651 NS 26360/2015
. r mmmmlcunumu Typl.

W!IIIIIJWUIWIWIIWMil mnm mmnnnuu !u t 5 a u 1 ů-1 zn. 65 !NS 2636912015 3-9 usn. VSPH MP lh."Em'" ' Ing. Andrej Zajakin, 2106.196? Skalní 336

252 62 Statenice-Černý vůlIMWMMMMMMEW

.WMMM

Ll-:I--"

Spisová značkaz651NS 26360/2015 Identifikace dotazuz53902-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 08:29 Kontrolu provedl: Potměšilová Magdalena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Jirásek Aleš, nar. Typ ins. IDleRASEKALEŠ820603 1 03.06.1982, IČ: 73628719, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:3hfpexm Stav DS Přistupná

Název DS Aleš Jirásek, rodné příjmení: Jirásek, firma: JUDr. Aleš Jirásek-Insolvenční správce

1Č: 73628719 Adresa: Radlická 29/897, l5000 Praha 5, CZ nar. 03.06.1982

AdresátzJUDr. Lužová Jiřina, nar. TYPľins. ID:LUŽOVA JIŘI646ll8 l 18.11.1964, IČ: 44686650, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:jX6yac9 Stav DS Přistupná Název DS Jiřina Lužová, firma: JUDr. Jiřina Lužová IČ: 44686650

Adresa: Dušní 22/866, ll000 Praha l, CZ

nar. l8.ll.l964 nepřistupná DS:0 adresátůnově zjišťována DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzľng. Zajakin Andrej, nar. TYPľjfyzická ID:ZAJAKINANDR270667 l 27.06.1967, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Zajakin, Andrej, 27.06.l967 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R