5 Nd 323/2000
Datum rozhodnutí: 20.09.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 323/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po V. K., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 11 D 909/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po V. K., vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 11 D 909/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha - západ.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Horák