68 INS 28069/2015


.a u.me mam; mw m m MHLIMIMII Jill !Im MI I j v mw

1 . :IL 68 INS ZSOÓPIZÚIS Plü-Fusnes.

mm. mIvana Lavíůkuvá, 21.08. 1982 Ke Špačce 244 J 273 51 Červený Ujezd!Hmmm-minimal! mmťtm

..-Muuýílu

-MMIŇHMmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-vvvvvl v I vvv Ivvv "vu-v-vvvvvvvvvv

68INS 28069/2015 JK, tisková skupina 28313-5/2016 Lhůta: 02.06.2016

P10-7-usnes. LHŮTA

Lavičková zrušení.doc 2016/05/12 14:57:16 JUDr. Fialová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 25804685, ins. správce, ID: FIALOVÁJANA716010 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fialová-JUDr. anonymizovano Fialová, Točitá 34, Praha 4, 140 00

ID DS: r4jxwur

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 07:41 :10 13.05.2016 07:41:10

Zprávu vypravil: anonymizovano Kvapilová

Doručeno: 13.05.2016 08:44:18

13.05.2016 07:41:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 08:44:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:29 Kontrolu provedl:

14.05.2016 01 :03

Pohanková Pavlína

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

68INS 2806912015 P10-7-usnes. LHŮTA vvvv Ivvv I -lvvv "lv-v-Ul-vvvl Ilvlvvl

JK, tisková skupina 28313-5/2016

Lhůta: 02.06.2016

Lavičková zrušení.doc 2016/05/12 14:57:16 JUDr. Beránek Jaroslav, IČ: 11027258, obch.náz. advokát, advokát, ID: BERÁNEKJARO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jaroslav Beránek-Beránek Jaroslav, JUDr., Pernštýnské náměstí 80, 53002 Pardubice, CZ

ID DS: suahy4u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 07:41:13

13.05.2016 07:41:13

13.05.2016 07:41:15

31.05.2016 13:30 14.05.2016 01:03

Zprávu vypravil: anonymizovano Kvapilová

Doručeno: 13.05.2016 07:41:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pohanková Pavlína