59 INS 18819/2015
HEPA 59 ING I'HHIHIEÍIIE r 327%

Hůl: usnüäení u schválení RP EE dne HLS. Eülü Hašłi Úłmsfřädnimvim !JS ČI' HT'U: -dlužniku d Pif.

-inaülvenůnimu sp rámci g H*: :sw 1mm'-ď/aí/ézá/ ' ?a

-uveřejni v IR

V Pardubicích dne: 1U. května Eül fi

Düälü--..............' .......... 1 ..'.].5.2ÍĚ-.

E-!yprm-:HLL .v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

59INS 18819/2015

"VI lv vvlvvlvvllvlvlvv

B-28 Usnesení, tisková skupina 23460-5/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 02.06.2016

18819-2015-usnesení o sch 2016/05/10 11:10:57 As ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, ins. správce, ID: ŽIŽLAVS 1

Typ DS: P0

AS ZIZLAVSKY v.o.s., Široká 36/5, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: r7arpz6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

10.05.2016 14:58:48

10.05.2016 14:58:48

10.05.2016 14:58:48 11.05.2016 08:23:38

06.06.2016 07:58 12.05.2016 00:41

Zprávu vypravil: Jana Kaplanová

Doručeno: 11.05.2016 08:23:38

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kaplanová Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvl-l-lv .nv-v vlv v-vll v-vv I-vv

59INS 1881912015 B-28 Usnesení, tisková skupina 23460-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 02.06.2016

18819-2015-usnesení o sch 2016/05/10 11:10:57 Mgr. Novák David, IČ: 66257573, advokát, ID: NOVÁK DAVI 1 Typ DS: PFO_ADVOK

David Novák-Novák David, Mgr., advokát, Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2, CZ ID DS: a2fv8rh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.2016 14:58:50

Zprávu vypravil: Jana Kaplanová

Doručeno: 10.05.2016 15:02:49

10.05.2016 14:58:49 10.05.2016 14:58:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 15:02:49 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 07:59 Kontrolu provedl:

11.05.2016 02:11

Kaplanová Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

59INS 18819/2015 vvllvlvlvl vvlv-Ivlv vv-v

I vv" I vv-lvv I I

B-28 Usnesení, tisková skupina 23460-5/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 02.06.2016

18819-2015-usnesení o sch 2016/05/10 11:10:57 Mgr. Hájek Martin, IČ: 60971746, advokát, ID: HÁJEK MART 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Hájek-Hájek Martin, Mgr., advokát, Revoluční 1003/3, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: yyphmkd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

10.05.2016 14:58:43

10.05.2016 14:58:43

10.05.2016 15:21 :28

06.06.2016 07:58 11.05.2016 02:11

Zprávu vypravil: Jana Kaplanová

Doručeno: 10.05.2016 15:21:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kaplanová JanaSpisová značkaz59INS 18819/2015

Identifikace dotazu:23460-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:10.05.2016 13:31 Kontrolu proved JIKaplanová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

AdresátzMgr. Hájek Martin, IČ: 60971746, TYPľadvokát IDzHÁJEK MART advokát

Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:yyphmkd Stav DS Přístupná

Název DS Martin Hájek, firma: Mgr. Martin Hájek, advokát, eV.Č. 9264 IČ: 60971746 Adresa: Revoluční 3/1003, 11000 Praha, CZ har. 31.01.1975 AdresátzAS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: Typ=ins. 1D:Ž1ŽLAVS 28490738, ins. správce Správce

Údaje o schránce: typzpo AS ZIZLAVSKY V.O. S.

1D DS:r7arp26 Stav DS Přístupná

Název DS firma: IČ: 28490738

Adresa: Široká 5/36, 11000 Praha, cz

Adresát:M(c)r. Novák David, IČ: 66257573, advokát

Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Typľadvokát 1D:NOVÁK DAVI

1D DS:a2fV8rh

David Novák,

Stav DS Přístuphá

Název DS David Novák, firma: Mgr. advokát, eV.Č. 10070

IČ: 66257573

Adresa: Vyšehradská 49/320, 12800 Praha, CZ har. 13.06.1975nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

Strana 1 z 1

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

AAM112R