5 Nd 259/2000
Datum rozhodnutí: 27.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 259/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po Ing. M. S., zemřelém dne 24. 12. 1999, vedené u Okresního soudu pro Prahu - východ pod sp. zn. D 26/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po Ing. M. S., zemřelém dne 24. 12. 1999, vedená u Okresního soudu pro Prahu - východ pod sp. zn. D 26/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k