601 NS 12331/2015
Spisová značka:601NS 12331/2015

Identifikace dotazu:69787-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 09:59 Kontrolu provedl: Severinová Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátůnově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzTeplá anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Teplá, Veron anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

IDzTEPLÁ

VER0011289

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády

V Strana 1 z 1 218, PSC 502 08

AAM112R