59 INS 23677/2013
-I--u 'hral' I. ..El-III-i' mm:: ::resit mluvi :15111111,-Ipľumrrusi] 'Halina ďu d-u I 'I :F-HWWÍCH HUHŮU ułľuniuhrinkr 'l ' I' T mm. dubu-53:'*gă-h' E "I I _M! _5_ IÍII;ÍMII

'H 59 INS 23677I2013534 I'GIMS lh. IDM

Ha..tMichaela Neküvářuvá nar. 1989

Nám. Republiky 9 34T ü] Tachüv

.mmmąimmn WWMMIW

!minula Hfmníq'diuajk ..

*1

Hľlllllll I I JI I. .'-_-i i' i"~ MÉMMIF -~ mit-Hmm:-mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v' Ivvllv 'uvvl lvu' lv l l-'vvvvv .ÚIV-vv-

59INS 23677/2013 B34 roz.VS |h.10/6, tisková skupina 44068-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1_VSPH_1594_2015 výtěžek 2016/05/19 09:03:53 lng. Krejčiřík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41138163, ins. správce, ID: KREJČIŘJIŘÍ550517 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krejčiřík-lng. anonymizovano Krejčiřík, Papírenská 63/4, 16000 Praha 6, CZ

ID DS: i4zx59h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 17:24:42 25.05.2016 17:24:44

Kateřina Šenfeldová 30.05.2016 09:24:49

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 17:24:42 25.05.2016 17:24:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 09:24:49 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 15:09 Kontrolu provedl: Šenfeldová Kateřina

31.05.2016 00:17Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

59INS 23677/2013 l vvlvvl v" vvv lv lvl v! 'v vvvvvvvl 'vv'

B34 roz.VS |h.10/6, tisková skupina 44068-5/2016

SOUDCE

Lhůta:

1_VSPH_1594_2015 výtěžek 2016/05/19 09:03:53 JUDr. Máša David, IČ: 71458603, advokát, ID: MÁŠA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

David Máša-Máša David, JUDr., advokát, Na Zderaze 1275/15, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: a3tgw5f

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 17:24:40 25.05.2016 17:24:41

25.05.2016 17:24:40 25.05.2016 17:24:41

30.05.2016 10:50:52

02.06.2016 15:09 31.05.2016 00:17

Kateřina Šenfeldová 30.05.2016 10:50:52

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šenfeldová KateřinaSpisová značka:59INS 23677/2013 Identifikace dotazuz44068-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 15:02 Kontrolu provedl; Šenfeldová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů Adresátzľng. Krejčiřík anonymizovano , nar. Typľins. IDzKREJČIŘJIŘÍ5505 anonymizovano , IČ: 41138163, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:i4zx59h Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Krejčiřík, firma: anonymizovano Krejčiřík-Insolvenční správce IČ: 41138163 Adresa: Hrdličkova 5/2206, 14800 Praha 4, CZ anonymizovano Adresát:JUDr. Máša David, IČ: 71458603, TYPľadvokát IDzMÁŠA 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:a3th5f Stav DS Přístupná Název DS David Máša, firma: JUDr. David Máša , advokát, ev.Č. 10974 IČ: 71458603 Adresa: Křemencova 1/185, 11000 Praha, CZ nar. 05.10.1976 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzNekovářová Michaela, nar. 73% fyzická lDzNEKOVÁŘMICH130289 1 13.02.1989, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Nekovářová, Michaela, 13.02.1989 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R