64 INS 6914/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

64INS 6914/2016 A-9-Usnesení o zrušení rozhodnutí soudu l. stupně A, tisková skupina 23947-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 13.07.2016

64 INS 6914-2016 autoreme 2016/05/11 11:48:31 JUDr. Vohradská Stanislava, advokát, ID: VOHRADSSTAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Stanislava Vohradská-Vohradská Stanislava, JUDr., advokátka, Čsl. armády 1, 25301 Hostivice, CZ ID DS: t8vmy9w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.2016 15:36:20

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 11.05.2016 15:42:15

11.05.201615:36:19 11.05.2016 15:36:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 15:42:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 10:22 Kontrolu provedl:

12.05.2016 02:23

Jarolímová Radka