5 Nd 193/2000
Datum rozhodnutí: 13.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 193/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce OKD, a. s., se sídlem O. proti žalovanému R. P. nar. 31. 7. 1940, o zaplacení 20.066 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 C 281/97, o vyloučení soudce t a k t o :

Soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. J. Z. je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 72/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci má ve věci vedené pod sp. zn. Nco 72/2000 rozhodnout o tom, zda ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 C 281/97 jsou vyloučeny z rozhodování o odvolání proti rozsudku tohoto soudu ze dne 9. 10. 1998 č. j. 17 C 281/97-21 soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. P. O. a JUDr. E. Z. ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 13 Co 531/2000, vůči nimž žalovaný vznesl námitky podjatosti. Soudce Vrchního soudu v Olomouci, který je předsedou senátu, který má rozhodovat o vyloučení obou soudkyň, se cítí podjatým, neboť soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. E. Z. je jeho manželkou.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V posuzované věci je nepochybné, že vzhledem k tomu, že JUDr. J. Z. a JUDr. E. Z. jsou manželé, lze mít pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. J. Z. při rozhodování o vyloučení soudkyně JUDr. E. Z. podle § 16 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. a § 14 odst. 1 o. s. ř., že soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. J. Z. je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 72/2000.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 13. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek