61 INS 11838/2015


__... .i--H---ľiłlll 'I' fllml-HIIWW H

.. 'IZ' WWW

'- WW UNI ||||||NIMIł|1|l|MłIIN lllllllnll mm" Ill

*ůüäilä Eü1ú~11k . Ill. 61 !NS 113351'2015 Rüzhüdnutf 'US 3-27 rpm.

'-u t: Anna Pundělíůkuvá, 14. 12.1950 Dolní Hbity-Jelen:: 56 262 63 Kamýk nad Vltavan la H .. liší . .. :mmmmm *fi-PEHE; mm I k I I I.. Www* -Whiiäülm

a..."--u' ł l Ill-III-J'IJIIIIIIHEI' u mm Rum mm.

~!IIIJÍMINIWIWIIIWWI'lllllllllll Illlllłlllllfllłlllí

393-4-21116-2 . Ill. 61 [NS 118352015 Rüzhüdnutí VS BQ?'-u-

Mírüslav Pondělíček, 10.02. l 95] Dolní Hbity-Jelence 56

262 63 Kamýk nad VltavouIMWMMM

múümim

. mamu-

Hmm

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

61INS 11838/2015 vllvvvlvvl 'vv-v

Ivvv lvvvv .v lv II .vln-vv

Rozhodnutí VS B-27, tisková skupina 40393-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 02.06.2016

4 VSPH 321-2016 potvrzení 2016/04/20 15:28:08 HAVLENA v.o.s., IČ: 03127613, ins. správce, ID: HAVLENA 1

Typ DS: P0

HAVLENA v.o.s., tř. J. P. Koubka 81, 38801 Blatná, CZ

ID DS: as9kbdf

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.201616:06:03

11.05.201616:06:03

11.05.201616:06:03 12.05.2016 08:15:31

02.06.2016 06:19 13.05.2016 00:48

Ladislava Škutinová 12.05.2016 08:15:31

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Škutinová Ladislava