661 NS 12691/2015
Spisová značkaz661NS 12691/2015 Identifikace dotazuzl366-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 12:49 Kontrolu provedl: Svozilová Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzRŮCKL CRYSTAL a.s., IČ: Typµprávnioká IDzRÚCKL CRY25691384 1 25691384, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:W8hsbbe Stav DS Přístupná

Název DS firma: RÚCKL CRYSTAL a.s. IČ: 25691384

Adresa: 141, 26705 Niľbor, CZ

Adresátzµng. Jánoąík David, nar. Typµins. 1D:JÁNO©ÍKDAV1690811 1 11.08.1969, IČ: 72074477, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D DS:ohex5ri Stav Ds Přístupná

Název DS David Jánoąík, firma: Ing. David Jánoąík IČ: 72074477 Adresa: Gočárova 1105/36, Hradec Králové, 500 02 nar. 11.08.1969

Adresát:JUDr. Ing. Myslil Richard, TYPµadvokát IDzMYSLIL RICH 2 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:usngtju Stav DS Přístupná Název DS Richard Myslil, firma: JUDr. Ing. Richard Myslil, advokát, ev.Č. 4378 IČ: 66239567

Adresa: Národní 32/58, 11000 Praha, CZnar. 12.01.1962 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjią»bvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R