5 Nd 194/2000
Datum rozhodnutí: 01.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 194/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po E. K., zemřelém dne 22. 7. 1969, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. D 260/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti

t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po E. K., zemřelém dne 22. 7. 1969, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. D 260/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k