601 NS 30124/2014


..-u u'ur l. :III-II iWWE!! Rum T,

J """' "' " " "' b WIMWIIHIIIHÍIIIIIHIIIW 'fi-ř? ' ' u 1 9 s-1 u 1 a-1-

.í 1 . 2 " 1 ł 1 4 . *ÉJEÍWE-::L :für-i 1 PH 60 [NS 301241'2014-?2-15 USN VS l u ; :E. [_:.E. :~ :11-H 2mm a.: "HQ-'L-"Jíu r: . i Ě ' ADRESÁTA 4:." Dummumm L' anonymizovano . Radová dne. ......... .mme . nar. IWH Emaammmp . K Lesu 753;'49 rmmrdübtüµłlnułwdu 140 üü Praha-1 mmumm wrI " ~. u mmsqu-Immuu 1'pr'lłiłárS±IDIE-łl'

*Il INS 30124fł014-P2-15 USM VS 1 HZITSHS

1-* !JINÉ JEN ADREEÁTA g. Jamslava Severská nar. 1972

Svúbndüva PHE

362 25 Nová Rule ul' '

D mslmmm . uůlułnµduhłbflnlułmadn--:mmmhhř z.. .f .-:ü Qłäwämłmű

.Mmmü EU ........... ..

T

Spisová značka:601NS 30124/2014 Identifikace dotazu:19194-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 09:32 Kontrolu provedl: ©ímová Libuąe

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzMgr. ©imků Michal, nar. Typµins. IDząlMKŮ MICH731026 1 26.10.1973, IČ: 66252377, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:kas9xb Stav DS Přístupná

Název DS Michal ©imků, rodné příjmení: ©imků, firma: Mgr. Michal ©imků

IČ: 66252377

Adresa: ©ítkova 1/233, 11000 Praha 1, CZ nar. 26.10.1973

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzRadová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:RADOVÁ ZUZA200770 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Radová, Zuz anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzµng. Severská Jaroslava, nar. TYP: fyzická IDzNIKOLENJAR0280772 1 28.07.1972, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Severská, Jaroslava, 28.07.1972 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R