601 NS 5215/2015
Spisová značka:601NS 5215/2015

Identifikace dotazu:17769-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:06 Kontrolu provedlzľdnhartová Jitka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

AdresátzMgr. Löffelmann Záviš, IČ: Typľadvokát IDzLÓFFELMZÁVI

71724125, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:27spgra Stav DS Přístupná

Název DS ZÁVIŠ LÓFFELMANN, firma: Mgr. ZÁVIŠ LÓFFELMANN, advokát, eV.Č. 14686 IČ: 71724125 Adresa: Pařížská 9/68, 11000 Praha, CZ nar. 11.07.1983 AdresátzAdministrace insolvencí CITY Typľins. 1D:ADM1NIS TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce

Údaje o schránce: typzpo 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZnepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R