5 Nd 229/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 229/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po JUDr. K. S., zemřelém dne 14. 4. 2000, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 36 D 694/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o:

Věc - řízení o dědictví po JUDr. K. S., zemřelém dne 14. 4. 2000, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 36 D 694/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k