68 ICm 1677/2015
68 ICm 1677/2015-333 ke spisové značce KSPH 68 INS 8069/2014-C-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci

žalobce: Horizont ISPL v.o.s., IČO 285 99 373 se sídlem 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61

zastoupený Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Husova 1285/2

proti žalovaná: Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79,

zastoupená JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou se sídlem 110 00 Praha 1, Platnéřská 2

o odpůrčí žalobě

takto:

I. Žaloba žalobce na určení, že:

Ia) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236, isir.justi ce.cz

IČO 251 10 659, a žalovanou Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, IČO 257 23 758, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:

-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je zařízení EKOBAL ovinovací stroj na palety -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 213 000 Kč, se zamítá.

Ib) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepící zařízení SFAM 7/1600, v.č. 2006112

-účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladaček výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 2 825 520 Kč, se zamítá.

Ic) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:

-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Laminovací stroj A-MTS-4, v.č. 3156/5594/2006 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 243 058,00 EUR, se zamítá.

Id). Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepící stroj SFAM 712, v. č. 20060614 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 4 384 576 Kč, se zamítá.

Id) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:

-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezací plotr ARISTOMAT GL 2032 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 2 989 490 Kč, se zamítá.

Ie) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Výsekový stroj ML 2000, v.č. 90/4 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 246 840 Kč, se zamítá.

If) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezací plotr ARISTOMAT CL 1317 HA WE Systéms -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého strojeRapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 787 000 Kč, se zamítá.

Ig) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepička SFAM 7/1600, v.č.: 2010820 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 2 825 520 Kč, se zamítá.

Ih) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezačka kartonu ARISTOMAT 1625 SL -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 100 430 Kč, se zamítá.

Ii) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/79, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že: -převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Vyhlazovací stroj CALANDER CM 145 -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000 d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24 e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 7 260 Kč, se zamítá.

Ij) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., IČO 251 10 659, se sídlem Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, Brázdimská 2236 a žalovanou společností Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČO 257 23 758, se sídlem Praha 4, Krč, PSČ 140 00, Antala Staška 2027/ se společností INGERIA s.r.o., IČO 250 73 559, se sídlem Brandýs nad Labem, U Jízdárny 381/1, PSČ 25001 jakožto leasingovým nájemcem a dlužníkem z leasingové smlouvy č. 111110308, a LS č. 112930408 (obě datované ze dne 14.5.2008) ze dne 6.3.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel a společnost INGERIA s.r.o. jakožto leasingovým nájemce a dlužník z leasingové smlouvy č. 111110308, a LS č. 112930408 dohodli na tom, že:

-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Vysekávací lis BOBST, typ SP 1260-E, výr.č. : 532728, umístění Andělohorská 418, Chrastava -účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy -zajišťované leasingové smlouvy jsou: a) LS č. 111110308 ze dne 14.5.2008 o leasingu s opcí balící linky BM 16035 LG b) LS č. 112930408 ze dne 14.5.2008 o leasingu s opcí okýnkovačky KOHMANN, model 1400/2 Universal II, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, se zamítá.

Žaloba žalobce na určení, že žalovaná je povinen uhradit žalobci peněžitou náhradu plnění v částce pořizovací hodnoty movité věci ve výši 6 163 853 Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení částku 37 026 Kč k rukám JUDr. Moniky Novotné, advokátce se sídlem 110 00 Praha 1, Platnéřská 2, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení neúčinnosti právních úkonů a na peněžitou náhradu plnění s tím, že dlužník a žalovaná spolu dne 28.6.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 1), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je bloková trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, výrobní číslo 108003, umístění Brázdimská 2236, Brandýs nad Labem. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, e) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, f) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, g) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, h) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaný spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 2), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je zařízení EKOBAL ovinovací stroj na palety. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl., b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2.106.000,-Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 3), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepící zařízení SFAM 7/1600, v.č. 2006112. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou: j) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl.,k) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, l) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, m) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, n) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, o) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, p) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, q) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, r) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 4), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Laminovací stroj A-MTS-4, v.č. 3156/5594/2006. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl., b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 5), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepící stroj SFAM 712, v.č. 20060614. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl., b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 6), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezací lotr ARISTOMAT GL 2032. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. ,b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 7), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Výsekový stroj ML 2000, v.č. 90/4. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. ,b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 8), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezací plotr ARISTOMAT CL 1317 HA WE Systéms-účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl. ,b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 9), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Lepička SFAM 7/1600, v.č.: 2010820. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl.,b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 10), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Řezačka kartonu ARISTOMAT 1625 SL. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl., b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105

CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná spolu dne 25.2.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 11), kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Vyhlazovací stroj CALANDER CM 145. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl.,b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) LS č. 098651007 ze dne 22.10.2007 o finančním leasingu blokové trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, e) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, f) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, g) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, h) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, i) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR. Dlužník a žalovaná jako převodce spolu se společností INGERIA s.r.o. jakožto leasingovým nájemcem a dlužníkem z leasingové smlouvy č. 111110308, a LS č. 112930408 (obě datované ze dne 14.5.2008) dne 6.3.2013 uzavřeli Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen také smlouva č. 12), kterou se dlužník jako převodce, žalovaná jako nabyvatel a společnost INGERIA s.r.o. jakožto leasingovým nájemce a dlužník z leasingové smlouvy č. 111110308, a LS č. 112930408 dohodli na tom, že:-převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je Vysekávací lis BOBST, typ SP 1260-E, výr. č. : 532728, umístění Andělohorská 418, Chrastava. Účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 111110308 ze dne 14.5.2008 o leasingu s opcí balící linky BM 16035LG, b) LS č. 112930408 ze dne 14.5.2008 o leasingu s opcí okýnkovačky KOHMANN, model 1400/2 Universal II. Podle žalobce Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnických práv č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uvedené v čl. II. v odstavcích 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) této žaloby, které byly uzavřeny mezi dlužníkem a žalovanou (v případě odstavce č. 12, čl. II. této žaloby za účasti společnosti INGERIA s.r.o.), jsou neúčinnými právními úkony. Neúčinnost výše citovaných Smluv 1-12, je žalobcem spatřována v tom, že žalovaná jako věřitel dlužníka, byla oproti ostatním věřitelům dlužníka zvýhodněna a možnost ostatních věřitelů na uspokojení v insolvenčním řízení dlužníka byla zkrácena. Žalované se na úkor ostatních věřitelů dostalo vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkurzu dlužníka, neboť jak vyplývá ze stavu o hospodářské situaci dlužníka a soupisu majetkové podstaty ze dne 20.6.2014 (aktualizován 8.8.2015) majetek dlužníka činí dle odhadu insolvenčního správce částku 265 815 130,92 Kč (reálná hodnota majetku a pohledávek se v průběhu řízení jeví jako podstatně nižší a z původního ocenění IS nelze vyvozovat výši uspokojení), kdy celková výše přihlášených a uznaných pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka činí 554 070 062,29 Kč z čehož plyne, že uspokojení věřitelů z konkurzu bude minimální a že se tedy žalované na úkor ostatních věřitelů dostalo vyššího uspokojení, než jaké by jí náleželo v konkurzu. Ve všech dvanácti případech výše uvedených smluv o zajišťovacím převodu práva se jedná u každé z nich o neúčinný právní úkon podle ustanovení § 235/1 IZ, případně se může jednat o neúčinný úkon bez přiměřeného protiplnění dle § 240 IZ nebo neúčinný zvýhodňující právní úkon dle § 241 IZ, neboť se žalované na úkor ostatních věřitelů dostalo vyššího uspokojení než jaké by jí náleželo v konkurzu dlužníka, anebo neúčinný úmyslně zkracující právní úkon dle § 242 IZ, neboť tímto úkonem dlužník případně úmyslně zkrátil uspokojení věřitele a tento úmysl byl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. O skutečnosti, že se v dané věci mohlo jednat o úmyslně zkracující úkon svědčí to, že žalované muselo být zřejmé, že dlužník je v úpadku, má

více věřitelů a závazky po splatnosti déle než 30 dnů, které není schopen řádně plnit, když dle sdělení žalované ze dne 27.4.2015 byl dlužník v době zřízení Smluvních zajišťovacích převodu vlastnických práv v prodlení vůči žalované déle než 90 dnů. Dle ustanovení § 241 odst. 3 písmene d) IZ je zvýhodňujícím právním úkonem např. úkon, kterým dlužník poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku. Všech výše uvedených jedenáct smluv mohou být zvýhodňujícími úkony i dle tohoto ustanovení, neboť se dlužník tímto způsobem připravil o svůj majetek, který mohl být zpeněžen pro uspokojení věřitelů v rámci konkurzu. Dle názoru žalobce byly výše uvedené dohody uzavřeny v době, kdy byl dlužník již v úpadku. Žalovaná odprodala majetek získaný z uzavřených dohod společnosti Logik s.r.o., za celkovou částku 3 240 380 Kč. Tato cena dle názoru žalobce neodpovídá reálným tržním cenám. S ohledem na shora uvedené navrhl žalobce, aby soud určil, že dané smlouvy jsou neúčinnými právními úkony a uložil povinnost žalované, aby žalobci uhradila peněžité náhrady plnění. Ve svém dalším vyjádření žalobce uvedl, že neúčinné právní úkony (tj. smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva) byly učiněny v době, kdy byl dlužník v úpadku, resp. mohly vést k dlužníkovu úpadku. V roce 2013, resp. již v únoru 2013 měl dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky již nebyl schopen plni. To plyne i ze seznamu přihlášených pohledávek, jak byly žalobcem uvedeny v jeho žalobě ze dne 27.4.2015-bod III. Tabulka věřitelů s uvedením výše jejich pohledávek a datem 1. neuhrazené faktury. Neúčinné právní úkony vedly ke zkrácení uspokojení pohledávek věřitelů přihlášených do ins. řízení dlužníka, neboť uzavření smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva k předmětným movitým věcem a jeho následnou realizací, tj. prodejem uskutečněným žalovanou, došlo k vyvedení značného majetku dlužníka za nepřiměřeně nízké částky. Pokud by byly movité věci stále ve vlastnictví dlužníka, mohlo být jejich zpeněžením dosaženo výtěžku ve prospěch ostatních věřitelů, kteří si do ins. řízení dlužníka přihlásili své pohledávky. Uzavřením smluv o zajišťovacím převodu došlo ke zvýhodnění žalované na úkor ostatních věřitelů. Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva byly uzavřeny v době, kdy dlužník tak poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku ( §241 odst. 3 písm. d) IZ), neboť závazky vůči žalované pocházely již z předchozích let v rozmezí od 2007 do 2011. Za této situace dlužník zvýhodnil žalovanou, neboť mu poskytla svůj majetek k zajištění jen jeho pohledávek, to na úkor dalších svých věřitelů, které již v roce 2013 prokazatelně měl. Následnou realizací práva ze zajišťovacího převodu vlastnického práva pak měl žalovaná na úkor ostatních věřitelů dlužníka prospěch, resp. ostatní věřitelé z prodeje předmětných movitých věcí nebyli nijak uspokojeni, neboť předmětné věci byly žalovanou prodány třetí osobě za nevýhodných podmínek a za nízké ceny. Dlužník za dané situace nemohl předpokládat, že by měl z takto uzavřených právních úkonů jakýkoliv přiměřený prospěch. Žalovaná musela vědět, že dlužník je v úpadku, neboť v opačném případě by smlouvy o zajišťovacím převodu vl. práva uzavírala již dříve. Lze mít za to, že právě úpadková situace dlužníka vedla žalovanou k tomu, že byly uzavřeny předmětné smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem dlužníka. Po uzavření těchto smluv došlo v krátké době k tomu, že žalovaná jako údajný vlastník převedla za nízké kupní ceny vlastnické právo k movitým věcem na třetí osobu. Kupní ceny byly vyplaceny jen žalované, ostatním věřitelům se nedostalo z výnosu prodeje ničeho. Na úkor ostatních, v té době, již prokazatelně existujících věřitelů dlužníka se tak dostalo žalované vyššího uspokojení, než jaké by jí náleželo v konkursu dlužníka. Dlužník ze smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva neobdržel žádné protiplnění, tedy ani protiplnění přiměřené. Se zřetelem na to dlužník byl veden úmyslem zkrátit uspokojení ostatních věřitelů, které v té době prokazatelně měl a jejich pohledávky nehradil. Žalované musel být tento úmysl znám, to již s ohledem na skutečnost, že se jednalo o dodatečné zajištění jejích pohledávek plynoucích ze smluv uzavřených několik let před tím.

2. Žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že nárok uplatňovaný v žalobě ani z části neuznává s tím, že vzhledem k tomu, že leasingové splátky u předmětných smluv nebyly řádně plněny, žalovaná leasingové smlouvy vypověděla ke dni 31.4.2014. Za účelem zajištěných leasingových smluv 1 až 7 uzavřela žalovaná s dlužníkem smlouvy o zajišťovacím převodu práva a to dne 25. února 2013. Dlužník se koncem roku 2012 a počátkem roku 2013 začal dostávat do prodlení se splácením jednotlivých splátek leasingových smluv, kdy dlužník hradil splátky se zpožděním jeden až dvě měsíce, ale pak splátky uhradil. Koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 však zpoždění se splácením bylo dva až tři měsíce. Žalovaná začala jednat s dlužníkem o nápravě, neboť veškeré předměty leasingu dlužník užíval, přičemž tyto předměty byly zásadní pro zachování provozu podniku dlužníka. Věřitel byl oprávněn vypovědět leasingové smlouvy, pokud se dlužník dostane do prodlení s hrazením splátek delším než 30 dní. Žalovaná však vyhověla žádosti dlužníka a leasingové smlouvy nevypověděla. Pro budoucí pohledávky z jednotlivých splátek však požadovala zajištění, které dlužník zajistil prostřednictvím jednotlivých zajišťovacích smluv 1 až 12. Pokud chtěla žalovaná jako věřitel i dlužník jednat s péčí řádného hospodáře, v tu chvíli bylo jediné logické řešení, neboť výpovědí leasingových smluv by skončil provoz i výroba dlužníka. Vzhledem k hodnotě budoucích splátek u jednotlivých leasingových smluv, resp. Smlouvy o úvěru, bylo zajištění opravdu nízké hodnoty, když většina strojů již byla zastaralá (dle znaleckých posudků z roku 2014). Následně dlužník, i když se zpožděním, leasingové splátky hradil. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2013 byl dlužník v prodlení s úhradou splátek a v lednu 2014 hlavní investor dlužníka PPF banka a.s., zablokoval dlužníkovi veškeré účty, nemohl dlužník již hradit splátky. Z tohoto důvodu přistoupila žalovaná v souladu s leasingovými smlouvami k výpovědi a následně k postupnému odebrání předmětu leasingu. Žalovaná s ohledem na to, že dlužník po výpovědi smluv splatné splátky ani finanční vyrovnání neuhradil, přistoupila k realizaci svých práv dle jednotlivých zajišťovacích smluv. Dlužník pozbyl právo věci nadále používat a vznikla mu povinnost vydat předměty žalované. Dne 3. února 2014 žalovaná oznámila dlužníkovi svůj záměr prodat předměty zajištění a to za kupní ceny stanovené znaleckými posudky, zároveň vyzval dlužníka, aby do 30 dní sehnal kupce, který předměty zajištění odkoupí za minimálně takovou cenu. Žalovaná uvedla, že není pravdou, že by kupní ceny neodpovídaly tržním cenám, žalobce toto tvrzení ničím nepodložil, předměty byly pořízeny v letech 2000-2008, a je naprosto zřejmé, že docházelo k jejich opotřebení, časem se jejich hodnota snižuje, docházelo k zastarání předmětů, předměty byly zanedbané a mimo provoz pro závady různé povahy. Jejich rychlý prodej zabránil dalšímu zanedbání a snížení hodnoty těchto předmětů. Žalovaná uvedla, že dlužník nezajistil ve stanovené lhůtě kupce, a proto prodal předměty zajištění společnosti LOGIK s.r.o. kupní smlouvou ze dne 10.3.2014 za kupní cenu 3 240 380 Kč. Předměty zajištění byly dlužníkovi odebrány. Žalovaná uvedla, že z výše uvedeného vyplývá, že svá práva realizovala v souladu se zajišťovacími smlouvami a to před zahájením insolvenčního řízení. Žalovaná uvedla, že v žádném případě nedošlo k naplnění obecné skutkové podstaty podle § 235, 240 až 242 insolvenčního zákona, kdy navíc odporovatelný právní úkon musí být způsobilý zkrátit uspokojení věřitele již v době, kdy se činí. Dle názoru žalované důkazní břemeno tíží žalobce a to ke každé zajišťovací smlouvě zvlášť, kdy podle žalované, žalobce žádné takové důkazy nepředložil a svá tvrzení ničím nepodpořil. Žalovaná uvedla, že uzavřením zajišťovacích smluv nemohlo dojít ke zvýhodnění žalované oproti ostatním věřitelům, kdy dlužník bezplatně užíval předměty leasingu a mohl pokračovat ve výrobě a provozu podniku. S ohledem na porovnání hodnoty předmětů zajištění a budoucích leasingových splátek se nedá říci, že by došlo k jakémukoliv zvýhodnění věřitele v době uzavření leasingových smluv. Tržby dlužníka byly na vysoké úrovni, v roce 2012 509 320 000 Kč, v roce 2013 539 495 000 Kč s tím, že dlouhodobý majetek dlužníka měl hodnotu 236 292 000 Kč. Nebýt předmětu leasingu, provoz dlužníkova podniku by nebyl možný. Není pravdivé tvrzení žalobce, že již v době uzavření smluv byl dlužník v úpadku, kdy dlužník provozoval podnik, a kdy předložená účetní závěrka žalobcem vykazuje kladný celkový hospodářský výsledek. U společností s obrovským obratem je běžné, že má určité pohledávky po splatnosti i několik měsíců, navíc je zde i řada sporných pohledávek po splatnosti, které i insolvenční správce jako žalobce popřel na přezkumném jednání, není tedy prokázán úpadek v době uzavírání zajišťovacích smluv. Žalovaná dále uvedla, že není osobou blízkou

