5 Nd 210/2000
Datum rozhodnutí: 14.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 210/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po J. R., zemřelé dne 26. 2. 2000, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. D 351/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po J. R., zemřelé dne 26. 2. 2000, vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. D 351/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Sokolově.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k