64 INS 4661/2016
umu: 1mm mp um-' ł*IílijilllllllljillljlllljmWM! MIIIJIIILIUMH MLM

'-zn. 64 !NS dnúlüíllű !SJ-Usnesení u :amítnutí : E hu na předběhé upalření A

r. 3 " tJiříMatznerJůJlIQBS Jďľý 44W ?wr Hamann-.-UMMHH'HHIHMHHE 'WWE ?dluhl'ďnhtlrylnluhmdn

Hmmummm 'If_

mamma-rycz,f Ř! umu.

Www umv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvlvll vv vvvv lvlvv 'lvle vvvvlulvvlvvvllv

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 Po zam ex 2016/05/09 09:57:52 JUDr. Mika Dalimil LL.M., IČ: 71238573, exekutor, ID: MIKA DALI 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Mika Dalimil, JUDr., LL.M.-soudní exekutor, Za Beránkem 836, 33901 Klatovy, CZ ID DS: jckg8qd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:08

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 18:18:18

09.05.2016 15:35:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:35:08 09.05.201618:18:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:04

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i '-J'v-W'--v- vv-vv"le vlvv lvvv vuvl uv-vvvnvvvl

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 Po zam ex 2016/05/09 09:57:52 JUDr. Smékal Marcel, IČ: 60351268, exekutor, ID: SMÉKAL MARC 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Smékal Marcel, JUDr.-soudní exekutor, Michelská 1326/62, 14000 Praha 4, CZ ID DS: v76g827

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:15:04

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 19:05:01

09.05.2016 16:15:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 19:05:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:15

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v". .I'vvlv lvvv

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Mgr. Tunkl Martin , exekutor, exekutor, ID: TUNKL MART 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor, Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 7pig84c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:36:19

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 06:00:00

09.05.2016 15:36:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 06:00:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:35

Jarolímová RadkaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvvvv VII vlv vlva vllllvulvvl l

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Mgr. Kubis Marcel, IČ: 72043202, exekutor, ID: KUBIS MARC 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Kubis Marcel, Mgr.-soudní exekutor, Masarykovo náměstí 44/4, 78901 Zábřeh, CZ ID DS: 9ikgf4b

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:15:03

Andrea Kupková 09.05.2016 17:55:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 16:15:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 17:55:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:15

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vuvlv-I-vv. II l 'vvlv vvllvlvlvvlv

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 JUDr. Zwiefelhofer Miloslav, IČ: 72065699, exekutor, ID: ZWIEFELMILO 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Zwiefelhofer Miloslav, JUDr.-soudní exekutor, Strojírenská 47/18, 15521 Praha 5, CZ ID DS: q3fpa3p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 16:15:02

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 04:10:19

09.05.2016 16:15:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 16:15:02 10.05.2016 04:10:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:39

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"lv-vvi... vuv lvvl v Il'

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Mgr. Karafiát Radek, exekutor, ID: KARAFIÁRADE 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Karafiát Radek, Mgr.-soudní exekutor, Královský Vršek 25, 58601 Jihlava, CZ ID DS: thg8jz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:37:08

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 05:00:11

09.05.2016 15:37:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:37:08 10.05.2016 05:00:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:35

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64le 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 JUDr. Švecová Ingrid, IČ: 68404441, exekutor, ID: ŠVECOVÁINGR 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Švecová Ingrid, JUDr.-soudní exekutorka, Seifertova 455/17, 13000 Praha 3, CZ ID DS: m4yg84m

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:14:58

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 21 :00:00

09.05.2016 16:14:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 21:00:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:15

Jarolímová RadkaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-.lvlulll lvvv

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 BNP Paribas Personal Finance, právnická, ID: BNP PARIB 2 Typ DS: PO

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, 15000 Praha 5, CZ ID DS: hznxmz3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 15:36:36

Andrea Kupková 09.05.2016 16:52:26

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 15:36:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:36:36 09.05.2016 16:52:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Mgr. Zinglová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 63108615, ins. správce, ID: ZINGLOVANNA505722 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zinglová-Mgr. anonymizovano Zinglová, Bratří Čapků 1851/24, 10100 Praha 10, CZ ID DS: 737ynme

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:15:00

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 11:18:09

09.05.2016 16:15:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 11:18:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:53 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:39

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvvl vv-lvvv l-vv v! v I vvlvvv lvvvllv lv

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64le 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 JUDr. Suchánek Milan, IČ: 66248981, exekutor, ID: SUCHÁNEMILA 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Suchánek Milan, JUDr.-soudní exekutor, Pod Pekárnami 245/10, 19000 Praha 9, CZ ID DS: qug82q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:01

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 01 :00:02

09.05.2016 15:35:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 01:00:02 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:54 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:04

Jarolímová RadkaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvvvl II

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Finanční úřad pro Středočeský kraj, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANČNÍ 72080043 15 Typ DS: OVM

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 563/12, 12000 Praha, CZ

ID DS: 6sxny3p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:02

Andrea Kupková 09.05.2016 15:35:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 15:35:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 18:57:56 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'IU-'UI'

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Celní úřad pro Středočeský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 49 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Středočeský kraj, Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1, CZ ID DS: xafnng

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:34:59

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 15:34:59

09.05.2016 15:34:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:34:59 09.05.2016 15:55:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v i v-J 'v-v'---v-vvvvvlvvv vvvv l--v 'Il-lv vvvvlvvvv. I I I

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64lNS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 ČR-Úřad práce v Příbrami, IČ: 72496991, ostatní OVM, ID: ČESKÁ RE 8 Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Příbrami-kontaktní pracoviště Příbram (Úřad prác, nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ ID DS: k7rszf

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:05

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 17:00:41

09.05.2016 15:35:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 17:00:41 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:04KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v- I 'v lvlvl vvlvv lvvv -vl l-II Ivlvvlvv-lv

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: OKRESNÍ 42 Typ DS: OVM

Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov, Nádražní 2120, 25601 Benešov, CZ ID DS: sfsacvp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:03 09.05.2016 15:35:04

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 15:35:04

09.05.2016 15:35:03 09.05.2016 15:35:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:35:35 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

10.05.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I vv-- I-u lvl' 'vlvllv vuvvvlvlvvlvvv

64INS 4661/2016

B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Okresní soud v Benešově, IČ: 00024490, organizace resortu, ID: OSSTCBN Typ DS: OVM

Okresní soud v Benešově, Masarykovo náměstí 223, 25601 Benešov, CZ ID DS: xg9abyu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 15:35:04

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 09.05.2016 15:35:04

09.05.2016 15:35:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:35:04 09.05.2016 15:51 :16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:55 Kontrolu provedl:

10.05.2016 02:04

Jarolímová Radka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-vvvvlvv-vl I .vv l Il v 'vv' v-vvvvvvlvvl-v

64INS 4661/2016 B-3-Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření A, tisková skupina 17166-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 01.06.2016

64INS 4661-2016 PO zam ex 2016/05/09 09:57:52 Katastrální úřad pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Benešov, ostatní OVM, ID: KATASTRÁ 4 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Benešov (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

ID DS: k3piejs Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 15:35:04

Zprávu vypravil: Andrea Kupková

Doručeno: 10.05.2016 06:19:29

09.05.2016 15:35:03 09.05.2016 15:35:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 06:19:29 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 13:53 Kontrolu provedl: Jarolímová Radka

11.05.2016 00:35KONEC VÝPISU