dlužníkovi, ani s ním netvoří koncern, žalovaná je tedy osobou, u které lze odporovat úkony učiněné v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení, kdy toto bylo zahájeno 25.3.2014, tedy neúčinnost zajišťovacích smluv 2-12 je naprosto vyloučena, neboť byly uzavřeny před 25.3.2013. U smlouvy č. 1 nejsou naplněny znaky skutkové podstaty neúčinného právního úkonu. Žalovaná uvedla, že kdyby nebyly uzavřeny zajišťovací smlouvy, ostatní věřitelé by nebyli uspokojeni, neboť by vše připadlo věřiteli PPF bance a.s., která měla uzavřenou zástavní smlouvu. Dále žalovaná uvedla, že zajišťovala především závazky, jejichž splatnost nastane v budoucnu, nejednalo se tedy o zajištění již stávajících závazků, ale závazku (povinnosti), který teprve vznikne, respektive stane se splatným. Uzavření zajišťovacích smluv představovalo poskytnutí zajištění, za kterou dlužník obdržel přiměřenou protihodnotu, přičemž zároveň se i jednalo o úkon v obchodním styku obvyklý. Smluvní vztahy tak mohly pokračovat i díky bezplatnému používání předmětu zajištění a dlužník mohl dále provozovat podnik. Na základě shora uvedeného navrhla žalovaná žalobu zamítnout, neboť zajišťovací smlouvy č. 1 až 12 nejsou a nemohou být neúčinnými právními úkony dle insolvenčního zákona. Žalovaná ve svém dalším vyjádření uvedla, že žalobce předložil soudu sdělení, ve kterém uvádí, že k předmětným úkonům dlužníka došlo v roce 2013, kdy již byl dle názoru žalobce dlužník v úpadku. V tomto sdělení se žalobce nikterak nevyjadřuje k námitce, že by dlužník a žalovaná byli ve vztahu osob blízkých nebo koncernu a lze tak mít za to, že tuto hypotézu žalobce opustil. Nadále se (na několika řádcích) vyjadřuje k problematice úmyslu dlužníka zkrátit věřitele a vědomosti žalobce o tomto úmyslu. Žalovaná uvedla, že žalobce ve svém sdělení však zcela vědomě fabuluje, že dlužník zvýhodnil žalovanou, protože jí poskytl majetek k zajištění jen jejích pohledávek (tato informace není pravdivá, neboť dlužník následně zřídil zástavní právo ke svému podniku-obchodnímu závodu-ve prospěch jiného věřitele), že žalovaná věděla o úpadku, neboť jinak by zajišťovací smlouvy uzavřela dříve (tato informace není pravdivá, žalovaná běžně zajišťuje své závazky vůči svým dlužníkům a využívá běžně institutu zajišťovacího převodu vlastnického práva, v daném případě přistoupila k zajištění z důvodu špatné platební morálky dlužníka), že žalovaná prodala předměty zajištění v krátké době"-jde o standardní praxi, žalovaná není osobou, která by mohla předměty zajištění využívat k podnikatelské činnosti a při prodeji předmětů zajištění dodržela podmínky stanovené smlouvami o zajišťovacím převodu a že dlužník ze smluv o zajišťovacím převodu neobdržel žádné protiplnění (toto tvrzení je zcela absurdní, pak by byly automaticky všechny zajišťovací instrumenty v insolvenčním řízení neúčinné; dlužník obdržel plnění, ale protože sám protiplnění žalované jako svému věřiteli neposkytl, přistoupila žalovaná k realizaci zajištění a výnos byl započtený na dluhy dlužníka; reálným protiplněním tak bylo snížení závazků dlužníka). Samotná skutečnost, že zajištění bylo uzavřeno jako dodatečné zajištění pohledávek žalované za dlužníkem v žádném případě nesvědčí o úmyslu dlužníka zkrátit ostatní věřitele ani o tom, že by o takovém-ryze hypotetickém- úmyslu dlužníka mohla žalovaná vědět. Naopak, v rámci jednání před soudem prvého stupně bylo prokázáno, že navenek jednání dlužníka bylo naprosto racionální, vedené snahou pokračovat v podnikatelské činnosti, přičemž dozajištění jeho závazků ve vztahu k žalované do této struktury zcela logicky zapadá. Žalovaná je přesvědčena o tom, že dlužník skutečně jednal v přesvědčení, že se mu podaří rozjezd nové výroby v takovém objemu, že bude moci veškeré své závazky vůči všem svým věřitelům uhradit. Při uzavírání popíraných smluv žalovaná jednala v dobré víře, že jednání dlužníka je poctivé a vedené snahou dostát všem svým závazkům. Ze strany žalobce pak nebyl předložen žádný důkaz, který by poctivost a dobrou víru žalované při uzavírání předmětných zajišťovacích smluv jakkoli objektivně zpochybňoval.

