651 NS 1580/2016
-d Ammmwmu . 'i +55 ms lSEüEülEň-IEJSW. 111;1{+.n-E_15 'l

!dl-.radim jen ndrtäám am mym m mm l dua III-'II II I I Dwmáhmtuüm .-Hinłnlühhh'lüikłtnidn-

ü

umu* mi mugłLämüL

.|.|||-'-_|.II|-II-II|--

. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _'

A I H---I H |--I I 1--I |-H I H I-|-ILIII-Ilufll-IIHI-l'll-l-I-I-lll-l-l-I-II| H I H I H l H | H l I l I I H I lI-IIIII-IIIJI-IIIII-Illlllllµlu-II-'II

.I T: ' 'SHIT-UI:

:'WEř-:ąüunIl-IllIIIllI-I-Illllllil-lllllul lu-Ill ."luúuültl± l

. '-: . . . . _ l I'.üitllł'll'l'l'l'.l.l1 'l'llll1 I H' l:1'ÍI-III-I-II'II' i.:|iIIu|r.|1.q...:'

Spisová značka:651NS 1580/2016 Identifikace dotazuz24535-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 14:10 Kontrolu provedl±ch. ©andorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzJandíková anonymizovano , anonymizovano , Tbř» fyzická IDzJANDÍKODITAO9037l l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Jandíková, D anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

im: MW H a? Mälůď . " waüäjé __ v?) M), MI/»ww/é fit? ä/f/í .22/ 'L a. 53:1 : jm Hrdý! J