63 INS 23708/2015
-I--l---1-

. ..a ummłałnumu

||||J| HIH ||||| MI |||| WIUlłlüllÍljÍlełlll HI!! I Il W ||I i: 2 u ú ü 1 15-1 i . III. 63 [NS 237052015 P-lS-ó Usn. u změně :bodnutí B. mi".anonymizovano Švůgr, 22.05.1922 Koupě 3 261 72 Koupě!WWE-slim můmmkaäm

- Hmmm .mu-.1mm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-lvl. vv Ilv-Ivvv lvl v llv vlvvvvvvvv--v

63INS 23708/2015 P-18-6 Usn. o změně rozhodnutí B., tisková skupina 20670-5/2016 ČEKATEL Lhůta:

63 INS 23708 2015 přihláš 2016/05/10 10:47:24 Mgr. Böhm anonymizovano , anonymizovano , IČ: 88883680, ins. správce, ID: BöHM MART 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Böhm- anonymizovano Böhm, Pražská 7, 26101 Příbram, CZ

ID DS: 5ib78s4

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 15:03:30 Alžběta Čejková 10.05.2016 15:03:30 10.05.2016 15:10:26

Zprávu vypravil: Doručeno:

10.05.2016 15:03:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 15:10:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 09:42 Kontrolu provedl:

11.05.2016 02:12

Bc. Svatošová Denisa

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vv-l vvlvvl vlva lvl-v 'IU-vv vv .nvm-VI vvv

63INS 23708/2015 P-18-6 Usn. o změně rozhodnutí B., tisková skupina 20670-5/2016 ČEKATEL Lhůta:

63 INS 23708 2015 přihláš 2016/05/10 10:47:24 INVESA s.r.o., IČ: 28544293, právnická, ID: INVESA 8.28544293 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 17

INVESA s.r.o., Revoluční 725/11, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: zz8cnsm

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 15:03:23 Alžběta Čejková 10.05.2016 15:03:23 18.05.2016 08:19:20

Zprávu vypravil:

Doručeno:

10.05.2016 15:03:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 15:03:23 18.05.2016 08:19:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 09:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:06

Bc. Svatošová DenisaSpisová značkaz63INS 23708/2015 Identifikace dotazuz20670-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:10.05.2016 12:05 Kontrolu provedl: Čejková Alžběta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát:M@r. Böhm anonymizovano , nar. Typ ins. IDzBÓHM MA anonymizovano , IČ: 88883680, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:5ib78s4 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Böhm, firma: anonymizovano Böhm IČ: 88883680 Adresa: Pražská /7, 26101 Příbram, CZ anonymizovano

AdresátzľNVESA s.r.o., IČ: 28544293, Typľprávnická ID:INVESA 8.28544293 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:2280nsm Stav DS Přístupná

Název DS firma: INVESA s.r.o.

IČ: 28544293Adresa: Malá Štěpánská 3/1932, 12000 Praha 2, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Švůgr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 132× podnikajíc: 1D:ŠVŮGR PAVE220582 1 71356002, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PPO, Švůgr, Pa anonymizovano , 71356002 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R