3. Účastníci učinili nespornými tvrzení o skutečnostech, že usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 68 INS 8069/2014-A-19 ze dne 28.4. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 8069/2014-B-17 ze dne 5.4.2014 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem,

Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, že insolvenční správce dne 28.4.2015 podal odpůrčí žalobu, tedy včas, že dlužník BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, uzavřel dne 28.6.2013 s Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva ohledně zajištění zařízení EKOBAL ovinovací stroj na palty, dne 25.2.2013 ohledně Lepícího zařízení SFAM 7/1600 v.č. 2006112, dne 25.2.2013 Laminovacího stroje A-MTS-4 v.č. 3156/5594/2006, dne 25.2.2013 ohledně Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614, dne 25.2.2013 ohledně Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614, dne 25.2.2013 ohledně řezacího plotru ARISTOMAT GL, dne 25.2.2013 ohledně Výsekového stroj ML 2000, v.č. 90/4, dne 25.2.2013 ohledně řezacího plotru ARISTOMAT CL 1317 HAWE Systéms, dne 25.2.2013 ohledně Lepičky SFAM 7/1600, vč. 2010820, dne 25.2.2013 ohledně řezacího plotru ARISTOMAT 1625 SL, dne 25.2.2013 ohledně vyhlazovacího stroje CALANDER CM 145, dne 25.2.2013 ohledně vysekávacího lisu BOBST, typ SP 1260-E, v.č. 532728, že dne 10.3.2014 uzavřela žalovaná s kupujícím LOGIK s.r.o., IČO 25748483 kupní smlouvu ohledně zařízení EKOBAL ovinovací stroj, Lepícího zařízení SFAM 7/1600 v.č. 2006112, Laminovacího stroje A-MTS-4 v.č. 3156/5594/2006, Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614, řezacího plotru ARISTOMAT GL, Výsekového stroj ML 2000, v.č. 90/4, řezacího plotru ARISTOMAT CL 1317 HAWE Systéms, Lepičky SFAM 7/1600, vč. 2010820, řezacího plotru ARISTOMAT 1625 SL, vyhlazovacího stroje CALANDER CM 145, vysekávacího listu BOBST, typ SP 1260-E, v.č. 532728, za kupní cenu 2 678 000 Kč + DPH, celkem 3 240 380 Kč s tím, že kupní cena činila u EKOBAL ovinovací stroj částku 20 000 Kč bez DPH, Lepícího zařízení SFAM 7/1600 v.č. 2006112, částku 288 000 Kč bez DPH, Laminovacího stroje A-MTS-4 v.č. 3156/5594/2006, částku 682 000 Kč bez DPH, Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614, částku 222 000 Kč bez DPH, řezacího plotru ARISTOMAT GL, 306 000 Kč, Výsekového stroj ML 2000, v.č. 90/4, částku 204 000 Kč bez DPH, řezacího plotru ARISTOMAT CL 1317 HAWE Systéms, částku 26 000 Kč bez DPH, Lepičky SFAM 7/1600, vč. 2010820, částku 182 000 Kč bez DPH, řezacího plotru ARISTOMAT 1625 SL, částku 83 000 Kč bez DPH, vyhlazovacího stroje CALANDER CM 145, částku 6 000 Kč bez DPH, vysekávacího lisu BOBST, typ SP 1260-E, v.č. 532728, částku 434 000 Kč bez DPH, že žalovaná uzavřela s dlužníkem BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, dne 14.5.2008 Smlouvu o finančním leasingu č. 93990707 ohledně leasingu pětibarvového tiskového stroje RAPIDA 126A-5+L, kdy kupní cena bez DPH byla 2 600 000 EUR, dne 25.1.2008 Smlouvu o finančním leasingu č. 94240707 ohledně leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, kdy kupní cena bez DPH byla 814 768 EUR, dne 28.3.2008 Smlouvu o finančním leasingu č. 9445050707 ohledně leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, kdy kupní cena bez DPH byla 11 000 000 Kč, dne 17.7.2009 Smlouvu o finančním leasingu č. 128871208 ohledně leasingu výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, kdy kupní cena bez DPH byla 15 995 350 Kč, dne 21.9.2011 Smlouvu o finančním leasingu č. 164690311 ohledně leasingu výsekového stroje VISIONCUT PR, kdy kupní cena bez DPH byla 740 000 EUR, dne 27.5.2011 Smlouvu o finančním leasingu č. 164730311 ohledně leasingu kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, kdy kupní cena bez DPH byla 48 150 EUR, dne 16.1.2009 Smlouvu o finančním leasingu č. 112930408 ohledně leasingu okýnkovačky KOHMANN model 1400/2, kdy kupní cena bez DPH byla 290 000 EUR, dne 30.12.2008 Smlouvu o finančním leasingu č. 111110308 ohledně leasingu balicí linky BM 16035 LG, kdy kupní cena bez DPH byla 120 000 EUR, dne 13.11.2007 smlouvu o úvěru na částku 2 106 000 Kč, že dne 3.2.2014 žalovaná doručila dlužníkovi BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, oznámení o připravovaném prodeji předmětu zajištění zařízení EKOBAL ovinovacího stroje, Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614, Laminovacího stroje A-MTS-4 v.č. 3156/5594/2006, Lepícího zařízení SFAM 7/1600 v.č. 2006112, řezacího plotru ARISTOMAT GL 2032, Výsekového stroje ML 2000, v.č. 90/4, řezacího plotru ARISTOMAT CL 1317 HAWE Systéms, Lepičky SFAM 7/1600, vč. 2010820, řezacího plotru ARISTOMAT 1625 SL, vyhlazovacího stroje CALANDER CM 145,

