61 INS 6445/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvuvlvllvl l l-v lvvvl "v . v lvvvvuvvll

61INS 6445/2015 A28-usnesení, LK, tisková skupina 47114-4/2016 LHŮTA Lhůta: 24.05.2016

2VSPH573_16.docx 2016/04/25 12:35:50 Mgr. Klvaňová Martina, IČ: 71334653, advokát, ID: KLVAŇOVMART 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Martina Klvaňová-Mgr. Martina Klvaňová, advokát, Těšnov 1163/5, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 4mweewh

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.05.2016 09:04:48

Lenka Krumlová 03.05.2016 09:18:01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.05.2016 09:04:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 09:04:48 03.05.2016 09:18:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.201613:38 Kontrolu provedl: Škutinová Ladislava

04.05.2016 01 :02