601 NS 31565/2013
!jl . . . _ .. II. 'I

| ||ljllljlłu||łlgllłlj||WHul||łjlllíllm1|FäüM|l< u lu

:I: 1*

. zn. 60 INS 31565ľ20i3 13-36 rozhodnutí VS,

'I

Vladimír Doležal, 03.01.1959 Kustelní 361'24 250 as Čelákovice:mmmnimm

MMMMIMr-mamma..-mhuiüpim11:.: WWW mm'

| IllH||l||l||ł||ł|1||lljl| l|l||IH||||||I|||||||||H|||||ł||||||| ||||ł

*225-5-2ü1ú-3* I III. 60 [NS 3156512013 13-36 rozhodnutí VS, K

anonymizovano Daležalüvá, UaL 12.1961] Kustelní 36124 250 as Čelákovice.mmmuănłm

WMMMEM-mamma-uüphuilüllm

Spisová značka:601NS 31565/2013 Identifikace dotazuz22802-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 10:01 Kontrolu provedl: Košťálová Marcela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Marešová Lucie, nar. Typľins. ID:MAREŠOVLUCI706015 1 15.10.1970, IČ: 66253039, Správce obch.náz. insolvenční správce, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:7sxybu4 Stav DS Přístupná Název DS Lucie Marešová, firma: Lucie Marešová-Insolvenční správce IČ: 66253039

Adresa: Slavíčkova /375, 50003 Hradec Králové, CZ nar. 15.10.1970

Adresát:Mbr. Pražáková Ludmila, IČ: TYPľadvokát IDzPRAŽÁKO 1 61483681, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:hkygja4 Stav DS Přístupná Název DS Ludmila Pražáková, firma: Mgr. Ludmila Pražáková, advokátka, ev.č. 8067 IČ: 61483681

Adresa: Matoušova 12/515, 15000 Praha, CZ

nar. 23.10.1951nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Doležal Vladimír, nar. 73% fyzická IDzDOLEŽALVLAD080159 1 08.01.1959, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Doležal, Vladimír, 08.01.1959

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzDoležalová anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická IDzDOLEŽALVĚRA041260 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Doležalová, V anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R