vysekávacího lisu BOBST, typ SP 1260-E, v.č. 532728, včetně výzvy dlužníka k zajištění kupce za kupní cenu u EKOBAL ovinovacího stroje minimálně za 20 000,-Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, Lepícího zařízení SFAM 712 v.č. 20060614 minimálně za 288 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, Laminovacího stroje A-MTS-4 v.č. 3156/5594/2006 minimálně za 682 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, Lepícího zařízení SFAM 7/1600 v.č. 2006112 minimálně za 222 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, řezacího plotru ARISTOMAT GL 2032 minimálně za 306 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, Výsekového stroje ML 2000, v.č. 90/4 minimálně za 204 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, řezacího plotru ARISTOMAT CL 1317 HAWE Systéms, Lepičky SFAM 7/1600, vč. 2010820 minimálně za 26 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, řezacího plotru ARISTOMAT 1625 SL minimálně za 83 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, vyhlazovacího stroje CALANDER CM 145, vysekávacího lisu BOBST, typ SP 1260-E, v.č. 532728 minimálně za 434 000 Kč dle znaleckého posudku ze dne 20.1.2014 znalce Petra Rosola, že žádné z těchto zařízení není zapsáno v soupisu majetkové podstaty dlužníka BRANALDI s.r.o., se sídlem 250 00 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659.

4. Zástupce žalobce i zástupce žalované shodně konstatovali, že sporným mezi účastníky zůstává pouze otázka právního posouzení neúčinnosti smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva.

5. Soud vyloučil část nároku uplatňovaným žalobcem a to v části žaloby na určení, že Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv uzavřená mezi dlužníkem BRANALDI, s.r.o., se sídlem 250 01 Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, IČO 251 10 659, a žalovanou Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., se sídlem 140 00 Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, IČO 25723758, ze dne 25.2.2013, kterou se dlužník jako převodce a žalovaná jako nabyvatel dohodli na tom, že:- převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu zajištění, kterým je bloková trafostanice ETS 2x630/SM6-M-24, výrobní číslo 108003, umístění Brázdimská 2236, Brandýs nad Labem.-účinnost převodu vlastnického práva nastává podpisem smlouvy-zajišťované leasingové smlouvy jsou : a) LS č. 93990707 ze dne 12.7.2007 o finančním leasingu pětibarvého stroje Rapida 162A-5+L s přísl., b) LS č. 94240707 ze dne 26.7.2007 o finančním leasingu výsekového stroje BOBST SPO 160-Vision PR, c) LS č. 94450707 ze dne 18.7.2007 o finančním leasingu CTP zařízení PlateRite Ultima 24000, d) Úvěrová smlouva č. 100001107 ze dne 13.11.2007 o poskytnutí úvěru ve výši 2 106 000 Kč, e) LS č. 128871208 ze dne 2.12.2008 o leasingu s opcí výsekového stroje VARIMATRIX 105 CSF, f) LS č. 164690311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí výsekového stroje VISIONCUT PR, g) LS č. 164730311 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí kašírovacího stroje typ 134R56/1650P, h) LS č. 167070511 ze dne 20.5.2011 o leasingu s opcí nakladače k výsekovému stroji VISIONCUT PR, je vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, k samostatnému řízení a to usnesením ze dne 21. ledna 2016 č. j.-219.

6. Krajský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 14. září 2016 č. j.-239, tak, že žalobu žalobce na určení, že smlouvy jsou vůči věřitelům pro účely insolvenčního řízení neúčinným právním úkonem, zamítl, žalobu na určení, že žalovaná je povinna uhradit žalobci peněžitou náhradu, také zamítl. Proti rozhodnutí se žalobce odvolal. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 5. dubna 2017 č. j. 104 VSPH 155/2017-283 zrušil a věc vrátil Krajskému soudu k dalšímu řízení, s tím, že je rozsudek Krajského soudu nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů a s ohledem na neúplný zjištěný skutkový stav.

7. Soud provedl důkaz soupisem neuhrazených pohledávek na č. l. 48-189, ze kterého zjistil souhrn veškerých neuhrazených pohledávek dlužníka od roku 2013 do doby podání insolvenčního návrhu dlužníka, ze zesplatněním úvěrové smlouvy ze dne 31.1.2014 bylo zjištěno, že žalovaná oznámila dlužníkovi svůj požadavek na splácení úvěru poskytovaného na základě úvěrové smlouvy č. 100001107. Dále soud provedl důkaz výpisy z účtu dlužníka na založeném CD ve spise, ze kterého zjistil, že dlužník prováděl platby svým věřitelům.

