57 INS 7416/2012


. .2 .-nnmmkummu Tipl-mrmum ummmmunlmmmumumu

*5531'1-5-2 6-1*571115 741512012 5-32 uan a.. .i *-L ::21x a: i . Jiřina Štefannuú u 31.19312 .1* . Kateřinská 92 1.... 1.; 1 ' 450 14 Liberec: xvu-Katennky

IMMMÚEHMWMMMIM n mamma.

.mu-111mmJ '-1 column-mm 7pr

!lMllllllülLHľlWHłlW WWW II

*85-5-2D1ů-3*57 IMS ?41612012 3-82 usn. VS Praha. ZF'Lanonymizovano Št anonymizovano 51411414 573 471 54 Cvikov u

ÍEEE ........

MMMłM

r #7'

r _.

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-vv

57INS 7416/2012 vvv I I I l l I v I I'v- v "uuuuv I v-

B-82 usn. VS Praha, ZPL, tisková skupina 85371-5/2016

LHŮTA

Lhůta:

3 VSPH2094.2015-podmíně 2016/05/24 14:12:57 JUDr. Sedloňová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 13127055, ins. správce, ID: SEDLOŇOVĚRA615725 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Sedloňová-JUDr. anonymizovano Sedloňová, Sudoměřská 814/46, 13000 Praha 3, CZ

ID DS: 5a2yepc

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 13:22:22

27.05.2016 13:22:22

27.05.2016 13:22:22 27.05.2016 13:26:45

30.05.2016 06:40 28.05.2016 01 :53

Barbora Mertelíková 27.05.2016 13:26:45

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bublová JanaSpisová značkaz57INS 7416/2012 Identifikace dotazuz85371-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 13:04 Kontrolu provedl: Mertelíková Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Sedloňová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:SEDLOŇOVĚRA6157 anonymizovano , IČ: 13127055, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:5a2yepc Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Sedloňová, firma: anonymizovano Sedloňová-Insolvenční správce

IČ:

Adresa: Sudoměřská /46, 13000 Praha 3, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátzštefanová Jiřina, nar. 731 fyzická IDzšTEFANOJIŘ1080877 1 08.08.1977, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Štefanová, Jiřina, 08.08.1977 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzštefan anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzšTEFAN MART240273 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Štefan, Mar anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R