601 NS 27121/2014
Spisová značka:601NS 27121/2014 Identifikace dotazu:20072-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 10:18 Kontrolu provedl: Koą»álová Marcela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů AdresátzJUDr. Voda Jiří LL.M., nar. Typµins. IDzVODA J1ŘÍ820729 1 29.07.1982, IČ: 68754515, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:4vek9h4 Stav DS Přístupná Název DS Jiří Voda, rodné příjmení: Voda, firma: JUDr. Jiří Voda, LL.M.-Insolvenční správce IČ: 68754515 Adresa: Opletalova /57, 11000 Praha 1, CZ nar. 29.07.1982 Adresát:Hypoteční banka, a. s., IČ: TYpµprávnická ID:HYPOTEČN113584324 1 13584324, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:5azegu5 Stav DS Přístupná Název DS firma: Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324 Adresa: Radlická 150/333, 15000 Praha 5, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzBujňáková Andrea, nar. ?31% fyzická lDzBUJŇÁKOANDR301183 1 30.11.1983, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Bujňáková, Andrea, 30.11.1983 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 Z 1

AAM112R