53 INS 479/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v..

53INS 479/2016

Iuvlvlv l 'lvl' v l vlvvl v" I-vll v .lvl v

A-12 Km, tisková skupina 36255-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 08.06.2016

1vsph4852016zá|ohaJuhaVác 2016/05/18 13:55:30 Mgr. Bureš Michal, IČ: 65546598, obch.náz. advokát, advokát, ID: BUREŠ MICH 4 Typ DS: PFO_ADVOK

Michal Bureš-Bureš Michal, Mgr., advokát, Bělehradská 1042/14, 36001 Karlovy Vary, CZ

ID DS: q38hwgv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 15:28:34

27.05.2016 15:28:34

30.05.2016 12:45:45

31.05.2016 11:28 31.05.2016 00:52

Zprávu vypravil: Michaela Kropáčková

Doručeno: 30.05.2016 12:45:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bartovská KarlaSpisová značka:53INS 479/2016 Identifikace dotazuz36255-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 14:57 Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Bureš Michal, IČ: 65546598, Typľadvokát lDzBUREŠ MICH 4 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:q38hwgv Stav DS Přístupná

Název DS Michal Bureš, firma: Mgr. Michal Bureš, advokát, ev.Č. 10105 IČ: 65546598

Adresa: Bělehradská 14/1042, 36001 Karlovy Vary, CZhar. 23.01.1977 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

i# Thu/j 57.1.*** :

" hr*:

. l I-r U f :ü ~ ł í' lm-' 'j x! ..r_.-..ç.'L.;.-_ łi- LrLLgW-,Ml _- Aria-9m. I/ýh/UJFQLL .-'.'VŠF 5L*Ll . ÚLĚÁLrj/Egp/ l' i :'5' x! ' l-'x 'I .nf u ""1 r .si g,.-_ r' x' .a _ .fér/(í tón-H" růží/čí ?L v; ?nfbb z; fMčíłi/fľt

54% , jf? ..f/Fifa* .