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 69 ICm 1677/2015-290 ze dne 9. června 2017 provedl soud poučení žalobce ve smyslu § 118a odst. 1, 3 o.s.ř., kdy žalobce na základě tohoto doplnil svá tvrzení tak, že neúčinné právní úkony (tj. smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva) byly učiněny v době, kdy byl dlužník v úpadku, resp. mohly vést k dlužníkovu úpadku. V roce 2013, resp. již v únoru 2013 měl dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky již nebyl schopen plni. To plyne i ze seznamu přihlášených pohledávek, jak byly žalobcem uvedeny v jeho žalobě ze dne 27.4.2015-bod III. Tabulka věřitelů s uvedením výše jejich pohledávek a datem 1 neuhrazené faktury. Neúčinné právní úkony vedly ke zkrácení uspokojení pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka, neboť uzavření smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva k předmětným movitým věcem a jeho následnou realizací, tj. prodejem uskutečněným žalovanou, došlo k vyvedení značného majetku dlužníka za nepřiměřeně nízké částky. Pokud by byly movité věci stále ve vlastnictví dlužníka, mohlo být jejich zpeněžením dosaženo výtěžku ve prospěch ostatních věřitelů, kteří si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásili své pohledávky. Uzavřením smluv o zajišťovacím převodu došlo ke zvýhodnění žalované na úkor ostatních věřitelů. Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva byly uzavřeny v době, kdy dlužník tak poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku (§241 odst. 3 písm. d) IZ), neboť závazky vůči žalované pocházely již z předchozích let v rozmezí od 2007 do 2011. Za této situace dlužník zvýhodnil žalovanou, neboť jí poskytl svůj majetek k zajištění jen jejích pohledávek, to na úkor dalších svých věřitelů, které již v roce 2013 prokazatelně měl. Následnou realizací práva ze zajišťovacího převodu vlastnického práva pak měla žalovaná na úkor ostatních věřitelů dlužníka prospěch, resp. ostatní věřitelé z prodeje předmětných movitých věcí nebyli nijak uspokojeni, neboť předmětné věci byly žalovanou prodány třetí osobě za nevýhodných podmínek a za nízké ceny. Dlužník za dané situace nemohl předpokládat, že by měl z takto uzavřených právních úkonů jakýkoliv přiměřený prospěch. Žalovaná musela vědět, že dlužník je v úpadku, neboť v opačném případě by smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavírala již dříve. Lze mít za to, že právě úpadková situace dlužníka vedla žalovanou k tomu, že byly uzavřeny předmětné smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem dlužníka. Po uzavření těchto smluv došlo v krátké době k tomu, že žalovaná jako údajný vlastník převedla za nízké kupní ceny vlastnické právo k movitým věcem na třetí osobu. Kupní ceny byly vyplaceny jen žalované, ostatním věřitelům se nedostalo z výnosu prodeje ničeho. Na úkor ostatních, v té době, již prokazatelně existujících věřitelů dlužníka se tak dostalo žalované vyššího uspokojení, než jaké by jí náleželo v konkursu dlužníka. Dlužník ze smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva neobdržel žádné protiplnění, tedy ani protiplnění přiměřené. Se zřetelem na to dlužník byl veden úmyslem zkrátit uspokojení ostatních věřitelů, které v té době prokazatelně měl a jejich pohledávky nehradil. Žalované musel být tento úmysl znám, to již s ohledem na skutečnost, že se jednalo o dodatečné zajištění jejích pohledávek plynoucích ze smluv uzavřených několik let před tím.

Na toto reagoval žalobce svým vyjádřením k tomuto, kde uvedl, že žalobce uvádí, že k předmětným úkonům dlužníka došlo v roce 2013, kdy již byl dle názoru žalobce dlužník v úpadku. V tomto sdělení se žalobce nikterak nevyjadřuje k námitce, že by dlužník a žalovaná byly ve vztahu osob blízkých nebo koncernu a lze tak mít za to, že tuto hypotézu žalobce opustil. Nadále se (na několika řádcích) vyjadřuje k problematice úmyslu dlužníka zkrátit věřitele a vědomosti žalobce o tomto úmyslu. Ve svém sdělení však zcela vědomě fabuluje, že a) dlužník zvýhodnil žalovanou, protože mu poskytla majetek k zajištění jen jeho pohledávek (tato

informace není pravdivá, neboť dlužník následně zřídil zástavní právo ke svému závodu- ve prospěch jiného věřitele), b) že žalovaná věděla o úpadku, neboť jinak by zajišťovací smlouvy uzavřel dříve (tato informace není pravdivá, žalovaná běžně zajišťuje své závazky vůči svým dlužníkům a využívá běžně institutu zajišťovacího převodu vlastnického práva, v daném případě přistoupila k zajištění z důvodu špatné platební morálky dlužníka, c) že žalovaná prodala předměty zajištění v krátké době -jde o standardní praxi, žalovaná není osobou, která by mohla předměty zajištění využívat k podnikatelské činnosti a při prodeji předmětů zajištění dodržela podmínky stanovené smlouvami o zajišťovacím převodu, d) že dlužník ze smluv o zajišťovacím převodu neobdržel žádné protiplnění (toto tvrzení je zcela absurdní, pak by byly automaticky všechny zajišťovací instrumenty v insolvenčním řízení neúčinné; dlužník obdržel plnění, ale protože sám protiplnění žalované jako svému věřiteli neposkytl, přistoupila žalovaná k realizaci zajištění a výnos byl započtený na dluhy dlužníka; reálným protiplněním tak bylo snížení závazků dlužníka). Samotná skutečnost, že zajištění bylo uzavřeno, jako dodatečné zajištění pohledávek žalované dlužníkem v žádném případě nesvědčí o úmyslu dlužníka zkrátit ostatní věřitele ani o tom, že by o takovém-ryze hypotetickém-úmyslu dlužníka mohla žalovaná vědět. Naopak, v rámci jednání před soudem prvého stupně bylo prokázáno, že navenek jednání dlužníka bylo naprosto racionální, vedené snahou pokračovat v podnikatelské činnosti, přičemž dozajištění jeho závazků ve vztahu k žalované do této struktury zcela logicky zapadá. Žalovaná je přesvědčena o tom, že dlužník skutečně jednal v přesvědčení, že se mu podaří rozjezd nové výroby v takovém objemu, že bude moci veškeré své závazky vůči všem svým věřitelům uhradit. Při uzavírání popíraných smluv žalovaná jednala v dobré víře, že jednání dlužníka je poctivé a vedené snahou dostát všem svým závazkům. Ze strany žalobce pak nebyl předložen žádný důkaz, který by poctivost a dobrou víru žalované při uzavírání předmětných smluv jakkoli objektivně zpochybňoval.

