651 NS 28058/2015
L Watmätnwumr * * Í . lplslrmrmm uhłeni dn :lu :EMEA nvm-mim Ill-IHW 1" Ill.. ' :HMÉEĚJHMÉ _. erE ü. ..... u SI'HE EEDSEEUIS ..ă-Ii-TISEm'. I lhůSüEI-JIEI

WWWMM 'm w

*IDE'EI--E-Eü'ln-

anonymizovano Karmanih HBI. '|ů.ül.l*łTI5 351311111 Petřík Jiráskma EEMFEIEHHHIJŇIHÍHIŮ

. u II I I HE. iIIIIIIIIIILlJll-IIIIII'Sam:: v PIM..... u 'I .--_||-.I ' dn: ...__._.._

'11 rultqł: almät nnb11 Marian.-Hmm' :Hamann 'IF-f* h _. .. . .l l 'I I www ME . . . mjijbELH'I k Ě. amazanssfłümämă* dn: ...---"' l i 'WWW WWW _ 5 n-.. I 5 ' ?út wmv Kráülfüůaµ'm'm'wa i Egmpiuka ::cha 354 I 355 m mailu# II ......-u 'I IMM'W IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--'II _... _. L-.- FIF ..... nII-.I """"""""""""" u I 1 W" ' gmmmwwmm'üm lllllllllllllllllllllllllllll _. 'I .ll"-'--' IIIIIIIIII "H .............. I-I.--d ..a _______ H ...... .._ ........ r-m u I-r' IL.. a*** IIIIIIIIIIIIIIIII .u l' .r füH-IE:-":" :IE-.I'I WH _______________ 'H r: .l lila-1.' ,ul üw 1 1 µďfµ' »

Spisová značkaz651NS 28058/2015 Identifikace dotazu:30800-2/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 13:14 Kontrolu provedl±ch. ©andorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKormanik anonymizovano , anonymizovano , Typµppdnikajíc IDzKORMANIDAVIl60l76 l IC: 64838609, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kormanik, Da anonymizovano , 64838609 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzKrátký anonymizovano , anonymizovano , Than fyzická IDzKRÁTKÝ VÁCL200685 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Krátký, Vác anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

f " WM VS á'-ř'-#fúµ mmyµgmms,s óăáaäu» KPS/1144;.. ® 'F Pýäď Éümzmč / /, Far Ě E :©Z/á 535 ě* ăáwăwwřfmnm

26:2 r-F ,WF W 5 ; i!H

[15 415-?ME (IM __ _-