjpk

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.02.2016 12:34:40 02.02.2016 12:34:41

Jana Kvapilová 02.02.201613:19:48

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.02.2016 12:34:40 02.02.2016 12:34:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.02.2016 13:19:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 12:30 Kontrolu provedl: Pohanková Pavlína

03.02.2016 01:35v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vulluvvv lvl-lv lvlvlvv !Vlvllvvvvl-

68INS 8069/2014 B-99-rozhodnutí LHŮTA

JK, tisková skupina 29296-1/2016 Lhůta: 24.05.2016

1 vsph 4 2016 předběžné o 2016/01/18 09:14:22,opravné usnesení.1 vsph 4 2016/01/26 12:02:49 Mgr. Tomášek Narcis, IČ: 66201624, advokát, ID: TOMÁšEKNARC 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Narcis Tomášek-Mgr. Narcis Tomášek, advokát, U Starého Mostu 111/4, 40502 Děčín, CZ ID DS: cqiubbu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.02.2016 12:34:39

Zprávu vypravil: Jana Kvapilová

Doručeno: 03.02.2016 08:03:31

02.02.2016 12:34:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.02.2016 12:34:39 03.02.2016 08:03:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 12:30 Kontrolu provedl: Pohanková Pavlína

04.02.2016 00:31