5 Nd 223/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 223/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci navrhovatele H., v. o. s., se sídlem v O. - P., proti odpůrci Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. č. 8, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o úhradě nákladů zdravotní dopravy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 258/99,

rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatele H., v. o. s., se sídlem v O. - P., proti odpůrci Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. č. 8, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o úhradě nákladů zdravotní dopravy, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 258/99, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y