57 INS 14548/2014
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvlvlvl lvvlv "Vlv-vll I-IuvI--v

57INS 14548/2014 -B-18 USN vs Praha; lh. ZPL, tisková skupina 53643-5/2016 LHŮTA Lhůta:

1_VSPH_1461_2015 náklady 2016/05/16 12:02:41 REVITALA, v.o.s., IČ: 25413368, ins. správce, ID: REVITAL 1 Typ DS: P0

REVITALA, v.o.s., Josefa Hory 4080/23, 46604 Jablonec nad Nisou, CZ

ID DS: g8sxh2k

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 08:10:27 23.05.2016 08:10:28

Jana Bublová 23.05.2016 08:17:08

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 08:10:27 23.05.2016 08:10:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 08:17:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:37 Kontrolu provedl: Mertelíková Barbora

24.05.2016 01 :02Spisová značkaz57INS 14548/2014 Identifikace dotazuz53643-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 07:07 Kontrolu provedl: Bublová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát:REVITALA, v.o.s., IČ: 25413368, Typ=ins. IDzREVITAL 1 ins. správce SpľáVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:g8sxh2k Stav DS Přístupná

Název DS firma: REVITALA, v.o.s. IČ: 25413368 Adresa: Josefa Hory 23/4080, 46604 Jablonec nad Nisou, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzHuráb anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzHURÁB MART150482 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Huráb, Mar anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R