62 INS 11478/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

62INS 11478/2014 vv . vv v. v

'II vlvvv-Ilvlvlvv I-Ivl

B20 usnesení VSPH, M, tisková skupina 3498-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 22.06.2016

2VSPH1008_15.docx 2016/04/04 09:30:18 Mgr. Havlena Dušan, IČ: 71467505, advokát, ID: HAVLENADUŠA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Dušan Havlena-Mgr. Dušan Havlena, advokátní kancelář, Nad Vdovečkem 1206, 38801 Blatná, CZ

ID DS: 98d8yrs

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.04.201612:22:02

11.04.201612:22:02

11.04.201612:26:15

27.05.2016 13:37 12.04.2016 01 :36

Zprávu vypravil: Bc. Martin Vepřek

Doručeno: 11.04.2016 12:26:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Crhová Veronika