601 NS 31672/2015
Spisová značkaz601NS 31672/2015 Identifikace dotazu:41003-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 11:23 Kontrolu provedl: Šímová Libuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľnvlapa s.r.o., IČ: 24149667, TYPľprávnická ID:1NVLAPA 824149667 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:rjr5dhi Stav DS Přístupná

Název DS firma: Invlapa s.r.o. IČ: 24149667

Adresa: Praha-Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody, Botel Albatros, PSČ 110 OO nepřístupná DS:O adresátůnově zjišťbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozo adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R