65 INS 31905/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

65INS 31905/2015

"lvu-VI lv Ivvlv Iv-I vlvl

A-14, tisková skupina 34182-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 438 2016 odmítnutý 2016/05/17 15:15:43 JUDr. Vrbecká Dagmar, IČ: 47708093, advokát, ID: VRBECKÁDAGM 1

Typ DS: PFO

Dagmar Vrbecká-JUDr. Dagmar Vrbecká, advokátní kancelář, Svazu bojovníků za svobodu 68, 33701

Rokycany, CZ ID DS: 5xvdrcq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.05.2016 11:07:34 26.05.2016 11:07:35

26.05.2016 11:07:35

26.05.2016 11:27:50

30.05.2016 07:46 27.05.2016 01 :27

Bc. Jiřina Šandorová 26.05.2016 11:27:50

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Vrbová LenkaKONEC VÝPISU

Spisová značka:651NS 31905/2015 Identifikace dotazuz34182-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 10:07 Kontrolu proved JŠBC. Šandorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů

AdresátzJUDr. Vrbecká Dagmar, IČ: Typľadvokát ID:VRBECKÁDAGM 1 47708093, advokát Údaje o schránce: typzpFo ID DS:5xvdrcq Stav DS Přístupná

Název DS Dagmar Vrbecká, firma: JUDr. Dagmar Vrbecká, advokátka, ev.Č. 13192

IČ: 47708093

Adresa: Svazu bojovníků za svobodu /68, 33701 Rokycany, CZ nar. 29.05.1965nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112RJúľfä'mibł; r. /51 Fair/ad či# JKMÉJÓ/ ' ?95 /ZÍ ű /0 .w .x /11 11W W gif/ě #1/ . ."Ě' 'JME /

'l * ...J-t' 'wil-T má' a' .iw _,...a-:IL '-r. łfłf'ü' HIFI-'1 _ .I'f .F '

:'71