59 INS 53/2015


'1'pr:mm:-- u: mmsmlmnum ME* "'* hradně jen adresáta "' anevkládat du schránky ł. Immuumulmlmuuuml *a i "' Í. k ü, HEPA 59 ms 532015-5-33 usneseni-15.05.15 I.. __ ..-'F l .i-t: Hmmm i "Hm " .Milan Nmäk. DWnłdmIHHłkui :almmmmh ad Koncem 154 WWW 3105 Chrudim hinupi'llmuumlłnjlďmhw .-::lh-I . m 1*, WARM fr*'*...~ WMMME i' 1. r ~ *-n I .i m ,' h / .' mmmm z [KV-u ČEHKADDMTHÍEI-IHUHUU

3Sur/JF'IIradaě jen adresáta nevkladat de selu'aalqzjł

WHIIIIIWIIIWIIIIMIWM

KEF# EB !HS 53121115-5-33 usneseni- 'IEJIIEJEg. Radmír Zaeh af 1 rtura Krause 235D s D2 Parduhlee

J, mmmmsm /

Ě? HEPA 59 LMS' íířľüfí-523%

üsnemnfn s'envdiení renrgnnignčnmn nhínu nne. ."

I) usnesení se ::ine 14.#.2EH6 snšff ::assesrření DE nebe ms I.) -n'fnžnín-ł-FE ,I'ŠHH 's'-1.551 -fnsnfuenčnf správce -věřffefsäú 11155101*: l Česnnnmr'nvská sánsďni n rnsvejnun snnnn, ns. I Finanční úřndprn Pardubický !Srní I Ing. Zasnnř Hndmnn' Í s :*:an' +15 1}

Z) sveřejnn v IR

Pardubice !3. drsnnn Eüfű

4" JUL'I'r. Her E-ndkíčekms . ....

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v'l'lluvl v-vv Il

-v vv" l vlvvl l vvvvul UI

59INS 53/2015 B-33 usnesení, tisková skupina 41607-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 15.05.2016

53-2015-usnesení o schvál 2016/04/18 11:39:56 česká insolvenční v.o.s., IČ: 28810341, ins. správce, ID: ČESKÁI 1 Typ DS: P0

česká insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, 50002 Hradec Králové, cz

ID DS: zehxa8u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.04.2016 09:22:22 Martina Čiháková 20.04.2016 09:22:22 20.04.2016 12:24:38

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.04.2016 09:22:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.04.2016 12:24:38 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 28.04.2016 10:33 Kontrolu provedl:

21.04.2016 01 :09

Kaplanová JanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvuvlvl v". l .lvl "lvl "lll'uvvvlvl'vlv

59INS 53/2015 B-33 usnesení, tisková skupina 41607-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 15.05.2016

53-2015-usnesení o schvál 2016/04/18 11 :39:56

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 44848943, právnická, ID: CESKOMORAVSK44848943

Typ DS: Po Číslo věřitele: 20

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1, CZ ID DS: w9hdkyj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.04.2016 09:22:18 Martina Čiháková 20.04.2016 09:22:18 20.04.2016 10:02:12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.04.2016 09:22:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.04.2016 09:22:18 20.04.201610:02:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 28.04.2016 10:33 Kontrolu provedl: Kaplanová Jana

21.04.2016 01 :09Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-le-'li--v-vvvuvvl I-vvll l lvl' vvvlv v-I'Ivl Iuvvlv

59INS 53/2015 B-33 usnesení, tisková skupina 41607-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 15.05.2016

53-2015-usnesení o schvál 2016/04/18 11:39:56 Finanční úřad pro Pardubický kraj, ič: 72080043, právnická, ID: FINANČNÍ 72080043 38

Typ DS: OVM_REQ Číslo věřitele: 25

Územní pracoviště v Pardubicích (Finanční úřad pro Pardubický kraj), Hronovická 2700, 53002 Pardubice, CZ

ID DS: gmbn6eh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.04.2016 09:22:19 Martina Čiháková 20.04.2016 09:22:19 20.04.2016 09:46:10

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.04.2016 09:22:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.04.2016 09:46:10 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 28.04.2016 10:33 Kontrolu provedl: Kaplanová Jana

21.04.2016 01 :09KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

59INS 53/2015

VI v"-vl v v! v "vv l nv -vlvl -

B-33 usnesení, tisková skupina 41607-4/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 15.05.2016

53-2015-usnesení o schvál 2016/04/18 11 :39:56 Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o., IČ: 42195110, právnická, ID: SILUETA S42195110 1

Typ DS: PO

Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o., Veská 75, 53304 Sezemice, CZ

ID DS: mp7sdik

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.04.2016 09:22:17

20.04.2016 09:22:17

30.04.2016 09:22:17

19.05.2016 15:08 01.05.2016 00:02

Martina Čiháková 30.04.2016 09:22:17

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Maturová IvanaKONEC VÝPISU