5 Nd 221/2000
Datum rozhodnutí: 21.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 221/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po V. P., zemřelém dne 1. 7. 1999, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2151/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po V. P., zemřelém dne 1. 7. 1999, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2151/99 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří Horák