8. Podle ustanovení § 236 odst. 1 IZ, neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty.

9. Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci, který byl mezi účastníky nesporný a i nadále sporným zůstalo pouze právní posouzení úkonů žalované ve vztahu k převodu předmětných věcí, dospěl soud k závěru, že zde jsou důvody zamítnutí žaloby, i když z jiného důvodu, než že by úkony dlužníka a žalované při uzavírání smluv o zajišťovacím převodu práva nebyly neúčinné. Soud vychází z ustanovení § 13 občanského zákoníku, které stanoví pravidlo, jež je pro soudy závazné: "Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.", nezbylo soudu, než dospět k závěru, že žaloba žalobce není důvodná, neboť soud musel v tomto závěru vycházet z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2016 č. j. 102 VSPH 214/2016-180, který jednoznačně konstatoval, že uzavřená smlouva o zajišťovacím převodu práva, uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou je neplatná, když v daném případě jde o posouzení totožných smluv o zajišťovacím převodu práva, neboť v uvedeném rozhodnutí se jednalo o převod blokové trafostanice za zcela shodných podmínek jako u převodů, které jsou předmětem tohoto řízení, kterou však žalovaná prodala, proto se soud musel dále zabývat otázkou dobré víry kupujícího, což v daném případě nepřichází v úvahu, neboť žalovaná byla přímým účastníkem uvedené smlouvy. Přitom v uvedeném rozsudku, kterým v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. 68 ICm 4210/2014 je uvedeno: ,,v situaci, kdy Smlouva neobsahuje dohodu o tom, jaký vliv na vlastnické právo věřitele k převedenému majetku bude mít byť pozdní uspokojení pohledávky dlužnicí z jiných zdrojů a na jaký účel mají být v této době použity užitky vzniklé ze zajištění-dovodil, že Smlouva je platná. Dlužno dodat, že smlouva o zajišťovacím převodu musí obsahovat všechny obligatorní náležitosti, byť k naplnění situací, které tyto náležitosti upravují, nedošlo.

Jinými slovy, na platnost smlouvy z hlediska toho, zda splňuje podstatné náležitosti, nelze usuzovat až z hlediska posléze nastalých (případně nenastalých) skutečností." Na základě toho proto soud dospěl k naprosto shodnému závěru, že smlouvy o zajišťovacím převodu práva uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou jsou neplatné, přičemž v případě, že právní úkon je neplatný (ať absolutně nebo relativně), jeho právní účinky vůbec nenastávají. Na právní vztahy se hledí stejně, jako by vůbec nebyly učiněny. U právního úkonu, který je neplatný, nelze vyslovit jeho neúčinnost, neboť neplatnost právního úkonu má přednost před jeho odporovatelností a odporovat lze jen platnému právnímu úkonu. Vzhledem k tomu, že dle insolvenčního zákona má neplatnost přednost před neúčinností a soud konstatuje v tomto rozhodnutí, že předmětné smlouvy soud neplatným právním úkonem, otázkou jejich příp. neúčinnosti se dále nezabýval, kdy neúčinností právního úkonu podle § 236 odst. 1 IZ, není dotčena jeho platnost, opačný závěr však již ustanovení insolvenčního zákona nečiní a ani činit nemohou, neboť by takový závěr byl v rozporu s elementární logikou, kdy právní úkon neplatný, tj. neexistentní, nemůže být ani neúčinný, neboť neúčinným může být pouze úkon platný. Nutno vycházet v tomto závěru z toho, že neplatnost a neúčinnost jsou dva různé negativní následky, které stíhají vadné právní úkony. Zatímco neplatnost postihuje takové vady právního úkonu, které spočívají v nedodržení zákonem stanovených požadavků na daný právní úkon, neúčinnost nastupuje především na ochranu věřitelů před určitým nekorektním jednáním dlužníka. Další podstatný rozdíl mezi neplatností a neúčinností lze spatřovat v okruhu subjektů, vůči nimž působí. Zatímco neplatnost působí vůči všem (erga omnes), neúčinnost působí pouze vůči subjektům, v jejichž prospěch se neúčinnost prosazuje. Z tohoto důvodu proto byla žaloba zamítnuta.

10. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce špatně vyhodnotil uvedené smlouvy a úspěšnému žalovanému vznikly náklady za právní zastoupení advokátem, soud přiznal žalované náhradu nákladů v řízení ve výši 27 900 Kč za 9 právních úkonů (převzetí, 4 x vyjádření, 4 x účast na jednání-) po 3 100 Kč z tarifní hodnoty 50 000 Kč ( § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 2 700 Kč za 9 úkonů po 300 Kč, celkem tedy ve výši 30 600 Kč, což s připočtením 21% DPH činí celkem 37 026 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

Praha 27. února 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně