5 Afs 12/2015-43

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jakubem Camrdou v právní věci žalobce: Město Třemošnice, se sídlem náměstí Míru 451, Třemošnice, zastoupené Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 36, Mohelnice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 6. 1. 2015, č. j. 52 Af 18/2014-38,

takto:

I. Záhlaví zkráceného znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j.-38, s e ve složení senátu a datu vydání usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, č. j. 52 Af 18/2014-38 o p r a v u j e na toto správné znění: Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Město Třemošnice, se sídlem náměstí Míru 451, Třemošnice, zastoupené Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 36, Mohelnice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 6. 1. 2015, č. j. 52 Af 18/2014-38, .

II. Ve výroku zkráceného znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j.-38, s e o p r a v u j e v datu vydání usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. 52 Af 18/2014-38, na správné 6. 1. 2015 .

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví zkráceného znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j.-38, bylo v důsledku písařské chyby zjevně nesprávně uvedeno, že ve věci rozhodující senát Nejvyššího správního soudu byl složen z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy, přestože správně mělo být uvedeno, že rozhodoval v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové.

Zjevně nesprávně bylo v záhlaví a ve výroku zkráceného znění uvedeného rozsudku zdejšího soudu uvedeno rovněž datum vydání usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. 52 Af 18/2014-38, když místo správného data 6. 1. 2015 bylo uvedeno datum 6. 1. 2014 .

Uvedené zřejmé nesprávnosti proto zdejší soud opravil postupem podle § 54 odst. 4 s. ř. s. tímto opravným usnesením.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 21. října 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu