601 NS 29608/2015
mmmům . .-umnnsndmnumu

EW * w HIMIIIIIHIHIIWI

HEPA EH IHS !WWE-A43 Ruahndnutí 'UB-Hµlin Binka .

-nnln 34 B 25 Nasavrky.MummmmMMMMHWHmmm#--Hümhuilwpłmh

Spisová značkaz601NS 29608/2015 Identifikace dotazu:23314-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:18 Kontrolu provedlzuăchová Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzBinko Martin, fyzická nar. 15.03.1981, TYP: fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Binko, 15.03.1981

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Martin,IDzBINKO

MART150381

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády

V Strana 1 z 1 218, PSC 502 08

AAM112R