651 NS 12924/2016
HIJIm-'Enllmw'm'-I-H'u u l-I'IIIIIII--I-III I-r I--r-I--II--I

Www;-. :ir-'1 i' '-a.. u UÉEHHADDVLAETHÍD-IIIUIIDU /1 ::ť ML

::x III |||ll||| |||j|||W||j||ül|||j||||jj1| i 5 E 1 ú ü 1 ir :IL 65 INS 1292431016 ň 9 usn. MP lh. lňfűďllł... ....... ..mi-...1: Hammaman ImmuwwmuhL'I nima: Hulhłpľsmmsłlh'la t: m ........ ...J ....... F'mmalHarmlvza1 051111964 i D Praha:: :a limit mim. . . . . vranüvaMačüvice 22 radním Hmm-m u u 157 22 Vranov-M ačmriee Idmäum "muni ::kritiky :lmIHW mm Hm ,L ,m mmuimmmmSpisová značkaz651NS 12924/2016 Identifikace dotazu:5225-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 13:24 Kontrolu provedl: Potměšilová Magdalena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJUDr. Plášil Vladimír, nar. TYPľexekutor ID:PLÁŠIL_VLAD000000 l 10.10.1957, IČ: 66209021, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:hjng8Vk Stav DS Přístupná

Název DS firma: Plášil Vladimír, JUDr.-soudní exekutor IČ: 66209021

Adresa: Tusarova 25, 17000 Praha 7, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzHanka anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc IDzHANKA PAVE050764 l 49829025, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Hanka, Pa anonymizovano , 49829025 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R