54 INS 33377/2014a mmwm

Wall-nan ..-

117mm?u www

'I I .

IHS 33377üül4 P-T-'I SM sv. T Ih:25.ü5.lů mamma u!! alma mm

1ETÉ-ů [1115

Jaroslava anonymizovano , anonymizovano

Hadaaiaaka 51' 323 UD Plzeň

Il

'I'-:mama-1mm MMMIW -plan-diaman-

-umu-Hmm mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-II .nvm-vv vvvllv III lvl I VVN-vllvllvlv

54INS 33377/2014 P-7-7 SM, tisková skupina 71879-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

2 VSPH 0455-2015 potvrz 2016/04/29 11:15:44

štancl-insolvence v.o.s., IČ: 29105048, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: ŠTANCL 1

Typ DS: P0

štancl-insolvence v.o.s., Kollárova 619/44, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: fags3vw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 11:55:49

Martina Skalová 10.05.2016 07:38:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 11:55:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 07:38:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

11.05.2016 07:16 Kontrolu provedl: Pfefferová Pavla

11.05.2016 00:26

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

54INS 33377/2014 lvlva vv-vvlvv .lv-v lvvvv Invvul v .v .vv

P-7-7 SM, tisková skupina 71879-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.05.2016

2 VSPH 0455-2015 potvrz 2016/04/29 11:15:44 JUDr. Hanuš Pavel, IČ: 10369856, advokát, ID: HANUš_PAVE 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 7

Pavel Hanuš-Hanuš Pavel, JUDr., advokát, Františkánská 119/5, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 5uvyvmz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 11:55:49

09.05.2016 11 :55:49

09.05.2016 11 :55:49 09.05.2016 19:55:21

11.05.2016 07:16 10.05.2016 01 :31

Martina Skalová 09.05.2016 19:55:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pfefferová PavlaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-'vv-lvva vlvvv l-I-'vv' vvlvuvlvlvvv

54INS 33377/2014 P-7-7 SM, tisková skupina 71879-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

2 VSPH 0455-2015 potvrz 2016/04/29 11:15:44 Čapek anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: ČAPEK JIŘÍ200280 1 Typ DS: FO

anonymizovano ČAPEK, Rabštejnská 1558/36, 32300 Plzeň, CZ

ID DS: 3tdtgr4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 11:55:54 09.05.2016 11:55:55

Martina Skalová 19.05.2016 11:55:55

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

09.05.2016 11:55:54 09.05.2016 11:55:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 11:55:55 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

23.05.2016 09:15 Kontrolu provedl: Pfefferová Pavla

21.05.2016 00:02KONEC VÝPISU

Spisová značka:54INS 33377/2014 Identifikace dotazu:71879-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 10:52 Kontrolu provedl: Skalová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána prO:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů16.07.1986, Hledáňo V DS:typ: fyzická FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Straková, Jaroslava, 16.07.1986Adresátzštancl-insolvence v.o.s., IČ: Typľins. IDzšTANCL 1 29105048, obch.náz. insolvenční SPľáVCG správce, ins. správce Údaje o schránce: tyszO ID DS:fags3vw Stav DS Přístupňá Název DS firma: štancl-insolvence v.o.s. IČ: 29105048 Adresa: Rybářská 1/1005, 30100 Plzeň, CZ Adresát: JUDr. Hanuš Pavel, IČ: 10369856, TYPľadvokát ID:HANÚŠ__PAVE_ 2 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:5uvyvmz Stav DS Přístupňá Název DS Pavel Hanuš, firma: JÚDr. PAVEL HANÚŠ, advokát, ev.č. 852 IČ: 10369856 Adresa: Kopeckého sady 15/152, 30100 Plzeň, CZ ňar. 10.03.1950 Adresát:Čapek anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzická ID:ČAPEK JIŘÍ200280 1 fyzická Údaje o schránce: tyszo ID DS:3tdtgr4 Stav DS Přístupňá Název DS anonymizovano ČAPEK, rodné příjmení: ČAPEK IČ: Adresa: Rabštejnská 36/1558, 32300 Plzeň, CZ anonymizovano nepřístupňá DS:0 adresátů nově zjištbvána DS prO:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresát:Straková Jaroslava, nar. TYP=:fyzická ID:STRAKOVJAR0160786 1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R